SKL Nieuwjaars-bijeenkomst 17 januari 2020: De nieuwe EFQM-norm

Op vrijdag 17 januari was Ruud Stassen, directeur van INK, aan het woord tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van SKL over het nieuwe EFQM-model dat een week eerder werd gelanceerd.
Hij zorgde deze middag voor een goede balans tussen enerzijds zijn presentatie en anderzijds het interactief werken aan opdrachten door de deelnemers.
Ruud Stassen ging met zijn presentatie in op de voordelen, de pijlers en de belangrijkste veranderingen van het EFQM-model. Aan de hand van video’s en figuren werd zijn presentatie levendig voor de aanwezige deelnemers. Daarnaast stelde Ruud de vraag: ‘wat moet een organisatie doen om de omgeving bij te blijven?’
Met behulp van een groot praatpapier waarop de 8 grootste mega-trends c.q. uitdagingen van nu stonden gingen de deelnemers in groepjes informatie delen over hoe elke organisatie invulling geeft aan deze trends. Maar ook het maken van een contextanalyse hielp de vraag beantwoorden.
Het was een interessante middag waarbij er meer kennis is verkregen over het nieuwe EFQM-model en de veranderingen van INK in INK.next.

SKL Bijeenkomst 18 oktober 2019: Hoe diverse metingen leiden tot tevreden klanten en medewerkers

Medewerkerstevredenheid, Klantenonderzoek, Veiligheidsronden en het Preventief Medisch Onderzoek PsychoSociale Arbeidsbelasting (PMO PSA) komen aan bod. MeteQ kan putten uit jarenlange onderzoekservaring bij vele soorten opdrachtgevers waaronder ook diverse SKL leden ontwikkeld en uitgevoerd. Maar hoe zet je nu een goed onderzoek op zodat dit ook tot resultaten leid. Aan de hand van enkele voorbeelden geeft MeteQ de nodige tips en tricks om goed onderzoek te doen, want ´meten=weten=verbeteren´.

Na de pauze komt het net ontwikkelde PMO PSA onderzoek aan bod waarmee uw ´medewerkers at risk´ vroegtijdig herkend worden op basis van een web-based vragenlijst. Door meteen preventieve interventies in te zetten wordt ziekteverzuim voorkomen. MeteQ heeft deze op wetenschappelijk onderzoek beproefde methode samen met enkele partners
ontwikkeld en in de markt gezet. Een nieuw instrument waardoor bijvoorbeeld burnouts voorkomen kunnen worden.

Kortom nut en noodzaak, zin en onzin van onderzoeken wordt 18 oktober uit de doeken gedaan. Hierbij wordt niet alleen naar klanten gekeken, maar zeker ook naar de verbetering van de medewerkerstevredenheid en het verminderen van de risico´s bij individuele medewerkers.
Deze verbeteringen geven vaak al een hogere score op klantentevredenheid. Deze schat aan ervaring mag u en uw HRM manager niet missen.

AGENDA
13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers
13:30-13:40 Opening SKL door Chretien Haenen (voorzitter SKL)
13:40-15:00 Hoe Onderzoek en metingen (klantentevredenheid en medewerkerstevredenheid) leiden tot betere resultaten – door Noud van Koll (MeteQ) – deel 1
15:00-15:30 Pauze (koffie/thee/fris/versnapering)
15:30-16:50 Hoe Onderzoek en metingen (veiligheidsronden) leiden tot betere resultaten en Preventief Medisch Onderzoek PsychoSociale Arbeidsbelasting (PMO PSA); voorkom uitval van uw medewerkers – door Noud van Koll (MeteQ) deel 2
16:50-17:00 Sluiting en netwerken aan de bar

SPREKER
Noud van Koll is directeur eigenaar van MeteQ en heeft al vele jaren ervaring met diverse soorten onderzoeken. Onderzoeken die vaak in co creatie met opdrachtgevers tot stand komen. Opdrachtgevers komen uit diverse sectoren zoals zorg, overheid, onderwijs, bedrijfsleven en het INK. Voor meer informatie zie www.meteq.nl

LOCATIE
Merode
Merodestraat 31
6171 XM STEIN – Nederland

KOSTEN
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00!
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden.

AANMELDEN
Aanmelden kan via skl@lwv.nl.
Mocht u onverhoopt na aanmelding toch niet kunnen, meldt u dan af of meldt dat u een vervanger stuurt. SKL behoudt zich anders het recht voor om de gemaakte kosten door te berekenen!

P.S. Het bedrijfsbezoek bij Sligro wordt verschoven naar een andere datum in 2019. Wij berichten u hier nog over.

SKL bijeenkomst 14 november 2019: Workshop Denkgereedschappen – Paul Wouters

Donderdag 14 November staat een forse, zeer interactieve en ook unieke workshop door Paul Wouters op het programma. Aan de hand van zijn boek krijgen we een training in het toepassen van denkgereedschappen.
Het gaat Paul erom met de gereedschappen aan de slag te gaan. Hij licht ze toe, geeft er een gebruiksaanwijzing bij en samen zoeken we dan naar nieuwe uitzichten en openingen. Breng dus vooral je eigen weerbarstige vragen mee!
Het boek is onderdeel van de workshop en zal deels gebruikt worden om uit te werken.

‘The proof of the pudding is in the eating’: de ambitie van Paul is dat u na deze forse workshop over meer mogelijkheden beschikt om de uitdagingen die u bezighouden aan te gaan.

Voor meer informatie en aanmelden, zie SKL-Uitnodiging Paul Wouters – Denkgereedschap 14 November 2019.

AGENDA
09.00 uur Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers
09.15 uur Opening SKL door Chretien Haenen (voorzitter SKL)
09.20 uur Denkgereedschappen – Workshop deel 1 – door Paul Wouters
12.15 uur Lunch in MFC De Grous
13.00 uur Denkgereedschappen – Workshop deel 2 – door Paul Wouters
17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter, waarna netwerken aan de bar

SPREKER
Paul Wouters is filosoof en werkt als management consultant. Hij was gedurende 18 jaar directeur van de ISVW in Leusden. Zie verder www.paulwouters.be

LOCATIE
Multi Functioneel Centrum (MFC) De Grous
Heerstraat Centrum 38
6171 HW  Stein

KOSTEN
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts € 75,00!
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden.

SKL openingsbijeenkomst 20 september 2019: The Compassionate Leader – Jan Vermeiren

De openingsbijeenkomst staat in het teken van compassie en het creëren van ruimte voor een inspirerende ´vibe´. Niemand minder dan Jan Vermeiren neemt ons op een interactieve wijze mee in zijn binnenkort te verschijnen boek ´The compassionate Leader´. Overigens kennen we Jan nog van zijn boek en lezing over ´Hoe LinkedIn nu echt werkt´. Kortom een weerzien met een spreker die tot de top 10 in België gerekend mag worden.

We leven tegenwoordig in een wereld die bol staat van verandering en veranderingsprojecten. Volgens management consultancy bedrijf McKinsey bereikt 70% van deze veranderingsprojecten hun doel echter niet. Dit ondanks de inzet van o.a. nieuwe technologieën en strategieën om efficiënter te werken, nieuwe manieren om de werkplek meer ergonomisch in te richten, nieuwe manieren om effectiever samen te werken en een grotere aandacht voor ‘purpose’. Het gevolg is dat de vibe van het team of de organisatie daalt, waardoor de volgende verandering nog moeilijker wordt.

Jan Vermeiren, de auteur van ‘The Compassionate Leader’, is op zoek gegaan naar de dieper liggende oorzaken waarom veranderprojecten niet slagen én hoe de kans op succes drastisch te vergroten. In deze interactieve sessie deelt Jan eerst de drie belangrijkste verborgen hinderpalen bij verandering. Daarna legt hij zijn 4 stappen D.U.E.T. proces uit om deze
hinderpalen te transformeren waardoor een ‘inspiring vibe’ wordt gecreëerd waar het behalen van resultaten en well-being elkaar continu versterken.

AGENDA
13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers
13:30-13:40 Opening SKL door Chretien Haenen (voorzitter SKL)
13:40-15:00 Interactieve sessie met Jan Vermeiren (The Compassionate Leader) – deel 1
15:00-15:30 Pauze (koffie/thee/fris/versnapering)
15:30-16:50 Interactieve sessie met Jan Vermeiren (The Compassionate Leader) – deel 2
16:50-17:00 Sluiting en netwerken aan de bar

SPREKER
Jan Vermeiren is de grondlegger van The Compassionate Leader en de auteur van het gelijknamige boek. Na de verkoop van zijn vorig bedrijf Networking Coach, dat de eerste training
partner van LinkedIn ter wereld was, heeft hij zich toegespitst op de meer verborgen of onderliggende aspecten van samenwerken.

LinkedIn: http://be.linkedin.com/in/janvermeiren
Website: www.thecompassionateleader.org

LOCATIE
Merode
Merodestraat 31
6171 XM STEIN – Nederland

KOSTEN
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00! Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden.

AANMELDEN
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl.

Slotbijeenkomst SKL ´Kwaliteitszorg, Kwaliteit van zorg´ meer dan geslaagd!

21 Juni 2019 vond al weer de laatste bijeenkomst van het seizoen plaats in de Merode te Stein.

Prof. Kris Vanhaecht tijdens boekpresentatie ´Mangomoment´

Een trilogie van 3 Vlaamse sprekers. Op 17 Mei liet Martine van Remoortele ons kennismaken met ´Visual Harvesting´ zodat we voortaan de boodschap in een kernachtig plaatje krachtig kunnen neerzetten. 20 September gaat Jan Vermeiren de trilogie afsluiten met zijn inzichten uit zijn laatste boek ´The Compassionate Leader´. Hiermee krijgen we inzicht hoe verbeterprojecten wel kunnen slagen en de kans op succes en well-being elkaar continu kunnen versterken. De tweede Vlaamse spreker, die overigens ook in Nederland al veel bekendheid geniet, was prof. Kris Vanhaecht. Prof in kwaliteits-management aan de KU Leuven – Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid.

Kris nam ons mee in de wereld van de patiëntenzorg die al snel ook vertaalbaar bleek te zijn naar andere sectoren en naar ieders eigen ervaring als patiënt. Binnen enkele minuten rolden de boodschappen van de kwaliteits-goeroe´s als Crosby en Deming over de bühne, die overigens nog een verdieping verdienen omdat velen enkel de PDCA cyclus kenden. Kris gaf een ´college kwaliteitszorg´ waarin uitgebreid de 6 dimensies van kwaliteit van zorg gepresenteerd werden (veiligheid, effectiviteit, efficiency, toeganke-lijkheid & tijdigheid, gelijkheid en klantgerichtheid) en hoe deze ´aan bed´ en binnen de organisatie toe te passen. Hierbij gaf Kris de nodige voorbeelden; ook eigen voorbeelden als ´ambetante´ patiënt. Ook incidenten in de zorg en de impact hiervan op de zorgverlener zelf kwamen aan bod. Meerdere slides (te weinig tijd om ze allemaal door te nemen) passeerden de revue, doorspekt met onderzoeksresultaten en veel kennis.

De deelnemers weten nu exact waarop ze moeten letten als ze voor een operatie naar het ziekenhuis gaan en zo min mogelijk risico willen lopen. Bij voorkeur overdag, niet in weekenden en vakantie-perioden, behandeld door een vrouwelijke arts die in de voorafgaande twee jaren geen incident heeft meegemaakt.

Kris eindigde met een klein gebaar naar warmere zorg: ´Mangomoment´. Een dwarsdoorsnede uit zijn net verschenen boek werd met het publiek gedeeld. Na de video van Viviane & Annemie viel een ijzige stilte en meteen was duidelijk hoe klein de gebaren ook, deze toch van grote betekenis kunnen zijn voor de patiënten. Gebaren die de zorg menselijk en warm maken en betekenis aan het leven van de zieke patiënt geven. Meer aandacht aan ´Mangomomentjes´ is niet alleen in de zorg maar ook in ieders dagelijks leven een grote meerwaarde. Voordat een ieder er erg in had, zat de middag en het seizoen er weer op. Na de netwerkborrel met bitterballen en ´prikkertjes´ keerde iedereen huiswaarts met veel stof tot nadenken. Wellicht heeft dat nog geleid tot ´Mangomomentjes´ in het weekend. Namens de SKL ook een groot woord van dank aan prof. Kris Vanhaecht voor deze inspirerende en boeiende middag.

We wensen een ieder een prettige vakantie en zien jullie graag terug op 20 September voor de opening van het nieuwe seizoen.

Namens het SKL bestuur
Chretien Haenen (voorzitter)

Boekpresentatie van het ´Mangomoment´

Woensdagavond 5 Juni, aan de vooravond van de ´What matters to You´-dag, vond de boekpresentatie van het ´Mangomoment´ plaats in de Universiteitshal van de KU Leuven.

Een select gezelschap van luisteraars uit België en Nederland hebben kunnen genieten van de boekvoorstelling door Prof. Kris Vanhaecht. Vele lovende woorden werden dan ook nadien gesproken door meerdere sprekers over de opzet en aanpak van Mangomomenten. Hoe een ´klein gebaar´ via wetenschappelijk onderzoek kan uitgroeien tot een wereldwijd fenomeen om de zorg weer warmer te maken.

Prof. Kris Vanhaecht komt 21 Juni de Mangomomenten en andere kwaliteits- en patientveiligheidsissues bespreken voor de Kwaliteitskring SKL. Ook is het boek ´Mangomomenten´ te koop tijdens de signeersessie. Zorg dat u erbij bent, het wordt een boeiende middag. Meer info, zie SKL Slotbijeenkomst-21-juni-2019/ 

 

Prof. Kris Vanhaecht tijdens de boekpresentatie op 5 Juni te Leuven

SKL Workshop 17 mei 2019: Visual Harvesting

Hieronder volgt een verslag geschreven door één van de deelnemers van de workshop, John Franken:

 

Het is vrijdag 17 mei en ik ben weer op weg naar Stein. Best wel spannend eigenlijk, want we krijgen een workshop Visual Harvesting voorgeschoteld.

Ze zeggen het, diegenen die van ’t verste komen, zullen de eersten zijn. En dat klopt ook wel als ik in Limburg aankom. Geeft niet hoor, want dan ben ik zowat de eerste die van de heerlijke vlaaien mag proeven.

Ondertussen is Martine van Remoortele al bezig met de opstelling van de ruimte waar ze haar workshop zal houden. Martine is een door de wol geverfd persoon. Haar contacten leiden haar al snel over de Belgische grenzen heen, eigenlijk wereld wijd. Ze heeft haar sporen verdiend op terreinen als communicatie, marketing en kwaliteitsmanagement. Ze vertelt ons hoe ze op weg in het vliegtuig een boek aan het lezen is, dat haar ineens op nieuwe ideeën brengt.

‘De Zin en de Onzin van vergaderen’. Dat is wat ze bij aanvang op ons afvuurt. Hoeveel “goesting” (wat een prachtig Belgisch woord!) heb je eigenlijk in vergaderen. Ze schetst zo maar een vergadering. De ruimte beige, grijs, schelpwit en wat voor andere weinig inspirerende kleuren. De beamer toont de ene na de andere sheet met allerlei informatie waarvan je na de zoveelste haast in slaap valt. Hoe mooi zou het niet zijn als je meer kleur en beelden in een vergadering kan brengen; meer leven zeg maar.

Uit een rondgang blijkt hoeveel uren we eigenlijk besteden in vergaderingen. Wat kunnen we dan doen om die vergaderingen leuker te maken, maar tevens ook een stuk efficiënter?

Dit is wat Martine ons te melden heeft:’Visual harvesting… visueel oogsten, brengt mensen in beweging, wakkert interactie aan en brengt de samenwerking op een hoger plan. Het kunnen vastleggen van de essentie in één samenhangend beeld werkt direct verhelderend voor alle betrokkenen, vergemakkelijkt de  communicatie en ijlt nog lang na.’

‘Een tekening zegt meer dan ellenlange rapporten’, zegt Martine, ‘het blijft bovendien ook beter hangen!’ Het is het begin van een interessante, maar ook erg leuke workshop.

‘Tekenen wordt betekenen en Tekenaars worden betekenaars’, houdt Martine ons voor.Zo leidt ze ons deze middag door een wereld van icoontjes, denkpaden en effectieve posters die een beleving of boodschap perfect vangen.

We oefenen om icoontjes beleving (gevoel) en beweging mee te geven. Gezamenlijk in groepjes werken we denkprocessen uit en zelfs verbeelden we onze grootste angsten uit in de vorm van posters. Frappant daarbij dat Chrétien en ik onafhankelijk met hetzelfde idee komen: de papierversnipperaar als eindstation. Het wordt ons allemaal duidelijk dat beelden inderdaad een boodschap scherper overbrengen dan duizend woorden. Een boodschap die bovendien veel scherper en langer in ons geheugen blijft hangen. Een blik achteraf op een dergelijke tekening, en de hele discussie tijdens die sessie komt gelijk weer boven drijven.

Een tip van Martine is om te kijken naar woorden die je telkens en over en weer gebruikt. Vang ze in een tekening, sla die op en je hebt het begin van een visueel idioom; een tekeningen boekje dat je steeds kunt hergebruiken. Natuurlijk komen er nog echte “teken-tips” voorbij. wat zijn de verhoudingen van een hoofd, hoe met kleuren te werken, arceringen van letters en contrasten aan te leggen. Alles om het visuele effect te versterken.

De boodschap is wel aangekomen. Als ik even over mijn eigen positie nadenk, kom ik tot de conclusie dat ik altijd al de neiging heb om te tekenen, te krabbelen en te sparren voor een whiteboard of flipover. Maar deze sessie heeft me wel tot nadenken gezet. Wie weet wat ik hiermee kan en hoe ik het ga inzetten.

Als ik naar huis tuf, ben ik tevreden over deze middag, ze was weer erg leuk en nuttig. Ik ga er zeker wat mee doen.

Als eerste wil ik over Nederland naar huis, de Belgische weg bevat veel werkonderbrekingen en ik verwacht in de spits veel files. Het tegendeel is waar! Amper op weg naar de snelweg die me richting Eindhoven stuurt, of de radio braakt de nodige file waarschuwingen uit met vertragingen tot wel een uur. Onmiddellijk draai ik om, richting Antwerpen gaat de reis. En weet je wat? Ik ben geen enkele file tegengekomen en kon overal doorrijden. Zelfs de ring van Antwerpen zelf levert me nauwelijks vertraging op. Conclusie; het was een goede dag!

Kijk voor meer foto’s van deze bijzondere workshop op: https://www.bozinbeeld.nl/5690-skl-bijeenkomst-te-stein

 

SKL slotbijeenkomst 21 juni 2019: Kwaliteit van zorg

De slotbijeenkomst, alweer de laatste bijeenkomst van het seizoen, staat in het teken van kwaliteit van zorg, waarbij zeker ook de vertaling naar de kwaliteitszorg van andere sectoren
gemaakt wordt. Niemand minder dan Prof. Kris Vanhaecht neemt ons op een interactieve wijze mee in de wereld van kwaliteit en Patiëntveiligheid. Zijn internationale ervaring en vele
onderzoeken zorgen voor een boeiende middag voor iedere deelnemer.

We sluiten de middag af ´met een klein gebaar naar warmere zorg; Mangomoment´. Het boek dat Kris zeer recent heeft uitgebracht omtrent de behoefte aan warme zorg. Maar dat is niet vanzelfsprekend in deze drukke tijden. Zijn boek helpt een ieder op weg om in het dagelijkse leven, zowel persoonlijk als professioneel, kleine momenten van grote meerwaarde te creëren voor de mensen om je heen om zo hun geluk en je eigen voldoening te vergroten.
Het boek is ter plekke te koop voor € 23,50 en bevat tal van waargebeurde verhalen, doorspekt met prachtige portretfoto’s, inspireren en motiveren je in je zoektocht naar warmere zorg, meer veerkracht en positiviteit. Daarnaast bieden reflecties van internationale experts inzicht in de zin en haalbaarheid van Mangomomenten.

Meer informatie kun je terugvinden in bijgaand document: 19-06-21_Uitnodiging SKL slotbijeenkomst

KOSTEN 
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00!
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden.

AANMELDEN
Aanmelden kan via skl@lwv.nl. Geef aan indien u het boek ´Mangomoment, met een klein gebaar naar warmere zorg´ wilt kopen.