(0475) 35 26 00 skl@lwv.nl

Studievereniging

Meer informatie voor en door studenten in relatie tot SKL

Studievereniging

Meer informatie voor en door studenten in relatie tot SKL

Studievereniging

Meer informatie voor en door studenten in relatie tot SKL

Studievereniging

Studievereniging SKL biedt een platform voor gemotiveerde studenten die graag extra uitdagingen willen aangaan. Deze studievereniging laat studenten samenkomen met professionals van kwaliteitskring SKL. Binnen dit platform wordt de kennis van verschillende generaties gebundeld die leiden tot interessante kennisdeling. Deze samenwerking geeft studenten de mogelijkheid om een waardevol netwerk op te bouwen. Tijdens bijeenkomsten wordt verdieping gezocht in business gerelateerde thema’s  aan de hand van inspirerende sprekers. Studievereniging SKL is een belangrijk platform voor het leggen van contacten, stageplekken en extra opdrachten.

Studievereniging SKL, een extra activiteit voor bij de studie, dat mogelijkheden biedt voor de toekomst!

Binnenkort meer…

Kennisdeling

De student kan veel aanvullende kennis opdoen door bijeenkomsten. Maar ook door de wisselwerking tussen student en professional.

Netwerk 

Studenten maken kennis met een breed netwerk van professionals en vele soorten bedrijven en sectoren.

Inzicht in praktijk

De student verwerft een professionele kijk op de praktijk aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Extra’s 

De student kan via de studievereniging:

  • extra opdrachten uitvoeren
  • mogelijk stageplek bemachtigen