5 maart 2021: Business continuity – Gert Kogenhop (webinar)

We zijn al weer toe aan het 2e programma van dit jaar en helaas wederom met enkel de webinar variant, maar dat mag de pret niet drukken. Dit keer een weerzien met Gert Kogenhop die ons meer gaat vertellen over zijn expertise Business Continuity Management oftewel BCM. Zeker in tijden als nu is het zeer belangrijk om BCM goed ingericht te hebben! Deze bijeenkomst is dan ook geen overbodige luxe. Meld u dan ook snel aan en leer hoe u met BCM verder voorbereid bent op de toekomst.

PROGRAMMA

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Dit is geen overbodige luxe anno 2021 hebben we kunnen constateren. Helaas denken veel organisaties onvoldoende na over hoe ze een calamiteit gestructureerd dienen aan te pakken en overleven, terwijl de risico’s zich voor menig sector in een ongunstige richting ontwikkelen. Dat is dan ook één van de redenen waarom BCM juist nu zo belangrijk is. Het gaat om de meerwaarde hiervan en de tegeltjeswijsheid “Voorbereiding is 90% van het resultaat”. We kijken naar de belangrijkste onderdelen van het managementsysteem en bespreken de link met Kwaliteitsmanagement en het samenspel met bijvoorbeeld Crisismanagement en BHV.

Kijk voor meer informatie op de site bcmplus.nl. Op de media pagina zijn diverse artikelen in pdf vorm beschikbaar voor download.

 

AGENDA

14.00 uur Openingswoord door Chretien Haenen (voorzitter SKL)

14.10 uur Webinar door Gert Kogenhop

15.40 uur Gelegenheid voor vragen via chat

15.50 uur Afsluiting en vooruitblik op volgende bijeenkomst door Chretien Haenen

16.00 uur Einde webinar

 

SPREKER

Gert Kogenhop is directeur van bcm+ (bcmplus.nl), een bedrijf dat is gespecialiseerd in training, consultancy en implementatie van Business Continuity Management Systemen conform de norm ISO 22301. Hij is voorzitter van Business Continuity Management en Crisismanagement normcommissie bij NEN en erelid van het Business Continuity Institute. Gert heeft een financieel economische achtergrond en is onder andere werkzaam geweest als Regional Finance Director Northern Europe bij DELL Technologies.

KOSTEN

Voor leden, relaties van SKL en studenten zijn er geen kosten voor deelname aan dit webinar verbonden.

AANMELDEN

Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/business-continuity-gert-kogenhop-skl-bijeenkomst

SKL Nieuwjaars-bijeenkomst 17 januari 2020: De nieuwe EFQM-norm

Op vrijdag 17 januari was Ruud Stassen, directeur van INK, aan het woord tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van SKL over het nieuwe EFQM-model dat een week eerder werd gelanceerd.
Hij zorgde deze middag voor een goede balans tussen enerzijds zijn presentatie en anderzijds het interactief werken aan opdrachten door de deelnemers.
Ruud Stassen ging met zijn presentatie in op de voordelen, de pijlers en de belangrijkste veranderingen van het EFQM-model. Aan de hand van video’s en figuren werd zijn presentatie levendig voor de aanwezige deelnemers. Daarnaast stelde Ruud de vraag: ‘wat moet een organisatie doen om de omgeving bij te blijven?’
Met behulp van een groot praatpapier waarop de 8 grootste mega-trends c.q. uitdagingen van nu stonden gingen de deelnemers in groepjes informatie delen over hoe elke organisatie invulling geeft aan deze trends. Maar ook het maken van een contextanalyse hielp de vraag beantwoorden.
Het was een interessante middag waarbij er meer kennis is verkregen over het nieuwe EFQM-model en de veranderingen van INK in INK.next.

Slotbijeenkomst SKL ´Kwaliteitszorg, Kwaliteit van zorg´ meer dan geslaagd!

21 Juni 2019 vond al weer de laatste bijeenkomst van het seizoen plaats in de Merode te Stein.

Prof. Kris Vanhaecht tijdens boekpresentatie ´Mangomoment´

Een trilogie van 3 Vlaamse sprekers. Op 17 Mei liet Martine van Remoortele ons kennismaken met ´Visual Harvesting´ zodat we voortaan de boodschap in een kernachtig plaatje krachtig kunnen neerzetten. 20 September gaat Jan Vermeiren de trilogie afsluiten met zijn inzichten uit zijn laatste boek ´The Compassionate Leader´. Hiermee krijgen we inzicht hoe verbeterprojecten wel kunnen slagen en de kans op succes en well-being elkaar continu kunnen versterken. De tweede Vlaamse spreker, die overigens ook in Nederland al veel bekendheid geniet, was prof. Kris Vanhaecht. Prof in kwaliteits-management aan de KU Leuven – Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid.

Kris nam ons mee in de wereld van de patiëntenzorg die al snel ook vertaalbaar bleek te zijn naar andere sectoren en naar ieders eigen ervaring als patiënt. Binnen enkele minuten rolden de boodschappen van de kwaliteits-goeroe´s als Crosby en Deming over de bühne, die overigens nog een verdieping verdienen omdat velen enkel de PDCA cyclus kenden. Kris gaf een ´college kwaliteitszorg´ waarin uitgebreid de 6 dimensies van kwaliteit van zorg gepresenteerd werden (veiligheid, effectiviteit, efficiency, toeganke-lijkheid & tijdigheid, gelijkheid en klantgerichtheid) en hoe deze ´aan bed´ en binnen de organisatie toe te passen. Hierbij gaf Kris de nodige voorbeelden; ook eigen voorbeelden als ´ambetante´ patiënt. Ook incidenten in de zorg en de impact hiervan op de zorgverlener zelf kwamen aan bod. Meerdere slides (te weinig tijd om ze allemaal door te nemen) passeerden de revue, doorspekt met onderzoeksresultaten en veel kennis.

De deelnemers weten nu exact waarop ze moeten letten als ze voor een operatie naar het ziekenhuis gaan en zo min mogelijk risico willen lopen. Bij voorkeur overdag, niet in weekenden en vakantie-perioden, behandeld door een vrouwelijke arts die in de voorafgaande twee jaren geen incident heeft meegemaakt.

Kris eindigde met een klein gebaar naar warmere zorg: ´Mangomoment´. Een dwarsdoorsnede uit zijn net verschenen boek werd met het publiek gedeeld. Na de video van Viviane & Annemie viel een ijzige stilte en meteen was duidelijk hoe klein de gebaren ook, deze toch van grote betekenis kunnen zijn voor de patiënten. Gebaren die de zorg menselijk en warm maken en betekenis aan het leven van de zieke patiënt geven. Meer aandacht aan ´Mangomomentjes´ is niet alleen in de zorg maar ook in ieders dagelijks leven een grote meerwaarde. Voordat een ieder er erg in had, zat de middag en het seizoen er weer op. Na de netwerkborrel met bitterballen en ´prikkertjes´ keerde iedereen huiswaarts met veel stof tot nadenken. Wellicht heeft dat nog geleid tot ´Mangomomentjes´ in het weekend. Namens de SKL ook een groot woord van dank aan prof. Kris Vanhaecht voor deze inspirerende en boeiende middag.

We wensen een ieder een prettige vakantie en zien jullie graag terug op 20 September voor de opening van het nieuwe seizoen.

Namens het SKL bestuur
Chretien Haenen (voorzitter)

SKL Nieuwjaarsbijeenkomst: Procesvariatie, kan ik er iets aan doen?

11 januari zijn we 2019 gestart met een bijeenkomst over procesvariatie.

Marcel Logger van Holland Innovative nam ons mee in een presentatie over dit interessante thema.
Meten – weten – verbeteren waren de sleutelwoorden van deze middag. Wat is procesvariatie? Hoe kun je het betrouwbaar meten? En waarom wil je het eigenlijk weten?

Met praktische voorbeelden hebben geleerd wat we kunnen doen om procesvariatie te verminderen, zowel in de industrie als in de zorg en dienstverlening.

Natuurlijk kwamen ook de kwaliteitsbegrippen als Lean & Six Sigma aan bod. Hoewel deze begrippen in de praktijk vaak in één adem worden genoemd (en elkaar ook prima aanvullen), hebben ze elk hun eigen benadering en toepassingsgebied. Wellicht was dat voor mij nog wel het meest waardevolle dat ik mee naar huis nam en direct kan toepassen in de praktijk…..

De presentatie is via onderstaande link terug te vinden: Presentatie Procesvariatie – HI – Marcel Loggger-SKL 11 Jan 2019

Er was, naast de nieuwjaarsgroet, genoeg stof om over na te praten … met een glaasje ‘bubbels’ erbij tijdens de borrel na afloop van de bijeenkomst.

Workshop Agile & Scrum in de praktijk 1 december 2017

Afgelopen vrijdag werd een leuke en mooie workshop Agile en Scrum in de praktijk verzorgd

door Remko Tieman en Bianca Dorré van Q-Consult Progress Partners.

 

Na een korte inleiding over de Lean- en Agile-filosofie kregen we in een vrij snel tempo uitgelegd wat Agile & Scrum nu precies inhouden.

Het idee van Scrum is eigenlijk vrij simpel: in plaats van een lang, complex verbeter- of innovatietraject op te starten, deel je het project op in kleine stukjes met een korte doorlooptijd, die echter wel een duidelijk einddoel kennen. Dit worden zogenaamde “sprints” genoemd die je samen met een multidisciplinair team doorloopt. Het resultaat van elke sprint dient een werkend product of concept te zijn dat in de volgende sprint verder verbeterd, vervolmaakt, of qua functionaliteit uitgebreid wordt. Elke Sprint wordt door zowel het team zelf als met de klant (productowner) geëvalueerd. Dit zorgt voor de juiste focus en voor een grote betrokkenheid van alle deelnemers.

Om een goed beeld te krijgen hoe dit in de praktijk werkt, moesten we in groepjes van circa 5 personen aan de slag met de opdracht: Het maken van de ultieme Resort Brochure. Er werd een Scrum-team onder leiding van een Scrum Master benoemd dat aan de slag ging om een mooie brochure te maken die volledig voldeed aan de wensen van de opdrachtgever. Maar … die had zelf ook nog niet exact het eindproduct voor ogen (het moet wel leiden tot een volgeboekt resort…)! Na de 1e sprint moest er al  een bruikbare versie zijn, na de 2e sprint moest het af zijn!

Binnen het team waarvan ik deel uitmaakte was de eerste sprint nogal onwennig: De tijd leek veel te kort om alle fases goed te doorlopen, de rollen waren niet helemaal duidelijk en het leverde de nodige stress en hilariteit op. In de 2e sprint was het team duidelijk beter op elkaar ingespeeld. De doelen waren helder, er was een goede focus, en taken en rollen waren veel beter op elkaar afgestemd. Aan het eind van de rit mocht de product owner het resultaat presenteren. Geen vaag concept of plan van aanpak, maar een heuse kant-en-klare full-color brochure waar hij / zij trots op kon zijn!

Ronald Gielissen

De Scrum simulatie voor het maken van een Resort Brochure brengt naast knippen & plakken veel hilariteit.

 

Heb jij deze workshop gemist? Maar je wil je wel als SKL-lid snel een beeld vormen van wat Agile & Scrum is en wat dit dat kan betekenen voor jouw organisatie? Dan verzorgt Q-Consult graag gratis en vrijblijvend een Agile/Scrum workshop van 45 minuten in-company.

Voor meer informatie, zie Agile Scrum workshop SKL hand-out

Voorjaarsbijeenkomst: ISO 9001:2015

ISO 9001:2015. De nieuwe structuur toegelicht door Fred Ortan en Arno Schilders (bureau Veritas Trainingen)

DSM-30020 jaar geleden, ik werkte toen bij DSM Research, afdeling OK (Ontwikkeling Kunststoffen), werd ik gevraagd of ik projectteamlid wilde zijn voor het project ISO 9001 certificering DSM research, afdeling OK. Nauwelijks wetende wat ISO 9001 inhield heb ik daar ja op gezegd. Met een team hebben we de toen  verplichte twintig procedures opgesteld en beschreven hoe die processen bij ons werden ingevuld. Ik heb nog leuke herinneringen aan dat project. Ik had er aanleg voor om processen terug te brengen tot een flowschema en beschrijving. Verder kan ik nog goed het gemopper herinneren tijdens het auditen. Als voorbeeld. Kalibratie? Waar is dat nu voor nodig.? Bij Research varen we op relatieve verandering in eigenschappen. We meten alles tegen een blanco. En ook diegene die een één-pagina procedure per abuis over twee pagina’s had uitgeprint, op beide pagina’s ‘pagina 1 van 1’ had staan en daar een opmerking over kreeg, was not amused.

In de loop van de 20 jaren is er op het gebied van ISO 9001 echter veel veranderd en heeft de norm een hele ontwikkeling doorgemaakt. De tijd van 20 verplichte procedures is voorbij. De norm is van procedure georiënteerd, in de jaren 90 en als in het voorbeeld, overgegaan naar proces georiënteerd in het eerste decennia van deze eeuw. We staan echter aan de vooravond van een volgende stap, die begin oktober van dit jaar geactualiseerd zal worden. Op 27 maart hebben Fred Ortan en Arno Schilders van bureau ‘Veritas trainingen’ aan de leden van SKL de ins en outs verteld over de wijzigingen en wat de impact zal zijn op business en quality management.

Het is duidelijk dat de aanstaande wijziging in de ISO 9001 norm een onderwerp is dat veel aandacht heeft binnen de kwaliteitsgemeenschap. De bijeenkomst wordt dan ook druk bezocht. Zo druk zelfs dat de groep over twee ruimten is verspreid. Ik zelf ben bij de presentatie van Fred aanwezig geweest.

Fred heeft 28 jaar ervaring met normen als bagage en dat is goed te merken. Hij praat boeiend over het verleden en neemt ons mee in wat ons te wachten staat de komende tijd. Hij legt uit dat eindelijk de stap wordt gemaakt die gemaakt moest worden. Het beheersen van processen geloven we nu wel en dat is niet iets waar je je nu nog mee kan onderscheiden als je ISO 9001 gecertificeerd bent. De toekomst is risico beheersing in alles wat invloed kan hebben op jouw business. Dat houdt niet alleen inzicht in op het gebied van alle potentiele business bedreigingen, maar ook inzicht in (gemiste) kansen. Fred geeft aan dat deze stap er voor zal zorgen dat het niet meer mogelijk is en ook niet zinvol is, om een papieren, maar nauwelijks gebruikt, management systeem te hebben, naast het daadwerkelijke business proces. Dit blijkt toch nog steeds voor te komen. Verder laat Fred zien dat de nieuwe norm structuur, meer dan voorheen, in overeenstemming is met de structuur van anderen normen, zoals de 14001(milieu) en 18001(OHSAS). Dit vereenvoudigd aanzienlijk het voldoen aan meer dan een van deze normen. Het verhaal van Fred heeft veel aandacht, hetgeen te merken is aan de vele vragen die gesteld worden. De groep is duidelijk een beeld aan het vormen hoe de nieuwe versie van de norm te implementeren is in hun eigen business.

Na de pauze worden er groepsgewijs twee oefeningen gedaan die aansluiten bij de essentie van de nieuwe opzet van de ISO 9001 norm.  Als eerste wordt gevraag na te denken over wie allen betrokken zijn bij een bedrijf en die mogelijk het proces van dat bedrijf kunnen beïnvloeden. De zogenaamde ‘stakeholders’. Als voorbeeld wordt uitgegaan van een supermarkt. Bij de tweede oefening wordt gevraagd na te gaan uit welke processtappen een bepaald proces bestaat. Bij deze oefening wordt als voorbeeld het proces ‘koffiezetten’ gebruikt. Het zal niet vreemd zijn dat je in beide gevallen tot een veel groter aantal stakeholders / processtappen komt dan je vooraf vermoedde. Het geeft aan dat goed risicomanagement ook in ‘real life’ geen sinecure zal zijn. Als kwaliteitsmedewerkers aan ons de taak om de bedrijven waar we werken hier in mee te nemen. Fred en Arno hebben ons in ieder geval geholpen om hier de eerste stap in te zetten. Het applaus aan het eind van de middag was dan ook voor beide welverdiend.

Harrie Vangangelt

Nieuwjaarsbijeenkomst: Business Improvement door Prestazione

Een model gericht op veranderen en innoveren.

De nieuwjaarsbijeenkomst van SKL vond plaats op 16 januari en dit jaar waren we te gast bij de Rabobank in Sittard.

Een directielid nam ons in een presentatie mee met welke kwaliteitsaspecten rekening gehouden is bij de tot standkoming van deze nieuwbouw van het districtskantoor van de Rabobank. Een prachtig gebouw, waar zij voor ons als gastheer optraden met het natje en droogje dat er bij hoort.

Prestazione Business Improvements gaf ons een workshop waarbij we tools kregen aangereikt ons bedrijf tot een Top onderneming te maken.  In het eerste deel van de workshop werd duidelijk dat je door te dromen, te denken en te doen vooral helder moet hebben welke delen je wilt stellen als je je bedrijf wil verbeteren.

Screen Shot 2015-04-08 at 22.47.20

In het tweede deel, gebaseerd op het Business Model Canvas, kregen we de opdracht vanuit afstand naar ons bedrijf te kijken en van daaruit een aantal vragen te beantwoorden.

Doel was om je te stimuleren vanuit een ander perspectief naar je bedrijf te kijken, bijvoorbeeld vanuit klantperspectief. Door dat te doen en vooral door dit met anderen te delen en erover te praten, krijg je nieuwe inzichten en inspiratie om naar je producten te kijken.

Vragen die je moet beantwoorden en delen zijn bijvoorbeeld: Wie zijn je klanten? Wat kun je doen / aanbieden om het verschil te maken? Hoe kun je meer uit je activiteiten halen? Hoe kun je het contact met je klanten vergroten? Welke kanalen heb je nodig om je klanten te bereiken en waar haal je je revenuen vandaan?

De opdrachten en vooral het delen met andere leden van het netwerk, waardoor doorgevraagd werd en je ook zelf ging nadenken, leidde tot een geanimeerde middag.

De tool op zich zelf sluit aan bij de inspirerende workshops, waarvan we er bij SKL de laatste tijd meerdere hebben mogen meemaken, zoals de strategische acceleratie en de Kaizen presentatie.

In deze workshop slaagden de presentatoren er wat mij betreft minder in om er een samenhangend en inspirerend geheel van te maken.

SKL Speeddate 30 oktober 2014

Op 30 oktober vond de 2e speeddate bijeenkomst van SKL plaats. Wederom een openbaring om uit verschillende invalshoeken vanuit diverse branches te horen hoe een ander tegen jouw case aankijkt. Ineens zie je andere oplossingen of manieren van aanpak.

foto 2

Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst waarbij nog werd nagepraat tijdens de borrel. Leuk om zelf aan het woord te zijn en ook van collega-kwaliteitsmensen te horen dat ook zij tegen dingen aanlopen waar een ander ook mee te maken krijgt.

foto 1

Strategische acceleratie

Op 12 september 2014 vormden de Kasteeltuinen in Arcen het kader voor een strategische acceleratie door Paul Rulkens.

Paul hield een vlammend en zeer interactief betoog over de bewuste en onbewuste kanten van onze hersenen. Sterk punt van zijn presentatie was dat PowerPoint presentaties, briefjes en dergelijke achterwege bleven. Een kunstzinnige weergave van de mens met zijn Doelen, Gedachtes, Gevoelens en zijn Acties maakte veel goed. Uitstekend, maar toch wel even wennen!

Opening 1

Basis voor Pauls betoog was dat het belangrijk is om onze hersenen bewust compleet te gebruiken en ons beleid niet door te trekken vanuit de weg die we in het verleden hebben ingeslagen en die ons tot hier heeft gebracht, maar om actief nieuw richtingen in te slaan. We moeten vanuit ons verleden van verbeteren wat we hebben (“werken in je business”) op zoek naar het bepalen van ons Major Definite Purpose (“werken aan je business”). Drie belangrijke key-points  zijn, Marketing, Innovatie en Strategie.

Opening 2

Om dit te bereiken moet je er voor zorgen dat je voldoende eigen capaciteit beschikbaar hebt. Dit moet leiden tot het afstoten van dingen die je nu doet (dus: Delegeren, Elimineren, Outsourcen). Uitgebreide adstructie werd gegeven in de vorm van reptielen, apen en kalkoenen. De uiterst zonnige omgeving liet mij echter nog niet aan Kerstmis denken. Paul zelf ging echter nog een week verder door ons te vragen aan onze doelstellingen voor 1 januari 2015 te denken. Wat willen we met organisatie bereiken, welke dingen die we nu doen gaan we daarvoor achterwege laten en welke acties gaan wij daarvoor, al dan niet met buddies, uitzetten? Dit gaat in het najaar verder uitgewerkt worden.

Ik verheug me er al op! Een uiterst fijne en zinvolle vrijdagmiddag!

Rick Daniels

 

[tabs slidertype=”images”] [imagetab width=”448″ height=”265″]http://www.skl.nl/wp-content/uploads/2014/09/Opening-3.jpg[/imagetab] [imagetab width=”448″ height=”265″]http://www.skl.nl/wp-content/uploads/2014/09/Opening-4.jpg[/imagetab] [imagetab width=”448″ height=”265″]http://www.skl.nl/wp-content/uploads/2014/09/Opening-5.jpg[/imagetab] [imagetab width=”448″ height=”265″]http://www.skl.nl/wp-content/uploads/2014/09/Opening-6.jpg[/imagetab] [imagetab width=”448″ height=”265″]http://www.skl.nl/wp-content/uploads/2014/09/Opening-7.jpg[/imagetab] [/tabs]

SKL Slotbijeenkomst 13 juni 2014: Kaizen Event

Op 13 juni 2014 organiseerde SKL haar slotbijeenkomst van het seizoen 2013 – 2014 bij het mooie Oolderhof in Herten. Op de agenda stond een veelbelovend Kaizen Event. Verwachtingsvol ging ik er heen en ik kan nu zeggen dat de bijeenkomst mijn verwachtingen meer als ingevuld heeft.

skl03

Deze middag, die georganiseerd was in samenwerking met het Kaizen Institute, werd geopend door Chretien Haenen, voorzitter SKL, en John Verhees, een van de oprichters van het Kaizen Institute Netherlands. Daarna was er de keuze uit een aantal informatieve sessies waarin een aantal andere interessante sprekers  hun visie op of ervaringen met het verbeteretn via de Kaizen methode met ons deelden of een actieve sessie waarin een lean-game gespeeld werd.

skl04

Na deze sessies was er voldoende stof tot nadenken en bespreken tijdens de pauze.

In het tweede deel van het programma presenteerden zeven deelnemers een verbeterteam van hun eigen bedrijf om zo mee te dingen naar de SKL Verbeterprijs. Een heel mooi gebaar deze middag was dat deze prijs omgedoopt werd tot de “Jacqueline van der Kolk Verbeterprijs”.  Jacqueline is een van de oprichters en zeer actief (bestuurs)lid van SKL die vanwege ernstige gezondheidsredenen  naar verwachting helaas niet lang meer bij ons zal zijn.

skl10

De zeven presentaties werden door de aanwezige deelnemers als ook door een vakkundige jury beoordeeld.

Aansluitend aan de presentaties vertelde John Verhees nog een mooi praktijkverhaal over het toepassen van Lean.

Als afsluiten van deze middag werd de Jacqueline van der Kolk Verbeterprijs uitgereikt. En zoals het hoort op zo’n mooie middag bleef het niet bij één winnaar, er eindigden drie presentaties met hetzelfde puntenaantal op de 1e plaats!

skl13

Onder het genot van een heerlijk hapje en drankje werd er nog druk nagebabbeld over de middag. Het was weer een mooie bijeenkomst en een goede opstap naar hopelijk weer een mooi programma in 2015.