Nieuwsbrief SKL Mei 2021

Voor u ligt alweer de 3e nieuwsbrief van SKL waarin we met u terugblikken op de hoog gewaardeerde webinar van Wouter Hart. In de rubriek ´Wie is wie´ stellen we ons ´nieuwe´ lid Peter Frencken van ASML voor. In de rubriek ´Hoe is het met´ blikken we terug op de bijdrage van Prof. Kris Vanhaecht, die zeer recent een nieuw kwaliteitsmodel voor de zorg heeft gelanceerd. Ook komt Jari Luijten, bestuurslid van onze studievereniging SKL, aan het woord. In de rubriek ´Kwaliteitsmodellen’ lichten we het visgraaddiagram eruit om vervolgens met de agenda en onze volgende bijeenkomst van vrijdag 21 Mei af te sluiten.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief SKL Mei 2021

Beste lezer,                                                                      
Voor u ligt alweer de 3e nieuwsbrief van SKL waarin we met u terugblikken op de hoog gewaardeerde webinar van Wouter Hart. In de rubriek ´Wie is wie´ stellen we ons ´nieuwe´ lid Peter Frencken van ASML voor. In de rubriek ´Hoe is het met´ blikken we terug op de bijdrage van Prof. Kris Vanhaecht, die zeer recent een nieuw kwaliteitsmodel voor de zorg heeft gelanceerd. Ook komt Jari Luijten, bestuurslid van onze studievereniging SKL, aan het woord. In de rubriek ´Kwaliteitsmodellen’ lichten we het visgraaddiagram eruit om vervolgens met de agenda en onze volgende bijeenkomst van vrijdag 21 Mei af te sluiten.

Chrétien Haenen – Voorzitter SKL

Terugblik SKL-bijeenkomst

Op 16 april was het dan zover de SKL-bijeenkomst met Wouter Hart – Werken vanuit de bedoeling. Nadat deze bijeenkomst al twee keer verzet was, verscheen Wouter op vrijdagmiddag in de webinar. Wouter Hart liet zijn licht schijnen op: Werken vanuit de bedoeling.

Tijdens de webinar ging het om de denkrichting van kwaliteitsmanagers te veranderen. Bij werken vanuit de bedoeling vertrekt de denkrichting vanuit de bedoeling via de leefwereld naar de systeemwereld. Ook ging Wouter Hart in op het maken van passende uitdagingen, door binnen procedures ruimte te laten voor de professional om maatwerk te bieden. Na een korte pauze ging Wouter geruime tijd in op de uiteenlopende vragen van de kijkers. Verder zat de presentaties van Wouter vol met oneliners: ‘zorg dat kwaliteit naar je toekomt’ en ‘ Van goed zijn, naar goed worden’ zijn hier twee voorbeelden van.

Wouter Hart heeft deze middag de deelnemers weten te overtuigen dat ze steeds moeten gaan werken vanuit de bedoeling. Kennis waar de deelnemers afgelopen week wellicht al mee aan de slag zijn gegaan. De deelnemers beoordeelde de bijeenkomst met een 4,5 op 5. Tenslotte kunnen we melden dat Wouter Hart op 21 januari 2022 live terugkomt op de nieuwjaarsbijeenkomst van SKL.

_______________________________________________________________

 

Wie is wie?
“Kwaliteitsprofessionals die een bredere horizon willen toepassen op hun werk hebben inspiratie, nieuwe inzichten en reflectie nodig en SKL kan die bieden.”
Kunt u zichzelf introduceren?
Ruim 15 jaar ervaring als kwaliteitsprofessional in diverse bedrijven/industrieën. Werkzaam geweest als Quality Officer, Quality Engineer, Quality Manager, QSHE Manager en nu als Supplier Quality Manager.
Ik ben werkzaam bij ASML als Supplier Quality Manager waar ik verantwoordelijk ben voor het kwaliteitsmanagement bij en de operationele performance van een aantal voor ASML kritische elektronica leveranciers.

 

Hoe bent u bij Kwaliteitskring SKL terecht gekomen? En hoelang bent u al lid van SKL?
Ik ben in het verleden diverse keren lid geweest van KZOB & SKL (afhankelijk van de locatie van mijn werkgever) en stimuleer de organisaties waar ik werk ook lid te worden van een (lokale) kwaliteitskring.
In 2018 heb ik in mijn vorige rol als Supplier Quality Manager Europe bij Vistaprint nog een rondleiding verzorgt aan de SKL bij Vistaprint in Venlo.
Welke meerwaarde heeft het lidmaatschap van SKL voor u?
De blik van een kwaliteitsprofessional is logischerwijs sterk op de eigen organisatie gericht maar er zijn veel lessen te leren van anderen (zonder het wiel elke keer opnieuw uit te moeten vinden).
Lidmaatschap van de SKL biedt een platform waar nieuwe inzichten maar ook ‘best practices’ gedeeld worden en ik ervaar dit als een waardevol stuk reflectie op mijn werk.

_______________________________________________________________

Hoe is het met…. Kris Vanhaecht

Op 21 juni 2019 kwam Kris Vanhaecht spreken op de slotbijeenkomst van het seizoen 2018/2019. Kris Vanhaecht is professor aan de universiteit Leuven op het gebied van kwaliteitsmanagement. Deze middag stond in het teken van kwaliteit en patiëntveiligheid. Thema’s als de dimensies van kwaliteit van zorg, impact van incidenten op zorgverleners en de meerwaarde van accreditatie en certificering. Kent u nog ‘het mangomoment’: met een klein gebaar naar een warmere zorg waar we de middag mee afsloten. Voor meer informatie over deze bijeenkomst in 2019 kan u kijken naar de uitnodiging of het nieuwsbericht.

Prof. Kris Vanhaecht heeft de laatste maanden met internationale vrienden een nieuw kwaliteitsmodel voor de zorg ontwikkeld: nieuw multidimensionaal kwaliteitsmodel. Een kwaliteitsmodel waarin ook een plaats voor duurzaamheid is ingeruimd. Kernbegrippen als Leiderschap, Transparantie en Veerkracht krijgen een centrale plaats evenals de patiënt en zijn familie. Een veelbelovend model waar we komende maanden nog veel over zullen horen.

Bekijk hier zijn blog, het manuscript en/of bekijk de video waarbij Kris zelf toelichting geeft.

_______________________________________________________________

 

Wie is wie bij Studievereniging SKL
Ik ben Jari Luijten, 19 jaar jong en op dit moment tweedejaarsstudent Business Studies met als afstudeerrichting HRM aan Zuyd Hogeschool.Dankzij Brian (Haenen) ben ik ook aangesloten bij SKL. Mijn allereerste bijeenkomst was die van Mathieu Weggeman, gelukkig nog live in de Merode. Het was een erg interessante bijeenkomst waarin ik meerdere malen een koppeling kon maken van de praktijk naar de opgedane kennis vanuit de opleiding.

Na een aantal weken kwam Brian met het idee voor de Studievereniging SKL. Dit sprak me uiteraard direct aan omdat mijn eigen netwerk al sterk was uitgebreid na de eerste bijeenkomst die ik had bijgewoond. Iets wat voor studenten enorm belangrijk is. Samen met kennisdeling, inzicht in de praktijk en opdrachten/stageplekken een van de vier pijlers waar de Studievereniging voor staat. Ondertussen zijn we alweer een aantal maanden verder en begint het steeds meer vorm te krijgen. Het stemt ons tot nu toe erg tevreden wat we in relatief korte tijd hebben bereikt met de Studievereniging SKL en we hopen deze lijn met veel enthousiasme in de toekomst voort te blijven zetten.
 

_______________________________________________________________

Kwaliteitsmodellen

De visgraatdiagram werd voor het eerst geïntroduceerd door Kaoru Ishikawa in 1968. Hij was een pionier op het gebied van kwaliteitsmanagement bij Kawasaki. Hij gebruikte de visgraatmodellen als onderdeel van het proces. Na de tweede wereldoorlog heeft Dr. Eduard W. Deming samen met Ishikawa het diagram als eerste kwaliteitstool ingezet binnen kwaliteitsmanagement in Japan. Het was de geboorte van een niet meer weg te denken tool voor de analyse fase binnen de DMAIC aanpak van Lean Six Sigma.

De visgraat diagram wordt gedefinieerd als: diagram dat de mogelijke oorzaken van een specifieke gebeurtenis of een probleem laat zien. Het is een visueel middel om oorzaken van een probleem op te sporen. In de kop van de vis wordt het probleem geschreven. De oorzaken worden opgedeeld in 6 categorieën hoofdoorzaken: mens, machine, materiaal, methode, management en omgeving. Door de vraag te stellen “waarom gebeurt dit?” konden vertakkingen ontstaan naar suboorzaken.

 

_______________________________________________________________

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten.
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u de links op de website.

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)

Meld u snel aan!

Vrijdag 21 Mei staat Kwaliteitscultuur op het programma. Geert-Jan Rens, Business Assurance consultant bij KTBA neemt ons mee in de nieuwste normen waarin Kwaliteit- en Voedselveilig-heidcultuur en de rol van het hoger management steeds belangrijker worden. De bijeenkomst zal weer via Webinar Geek plaatsvinden.

Nog te vaak wordt kwaliteit gezien als de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsafdeling. Maar vanuit wetgeving en normen is er steeds meer aandacht voor de rol van het hoger management bij het creëren van een kwaliteitscultuur. Denk hierbij aan de normen ISO9001/ISO22000/ FSSC22000, hoofdstuk  5.1 Leiderschap en betrokkenheid, BRC GS versie 8,  Hoofdstuk 1 betrokkenheid van het hoger management en IFS Food versie 7,  Hoofdstuk 1 bestuur en betrokkenheid. Maar ook de nieuwste EU verordening 2021/383 die onder andere gaat over de voedselveiligheidscultuur.

Geert-Jan van KTBA, a Mérieux NutriSciences Company zal vanuit verschillende oogpunten leiderschap en het belang daarvan belichten. We starten met een inleiding over leiderschap en kwaliteitscultuur. Vanuit de diverse kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen en wetgeving worden de eisen en verwachtingen doorgenomen. Daarbij delen we onze werkwijze om leiderschap en cultuur meetbaar te maken en daarmee tot verbeterpunten te komen. Door de brede ervaringen worden er concrete praktijkvoorbeelden toegelicht en besproken. Praktisch en interactief

Deze sessie wordt geen eenzijdige dialoog. Daarom ontvangt iedere deelnemer vooraf een vragenlijst en is er de mogelijkheid specifieke vragen of knelpunten vooraf te delen of via de chatfunctie tijdens het webinar te stellen. Hierdoor zult u de sessie verlaten met concrete en praktische leerpunten waarmee u al meteen aan de slag kunt gaan.

AANMELDEN
Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/skl-bijeenkomst-kwaliteitscultuur-als-belangrijk-onderdeel-in-iso-en-voedselveiligheidsnormen-ktba

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

Facebook

Link

Copyright © 2021 SKL
All rights reserved.
Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.com

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*