Voorjaarsbijeenkomst: ISO 9001:2015

ISO 9001:2015. De nieuwe structuur toegelicht door Fred Ortan en Arno Schilders (bureau Veritas Trainingen)

DSM-30020 jaar geleden, ik werkte toen bij DSM Research, afdeling OK (Ontwikkeling Kunststoffen), werd ik gevraagd of ik projectteamlid wilde zijn voor het project ISO 9001 certificering DSM research, afdeling OK. Nauwelijks wetende wat ISO 9001 inhield heb ik daar ja op gezegd. Met een team hebben we de toen  verplichte twintig procedures opgesteld en beschreven hoe die processen bij ons werden ingevuld. Ik heb nog leuke herinneringen aan dat project. Ik had er aanleg voor om processen terug te brengen tot een flowschema en beschrijving. Verder kan ik nog goed het gemopper herinneren tijdens het auditen. Als voorbeeld. Kalibratie? Waar is dat nu voor nodig.? Bij Research varen we op relatieve verandering in eigenschappen. We meten alles tegen een blanco. En ook diegene die een één-pagina procedure per abuis over twee pagina’s had uitgeprint, op beide pagina’s ‘pagina 1 van 1’ had staan en daar een opmerking over kreeg, was not amused.

In de loop van de 20 jaren is er op het gebied van ISO 9001 echter veel veranderd en heeft de norm een hele ontwikkeling doorgemaakt. De tijd van 20 verplichte procedures is voorbij. De norm is van procedure georiënteerd, in de jaren 90 en als in het voorbeeld, overgegaan naar proces georiënteerd in het eerste decennia van deze eeuw. We staan echter aan de vooravond van een volgende stap, die begin oktober van dit jaar geactualiseerd zal worden. Op 27 maart hebben Fred Ortan en Arno Schilders van bureau ‘Veritas trainingen’ aan de leden van SKL de ins en outs verteld over de wijzigingen en wat de impact zal zijn op business en quality management.

Het is duidelijk dat de aanstaande wijziging in de ISO 9001 norm een onderwerp is dat veel aandacht heeft binnen de kwaliteitsgemeenschap. De bijeenkomst wordt dan ook druk bezocht. Zo druk zelfs dat de groep over twee ruimten is verspreid. Ik zelf ben bij de presentatie van Fred aanwezig geweest.

Fred heeft 28 jaar ervaring met normen als bagage en dat is goed te merken. Hij praat boeiend over het verleden en neemt ons mee in wat ons te wachten staat de komende tijd. Hij legt uit dat eindelijk de stap wordt gemaakt die gemaakt moest worden. Het beheersen van processen geloven we nu wel en dat is niet iets waar je je nu nog mee kan onderscheiden als je ISO 9001 gecertificeerd bent. De toekomst is risico beheersing in alles wat invloed kan hebben op jouw business. Dat houdt niet alleen inzicht in op het gebied van alle potentiele business bedreigingen, maar ook inzicht in (gemiste) kansen. Fred geeft aan dat deze stap er voor zal zorgen dat het niet meer mogelijk is en ook niet zinvol is, om een papieren, maar nauwelijks gebruikt, management systeem te hebben, naast het daadwerkelijke business proces. Dit blijkt toch nog steeds voor te komen. Verder laat Fred zien dat de nieuwe norm structuur, meer dan voorheen, in overeenstemming is met de structuur van anderen normen, zoals de 14001(milieu) en 18001(OHSAS). Dit vereenvoudigd aanzienlijk het voldoen aan meer dan een van deze normen. Het verhaal van Fred heeft veel aandacht, hetgeen te merken is aan de vele vragen die gesteld worden. De groep is duidelijk een beeld aan het vormen hoe de nieuwe versie van de norm te implementeren is in hun eigen business.

Na de pauze worden er groepsgewijs twee oefeningen gedaan die aansluiten bij de essentie van de nieuwe opzet van de ISO 9001 norm.  Als eerste wordt gevraag na te denken over wie allen betrokken zijn bij een bedrijf en die mogelijk het proces van dat bedrijf kunnen beïnvloeden. De zogenaamde ‘stakeholders’. Als voorbeeld wordt uitgegaan van een supermarkt. Bij de tweede oefening wordt gevraagd na te gaan uit welke processtappen een bepaald proces bestaat. Bij deze oefening wordt als voorbeeld het proces ‘koffiezetten’ gebruikt. Het zal niet vreemd zijn dat je in beide gevallen tot een veel groter aantal stakeholders / processtappen komt dan je vooraf vermoedde. Het geeft aan dat goed risicomanagement ook in ‘real life’ geen sinecure zal zijn. Als kwaliteitsmedewerkers aan ons de taak om de bedrijven waar we werken hier in mee te nemen. Fred en Arno hebben ons in ieder geval geholpen om hier de eerste stap in te zetten. Het applaus aan het eind van de middag was dan ook voor beide welverdiend.

Harrie Vangangelt