Terugblik SKL – Voorjaarsbijeenkomst – CSRD in de praktijk!

Afgelopen vrijdag 22 maart heeft SKL KTBA, a Mérieux NutriSciences Company uitgenodigd om een workshop te geven voor SKL-leden en geïnteresseerden, met een geweldige opkomst!

De focus lag op de voorbereiding op de Europese duurzaamheidswetgeving, de CSRD. Hoewel rapportage nog niet verplicht is voor veel organisaties, zien we een groeiende betrokkenheid bij duurzaamheid en CSRD, in anticipatie op (toekomstige) eisen vanuit de keten.

Tijdens interactieve activiteiten, leerden we over de stakeholder- en dubbele materialiteitsanalyses, en deelden we praktijkvoorbeelden en uitdagingen. Andere besproken onderwerpen waren onder meer het opstellen van een duurzaamheidsteam, het formuleren van doelstellingen, rapportagevereisten en het integreren van duurzaamheid in het managementsysteem. Ook Hilde, die haar thesisonderzoek in het kader van CSRD E1 ‘Klimaatverandering’ samen met KTBA heeft uitgevoerd, voegde waardevolle inzichten toe.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde dag , die we natuurlijk hebben afgesloten met een gezellige borrel.

Wil je ook voorbereid zijn op de CSRD door stap-voor-stap met mede-professionals de uitdaging aan te gaan? Mis dan onzeMasterclass CSRD – SKL niet.  

@KTBA, @Qconcepts en @Fully in Control delen praktische handvatten voor het integreren van duurzaamheid in je bedrijfsvoering. Meld je aan via: Masterclass CSRD – SKL.

Masterclass CSRD/ Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt een steeds groter begrip, maar hoe kun je hier in de praktijk vorm aan geven? Zeker nu de Europese wetgeving CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) eraan komt. Organisaties moeten zich, naast de financiële verantwoording, steeds meer gaan verantwoorden, o.a. over hun rol op het gebied van energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Oftewel Environmental, Social & Governance (ESG). Wat is uw impact en waar liggen uw risico’s? Wat zijn uw (lange termijn) doelstellingen en hoe bewaakt u de voortgang?

Of u nu als organisatie verplicht wordt om wettelijk hierover te rapporteren (de accountant komt het controleren) of dat uw klant u vraagt om over duurzaamheid te rapporteren. Voor elke organisatie is duurzaamheid van  belang en een ‘must’ voor de lange termijn.

Wilt u echter over 2025 kunnen rapporteren volgens wetgeving, dan zult u in 2024 ‘duurzaamheid’ wel moeten inrichten in uw bedrijfsvoering. Ook als u vragen vanuit de keten krijgt over duurzaamheid, pak dan nu de lead bij het bepalen van de impactvolle duurzaamheidsthema’s en neem de benodigde acties hierop binnen je organisatie.

Geen makkelijke opgave, daarom ondersteunt kwaliteitskring SKL, samen met enkele deskundige partners  u hiermee middels een interactieve Masterclass. Vorm uw team en schrijf u snel in om samen ‘duurzaamheid’ in te richten binnen uw organisatie. Noteer de Masterclass dagen alvast in uw agenda.

Kwaliteitsmanagers, Financials, HRM managers, directieleden en andere geïnteresseerden, grijp uw kans om gezamenlijk kennis op te doen en klaar te zijn voor de toekomst onder het motto van SKL: ‘Ontmoeten – Inspireren – Excelleren, in kwaliteit en duurzaamheid’.

PROGRAMMA:

Dag 1 Do 25 april ’24 15.00 – 19.15 uur1.           Introductie duurzaamheid De rol van de onderneming in de maatschappij Duurzaamheid integreren in (kwaliteits)managementsystemen GedragsstandaardenHistorisch perspectiefOntwikkeling verslaggevingSpecifieke aandacht voor SDG’s en IIRCWorkshop: Kennis van je eigen organisatieWorkshop: IIRC model uitwerkenBetrokkenheid organisatie, stel je team samen‘Uitvragen uit de keten, wat dan?’Relatie naar certificeringen (diverse branches, o.a.foodsector)Huiswerk voor de volgende sessie (o.a. team samenstelling)
Dag 2 Do 13 juni ‘24 – 19.15 uur  2. Stakeholderdialoog & Materialiteitsanalyse Terugkoppeling dag 1Overzicht Europese duurzaamheidsrapportage standard (ESRS) en koppeling DSDDD  volgens  CSDDD (doorlopend onderzoek duurzaamheidseffecten van de organisatie) Workshop: Sustainability Swot analyseWorkshop: Stakeholders & MaterialiteitsanalysePrioritering ESG onderwerpen die de grootste impact op duurzaamheid hebben. Huiswerk voor de volgende sessie  
Dag 3 Do 26 sept. ‘24 15.00 – 19.15 uur  3. Management: inbedding van en sturen op duurzaamheid in de organisatie. Aandacht voor de component Social. Terugkoppeling dag 2Workshop:  inbedding in de organisatie (Beleid en doelstellingen, processen, audits en control, verbeteren en opleiden)ESRS S1 (rapporteren over eigen medewerkers en veiligheid)Inbedding in personeelsbeleidHuiswerk voor de volgende sessie  
Dag 4 Do 17 okt. ‘24 15.00 – 19.15  4. KPI & Deep dive klimaat Terugkoppeling dag 3ESRS E1 (rapporteren over CO2) Andere rapportages, afhankelijk van belang deelnemersSturen op consistente dataFootprint van uw organisatie (scope 1 , 2 en 3), bepalen hotspots en reductiestrategieHuiswerk voor de volgende sessie  
Dag 5 Do 21 nov. ‘24 15.00 – 19.15 uur    5. Governance, rapporteren en assurance / digitale inbedding Terugkoppeling dag 4ESRS G1 Governance: de governance processen, controles en procedures die worden gebruikt om impact, risico’s en kansen te monitoren en te beheren.Verankeren en Verbeteren van duurzaamheidscultuur.Verankering in (digitaal)(kwaliteits)managementsysteem => beleid, doelstellingen , actieplan, PDCA cyclusKlaar om te rapporteren (en controleren door uw accountant)Beantwoorden vragen van klanten, invullen klantportals Vooruitblik naar de terugkomdag op 30 Januari 2025  
Terugkomdag Do 30 jan. ‘25 15.00 – 19.15 uur  Gezamenlijke afsluiting Masterclass, laat zien wat je bereikt hebt Iedere deelnemende organisatie presenteert de stand van zaken en laat zien (bestuursverslag / verslag op website / rapportage aan afnemers / etc.) wat er bereikt is.Feedback van de andere deelnemers en deskundigen.Uitreiking certificaat van deelnameBesluit over SKL werkgroep duurzaamheid voor continuering van de Masterclass.  

(onderwerpen kunnen per sessie wijzigen en worden afgestemd op de deelnemers)

AGENDA

14.30 uur         Ontvangst met koffie/thee en vlaai

15.00 uur         Deel 1

16.50 uur         Warme maaltijd / buffet

17.30 uur         Deel 2

19.15 uur         Afsluiting aan de bar

20.00 uur         Einde

 SPREKERS / DEELNEMENDE PARTNERS

SKL, Stichting Kwaliteitskring Limburg is een kwaliteitskring voor en door leden met het oogmerk om kennis te delen middels lezingen, workshops, bedrijfsbezoeken, werkgroepen en masterclasses. SKL bied haar leden een plek om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te excelleren in persoon en organisatie op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid in de meest brede zin des woords. Het secretariaat van SKL wordt gevoerd door de Limburgse Werkgevers Vereniging LWV. Meer informatie: www.skl.nl  
Afbeelding met schermopname, zwart

Automatisch gegenereerde beschrijvingQconcepts is een accountantskantoor met een focus op audit en duurzaamheid. Bij ons werken ervaren professionals voor klanten in groot MKB, Healthcare, Woningcorporaties en Non-profit. We leveren hoge kwaliteit, zijn sectorspecialist en hebben een passie voor ons vak. We ontwikkelen onze mensen tot accountants van de toekomst: autonome, ondernemende en betrokken professionals die regie durven nemen over hun carrière en hun klanten mee kunnen nemen in alle ontwikkelingen rondom o.a. fraude, continuïteit en duurzaamheid. www.qconcepts.nl     
KTBA, a Mérieux NutriSciences Company is een ambitieus bedrijf. Best in class, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vastberaden om klanten, binnen de foodsector, naar een hoger niveau te tillen. Met onze brede ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid, werken we aan ons doel: Better Food, Better Health, Better World. www.ktba.com  
    Fully In Control is een organisatie met een modulaire en volledig configureerbare cloud oplossing die afgestemd kan worden op de behoeften en processen van een organisatie. Of het nu om de hele organisatie, een programma of een project gaat, FullyInControl levert het gereedschap dat je werkelijk helpt om zo snel mogelijk In Control te zijn. Binnen het GRC, KAM, een ISMS of bijvoorbeeld Risk Based Performance Management. Momenteel is Fully In Control ook een duurzaamheids-module aan het ontwikkelen om ook hiermee Fully In Control te zijn. www.fullyincontrol.nl   

LOCATIE

Zalencentrum Merode

Merodestraat 31

6171 XM  STEIN – Nederland

KOSTEN

SKL wil deze workshop kostendekkend aanbieden aan haar leden en belangstellende contacten van de partners.

De totale kosten voor de gehele masterclass, inclusief eten en drinken bedraagt € 1.000,- excl. btw voor de eerste deelnemer van de organisatie. De 2e deelnemer betaald € 750,– excl. btw. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om naast de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage ook de HRM manager, directielid of financieel manager mee te nemen. Afhankelijk van het onderwerp mag de 2e deelnemer ook wisselen.

AANMELDEN

Aanmelden voor de masterclass en/of infosessie kan via een email aan het SKL secretariaat: skl@lwv.nl

Bij inschrijving voor de Masterclass vermeld:

Organisatie:                                              ____________________________________________________

Naam, functie en tel.nr. deelnemer 1:            ____________________________________________________

Naam en functie evt. deelnemer 2:            ____________________________________________________

Factuuradres:                                           ____________________________________________________

(evt. verdere informatie voor op de factuur vermelden i.v.m. vlotte financiële afhandeling)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SKL:

Telefoon: (0475) 35 26 00

Email: skl@lwv.nl

Meld u tijdig aan voor de Masterclass want vol = vol

Terugblik SKL – Nieuwjaarsbijeenkomst – CO2 reductie? Hoe motiveer ik collega’s om er mee aan de slag te gaan?

Op vrijdag 19 januari was Elske van de Fliert aanwezig bij de SKL om een interactieve workshop te geven over het CO2 afslankprogramma. Hoe kun je iedereen enthousiast krijgen om groener te rijden en CO2 te reduceren?

Elske geeft als tip, maak gebruik van de mobiliteitsscan die word aangeboden door de lokale overheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zuid-Limburg bereikbaar. Door het uitvoeren van de gratis scan, kan het eerste onderzoek worden gedaan naar de stappen die de organisatie kan nemen.

Interactieve workshop, met korte momenten van toelichting

Dan is de grote vraag van deze dag, wat zegt de theorie? Zodat alle deelnemers naar huis kunnen met informatie en de benodigde stappen om zelf aan de slag te gaan met het reduceren van CO2 binnen hun organisatie. Om stappen te kunnen maken als organisatie is het noodzakelijk dat er overtuiging is. Hierbij is het noodzakelijk dat de “Waarom-vraag” voor iedere betrokkene te beantwoorden is.

Betrek hierbij de ambassadeurs die kunnen helpen om de doelstellingen te behalen. Begin met kleine doelstellingen om uiteindelijk de lange termijn visie te kunnen behalen. “We zijn er van overtuigd dat dit een goed idee is voor ons als organisatie.”

Door de inzet van de juiste tactieken kan het doel behaald worden. De tactieken die worden ingezet moeten passen bij de organisatie om het doel te kunnen behalen. Stel een goed plan op dat gevolgd kan worden. Welke tactieken worden waar, wanneer en hoe ingezet. Het doel van CO2 reductie projecten is het resultaat behalen door een juiste implementatie van het opgestelde plan.

Onderwerpen om over de tactieken over reductie binnen een organisatie na te denken:

  • Beleid
  • Mobiliteit (wanneer gaan we met de auto, denk ook aan het reiskostenbeleid)
  • Wagenpark (technische aspecten, type auto of brandstof)
  • Gedrag
  • Keten

Om het plan op een juiste manier te kunnen implementeren is het noodzakelijk dat er de wil is om vol te houden! Hiervoor geeft Elkse nog een mooi figuur weer op de flipover.

Denk als organisatie na over de stappen die nodig zijn om te commiteren, welke beloning van mensen er voor zorgt dat ze de tactieken willen volhouden, deel het resultaat met elkaar en monitor continu of je richting het doel gaat.

Aan het eind van de workshop kreeg de groep met het beste slogan voor het plan van de nieuwe week het boek van Elske mee naar huis. De winnende slogan was: “Wij gaan de directie overtuigen om duurzaamheid op te nemen in het beleid, door de inzet van het boek van het CO2 afslankprogramma, zodat duurzaamheid wordt gedragen door zowel directie als organisatie.”

Terugblik SKL-werkgroep Food: Duurzaamheidscultuur

Dé werkgroep waar voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit elkaar ontmoeten 🌿💪🏼

Op vrijdag 27 oktober had KTBA a Mérieux NutriSciences Company het genoegen om samen met Stichting Kwaliteitskring Limburg (SKL) een inspirerende sessie met de werkgroep Food te organiseren.

Tijdens deze werkgroep werden inzichten gedeeld over de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur binnen diverse organisaties en de connectie met voedselveiligheidsnormen.

Daarnaast kwam een thema aan bod wat een sterke connectie heeft met kwaliteit en zowel voor KTBA als voor SKL hoog op de agenda staat: duurzaamheid. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): Wat betekent de komst van deze nieuwe regelgeving concreet voor food-bedrijven en welke impact zou het kunnen hebben?

Andere zaken die rondom duurzaamheid aan bod kwamen zijn; de volwassenheid op dit gebied, de verantwoordelijkheid binnen de organisatie en het beantwoorden van vragen vanuit de waardeketen.

Door met nieuwe gesprekspartners en een frisse blik te sparren over ervaringen en voorbeelden uit het werkveld, werden door de deelnemers veel nieuwe inzichten opgedaan en was de energie binnen de groep goed te voelen. Om de sessie gezamenlijk af te sluiten werd er genoten van een gezellige lunch.

Wil jij hier de volgende keer ook bij zijn? Je bent van harte welkom om mee te praten op 19 januari 2024. 🗓️ Meer informatie via https://www.skl.nl/

Terugblik SKL-openingsbijeenkomst – Web3 en AI, kansen voor kwaliteitsmanagers? – Techonomy

Op 29 september 2023 is het nieuwe seizoen van SKL van start gegaan met een bijzonder boeiende en inspirerende openingsbijeenkomst. Wederom is SKL erin geslaagd een zeer actueel thema als ‘AI’, ofwel ‘Artificial Intelligence’, op een pragmatische en vooral toegankelijke manier uit de doeken te doen en bespreekbaar te maken.

Er is heden ten dage waarschijnlijk niemand die nog niet van de term AI heeft gehoord. Maar wat betekent deze term, die vaak met termen als blockchain, web-3, Chat-GPT, NFT etc., wordt genoemd.

Het digitale tijdperk evolueert als nooit tevoren met een snelheid die veel mensen nauwelijks voor mogelijk houden. Willem van Boekholt en Tomas Overhof hebben ons de wereld getoond achter de meest actuele digitale ontwikkelingen. Beide heren vertegenwoordigen Techonomy uit Eindhoven. Techonomy is een marketing organisatie die bedrijven helpt om samen te leren, ontwikkelen, designen, bouwen, met als doel het bereiken van mooie resultaten in marketing en sales. Techonomy is gespecialiseerd in het direct inspelen op de meest actuele digitale ontwikkelingen.

De impact van AI, Web 3.0 en chatbots, zoals GPT (3.0, 4.0), op het bedrijfsleven in Nederland kan aanzienlijk zijn en zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Enkele mogelijke effecten en verwachtingen werden in een boeiende presentatie uit de doeken gedaan:

Automatisering en efficiëntie: AI-systemen, waaronder chatbots zoals GPT-3, GPT-4, kunnen repetitieve taken automatiseren. Bedrijven in Nederland kunnen hierdoor kosten besparen en efficiënter werken. Klantenservice kan bijvoorbeeld worden verbeterd met AI-aangedreven chatbots die 24/7 beschikbaar zijn voor klanten.

Data-analyse: AI kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het genereren van waardevolle inzichten binnen steeds kortere tijdsbestekken. Dit kan bedrijven in staat stellen om betere strategische beslissingen te nemen en hun marktpositie te versterken.

Personalisatie: Door AI kunnen bedrijven gepersonaliseerde aanbiedingen en content aan klanten leveren, wat de klantbetrokkenheid en loyaliteit kan vergroten. Dit kan relevant zijn voor zowel e-commercebedrijven als dienstverleners.

Web 3.0 en blockchain: Web 3.0 introduceert nieuwe manieren van het organiseren van data en interacties op het internet, en blockchain-technologie speelt hierin een belangrijke rol. Dit kan transparantie en beveiliging in de supply chain, financiële transacties en andere bedrijfsprocessen in Nederland bevorderen. We bevinden ons nu in een overgangsfase van Web 2.0 naar Web 3.0.

Digitalisering van processen: De voortdurende digitalisering van bedrijfsprocessen zal zich naar verwachting versnellen. Dit omvat zowel interne bedrijfsprocessen als klantinteracties. Bedrijven in Nederland moeten zich aanpassen om concurrerend te blijven.

Ethiek en regelgeving: Met de toename van AI en gegevensverwerking zullen er waarschijnlijk strengere ethische en wettelijke normen komen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze regelgeving en ervoor zorgen dat ze aan deze normen (gaan) voldoen.

Arbeidsmarkt: De inzet van AI kan leiden tot veranderingen in de arbeidsmarkt, met sommige banen die verdwijnen en andere die ontstaan. Het is belangrijk dat bedrijven in Nederland investeren in bijscholing en omscholing van hun werknemers om hen voor te bereiden op veranderingen in de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

In het 2e deel van de bijeenkomst werd in een interactieve discussie over deze onderwerpen van gedachten gewisseld. In het bijzonder de manier waarop AI is in te zetten voor een duurzame samenleving en economie. In het algemeen zullen AI, Web 3.0 en chatbots zoals GPT-3, de manier waarop bedrijven opereren in Nederland veranderen en nieuwe kansen creëren. Het is echter belangrijk om met de juiste strategieën en ethische overwegingen rekening te houden om de voordelen van deze technologieën te maximaliseren en mogelijke nadelen te minimaliseren. Om AI effectief in te zetten voor een duurzame samenleving, is samenwerking tussen overheden, bedrijven en de academische wereld essentieel. Het is ook van cruciaal belang om ethische en privacy kwesties in acht te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van AI-systemen voor duurzaamheidsdoeleinden.

Gezien de exponentiële snelheid waarmee deze ontwikkelingen gepaard gaan, werd het zeker zinvol geacht deze sprekers over 12 maanden opnieuw aan de tand te voelen ! Onder het genot van een borrel werd na afloop nog enthousiast nagepraat. Wordt vervolgd bij SKL !

Laat geen kansen liggen, blijf bij met alle actuele ontwikkelingen, sluit je aan bij SKL en kom direct naar onze eerstvolgende bijeenkomst om te ontmoeten, te inspireren en daardoor te excelleren!

Terugblik SKL bedrijfsbezoek ASML

Vrijdag 2 Juni waren we op bezoek bij ASML. Veel introductie was niet nodig want de naam ASML kon iedereen. Van oudsher bekend als het piramidevormige gebouw op de weg van Eindhoven naar Veldhoven. Inmiddels heeft dit gebouw plaatsgemaakt voor vele nieuwe gebouwen van ASML, want de groei is extreem. Overal staan dan ook bouwkranen en mannen in oranje hesjes om de veiligheid te borgen en ons de weg te wijzen naar gebouw 7 waar we moesten zijn. Ook dit was een nieuw gebouw met een eigen AH, fysiotherapeut en kapper en niet te vergeten vele verschillende restaurants waar menig restauranthouder jaloers op is. Nog los van hun chipmachines was de rondleiding over de campus en gebouw 7 al indrukwekkend genoeg. Voorlopig gaat ASML nog door met bouwen en met personeel aannemen, veel personeel aannemen want menig product moet nog gemaakt worden terwijl het al verkocht is. Ca. 40% van het personeel komt van buiten Nederland; alleen dat al is een uitdaging op zich.

We werden welkom geheten door ons eigen SKL lid Peter, één van de supplier quality managers van ASML. Dat voelde dan ook meteen vertrouwd. Nadat iedereen in de moderne ‘collegezaal’ had plaatsgenomen en de aanwezigheidslijst had afgetekend voor de Quality Points*, konden we beginnen. Peter nam ons mee in het verhaal ASML van begin tot de toekomst, in vogelvlucht. Al snel was duidelijk dat deze wereldspeler zeer uniek is. Zo uniek dat niemand in de wereld hun ‘kunstje’ kan evenaren in het maken van fotolithografiemachines voor alle grote chipfabrikanten in de wereld. Hun chipmachines bevatten een van de zwaarste lasers met peperdure spiegels erin die middels extreem ultraviolet licht chips maken door in lagen kleine stukjes tin 50.000 maal per seconde te raken. En dan spreken we over grootheden in nanometers (nm) oftewel één miljardste van een meter. Voor velen van de aanwezigen waren de getalen bijna niet te bevatten. Niet voor niets telt ASML de nodige hoogleraren en werken ze nauw samen met vele technische universiteiten. Het aantal ‘knappe koppen’, 13.000 werknemers alleen al bij Research & Development, is dan ook zeer hoog bij ASML om Moore’s Law waar te kunnen blijven maken. Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Hierdoor betaalde we in 2005 voor 1 GB geheugen 100 dollar en in 2020 nog maar 0,10 dollar. Gelukkig maar als je bedenkt dat de nieuwere auto’s al 2 tot 3.000 chips bevatten.

Na de introductie gingen we in 2 groepen naar het Experience Center voor meer uitleg. Het productieproces kregen we natuurlijk niet te zien aangezien dit in een cleanroom plaatsvind en ‘pottenkijkers’ buiten de deur gehouden worden. Maar hun Experience Center gaf al een zeer goede indruk van hetgeen bij ASML gemaakt word. Alleen al de wand met patenten is indrukwekkend. Ook het filmpje over ASML maakte bij de deelnemers veel indruk net als de uitleg van hun machines waar we als het ware middenin stonden door de 3D bril.  Stapje voor stapje werd de kracht en de macht van ASML duidelijker voor de deelnemers. ASML moet je dan ook echt beleven om er enigszins iets van te kunnen begrijpen. Op hun website is meer informatie te vinden evenals de uitleg van de machines, maar dan wel zonder 3D bril!

Daarna nam Peter ons mee in zijn wereld van Supplier Quality want inmiddels was duidelijk dat ASML slechts het belangrijkste deel van de machine zelf maakt en de rest van toeleveranciers komt die voor de helft in de buurt zitten (Brainport regio) en deels ook op grotere afstand. De groei van ASML leid ook tot een groei van hun leveranciers of beter gezegd partners, want ASML heeft ze hard nodig en ondersteund de leveranciers dan ook op velerlei gebied. Bij een enkele cruciale leverancier word zelfs van een ‘huwelijk’ gesproken  omdat ze cruciaal zijn voor de productie. Supplier quality draait om Fist time Right, Zero Defects en Zero Repeat. Onderdelen die met de deskundigen in de Supplier Account Teams per leverancier regelmatig besproken worden.  ASML heeft namelijk geen voorraad en de machines worden in elkaar gezet bij de klant, waar een ASML team klaar staat om verder te testen en te optimaliseren want Time to Market is essentieel. Peter nam ons ook mee in de reis die ze samen met leveranciers maken om steeds beter te worden. Naast deze technische procesverbetering sloten we af met een gezamenlijke verkenning over Human Factor Awareness bij procesverbetering. Met enkele tips vanuit de deelnemers sloten we de middag af om vervolgens nog even na te praten met een drankje.   

Naast het drankje waren er ook snacks en ‘echte‘ chips om de honger te stillen voor de terugreis. Daarna was onze honger naar ASML informatie gestild en kunnen we zeggen dat we ASML beter hebben leren kennen en nu begrijpen waarom deze globale innovatieleider regelmatig in het internationale nieuws is. We danken Peter voor zijn uitnodiging en zijn trots dat we een onderneming als ASML in Nederland hebben staan. Zonder ASML geen technologisch vooruitgang!

Terugblik SKL event VertrouwenspersoonSKL event Vertrouwenspersoon

Onder leiding van Harry van Dreumel en Ardie van Halen van Vertrouwensband werd op 14 april een inspirerende en interactieve manier kennisgemaakt met de wereld van de vertrouwenspersoon. Op een luchtige en speelse manier werden de SKL’ers uitgedaagd ook zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Voor de pauze kwam ongepast gedrag aan de orde (grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie). Gedrag waarvan niet altijd duidelijk is waar de grenzen liggen. Dat verschilt per persoon, per bedrijf, per branche en zeker ook voor verschillende culturele achtergronden. De beleving van de melder staat centraal. Die moet vaak allerlei drempels over om de als onveilig ervaren werkomgeving aan te kaarten. Melder betekent trouwens niet automatisch slachtoffer, ook daders en organisaties kunnen om ondersteuning vragen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkomgeving. De Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag (VPO) kan hierin de melder ondersteunen door de mogelijkheid te bieden verhaal te doen, door de melder in zijn kracht te zetten en zelf in actie te komen. Na de pauze werden issues rond integriteit verder uitgediept. Ook hier kwam weer een breed scala aan mogelijk kwalijke zaken aan bod (corruptie, diefstal, fraude, belangen verstrengeling, afspraken niet nakomen, bedrog etc).

Bron: Noord Limburg Business Magazine

Kwaliteitskring SKL te gast op Zuyd Perron Circulair in WeertIn de verte verschijnt de gele neus van een NS-trein en de geur van coffee to-go met een croissantje hangt in de lucht. De leden van SKL waren op vrijdag 3 maart op een bijzondere en unieke plek samengekomen: in een voormalige wachtruimte van het NS-station in Weert. Op 9 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, was hier de opening van het zogeheten circulaire living lab ‘Zuyd Circulair Perron Weert’. Het is een plek waar alles om circulariteit draait.

Studenten, ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen worden bij Zuyd Circulair Perron Weert bewust gemaakt van en enthousiast gemaakt voor een circulaire samenleving. Ondernemers, groot en klein, zoeken het lab op voor bewustwordingssessies en advies rondom hun circulaire ambitie en visie en kunnen er met een circulair vraagstuk terecht. Daarnaast is er ruimte voor exposities, workshops en voorlichtingen. Bij Zuyd Circulair Perron Weert is dus van alles mogelijk, als het maar op circulair gebied is. Aangezien Zuyd Perron Circulair Weert een leerzame en innovatieve omgeving voor studenten wil zijn en de initiatiefnemers overtuigd zijn van het feit dat de nieuwe generatie het verschil kan maken, worden alle activiteiten binnen het lab in samenwerking met studenten gedaan.

Presentatie

Het ontstaan van dit concept is met name te danken aan Danielle Twardy, senior onderzoeker circulaire economie voor het lectoraat Innovatief Ondernemen bij Zuyd Hogeschool. Het eerste gedeelte van de middag werd dan ook door Danielle zelf ingevuld met een informerende presentatie over het ontstaan en het doel van Zuyd Circulair Perron Weert. Haar verhaal over circulariteit werd ondersteund door verschillende creaties die overal in de ruimte te vinden waren. Deze creatieve werken van producten die normaal gesproken in de vuilnisbak zouden verdwijnen, zijn gemaakt door Maastrichtse studenten van de opleiding Fine Arts and Design. Een wijnrek gemaakt van oude LP’s, een gordijn van oude lenzenpotjes en een zitzak gemaakt van plastic afval zijn een greep uit de creaties die te zien waren.Gedurende het tweede gedeelte van de middag wist Roy van de Moosdijk, merkdenker en oprichter van Just Rocket Science, middels een presentatie op een bevlogen manier inzicht te geven in hoe circulariteit aan een merk gekoppeld kan worden. Interessante en nieuwe begrippen passeerden de revue en het werd al snel duidelijk dat een circulaire economie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Geen enkele organisatie kan het alleen, iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen. Roy gaf hierbij duidelijk aan dat juist de organisaties die vooroplopen zich moeten laten zien. Op die manier kunnen anderen geïnspireerd worden. Om het onderwerp direct in de praktijk toe te passen, kregen alle aanwezigen tot slot de kans om te vertellen in hoeverre duurzaamheid binnen het bedrijf waarin zij werkzaam zijn, toegepast wordt.

Vanuit de leden van SKL klonken enthousiaste geluiden en eenieder was voorzien van stof tot nadenken; een geslaagde middag was een feit. Danielle wordt als gastvrouw hartelijk bedankt voor het verzorgen van een goed georganiseerde en inspirerende middag.

Ontmoeten, inspireren en excelleren stond met deze twee bijeenkomsten weer hoog in het vaandel bij SKL. Heeft u interesse om ook een keer deel te nemen aan een kwaliteitskring bijeenkomst, laat het ons weten. Voor meer informatie, ga naar www.skl.nl.

Bron: Noord Limburg Business Magazine

Bedrijvenbeurs Venlo in business – Bezoek SKL

SKL staat op de bedrijvenbeurs in Venlo – Kom jij een kijkje nemen!?

Ben jij ondernemer of ondernemende professional en ben je op zoek naar een dag vol ontmoetingen met krachtige bedrijven, lezingen met impact en wil jij zien wat de ondernemende regio in zijn mars heeft? Dan mag jij niet ontbreken als bezoeker op Venlo in Business. Een bomvolle eventdag in de sfeervolle en activerende setting van het compleet vernieuwde Van der Valk Venlo.


Wil jij langskomen bij SKL op de beurs en tal van andere bedrijven ontmoeten. Meld je dan aan via: https://www.ticketcrew.nl/tickets/venlo-in-business

Terugblik SKL-nieuwjaarsbijeenkomst – GAIA ZOO

Vrijdag 20 Januari stond in het teken van een bedrijfsbezoek aan GAIA Zoo in Kerkrade, mainstream thema: MVO en duurzaamheid.

Helaas waren de weersomstandigheden ons niet gunstig gezind, vanwege extreme sneeuwbuien waren in totaal 12 deelnemers van de oorspronkelijk aangemelde 29 mensen in staat de reis naar Kerkrade zonder kleerscheuren te voltooien.

Lunch

Na een smakelijke lunch konden de deelnemers zich gaan opmaken voor een interessante en leerrijke middag, geleid door Hoofd Educatie & Natuurbehoud bij GaiaZoo, Hanneke de Boer.

GAIAZoo is geen dierentuin

Hanneke wist in een uitermate boeiende, inspirerende en bevlogen presentatie een prachtig beeld te schetsen van de weg die GaiaZoo door de jaren heeft afgelegd om te komen tot het zeer vooruitstrevend bedrijf op het vlak van duurzaamheid dat men vandaag de dag is.

Het is gewoon indrukwekkend om te zien hoe duurzaamheid inmiddels tot in alle genen van deze organisatie is doorgedrongen en verankert !

GAIA Zoo heeft dan ook een duidelijke Visie en Missie, de missie is zelfs voor duurzaamheid uitgebreid naar een Groene Missie:

Groene missie

GaiaZOO gelooft dat we afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen van planeet Aarde. GaiaZoo ziet het als hun taak om deze te behouden voor alle levende wezens nu en voor toekomstige generaties, waarbij duurzaamheid waar mogelijk wordt doogevoerd in de eigen bedrijfsvoering. Men wil hierbij het goede voorbeeld geven aan alle gasten. Bewustwording over de rol die bezoekers zelf spelen en hen inspireren om ook in hun eigen leven duurzame stappen te zetten is hierbij het doel.

De groene missie luidt dan ook:

Door unieke ervaringen en ontmoetingen met dier en natuur te faciliteren, kan bij onze gasten liefde en respect voor de natuur groeien. We laten zien wat wij zelf doen voor duurzaamheid en natuurbehoud. Op deze manier inspireren we onze bezoekers om de natuur te behouden en beschermen.

Duurzaamheid zit in de genen

Hoe deze groene missie in de praktijk wordt ingevuld, werd snel in al zijn facetten duidelijk, een aantal voorbeelden werden door Hanneke aangehaald:

> GaiaZoo is een moderne dierentuin met aandacht voor dier, park en bezoeker.

> Er worden geen dieren uit het wild gehaald, wordt er niet gehandeld in dieren en staat dierenwelzijn voorop.

> Om dit te realiseren doet GaiaZoo mee met diverse (internationale) management programma’s zoals EEP en EAZA.

> CO2 uitstoot verminderen door ondermeer te werken met lokale ondernemers die voorzien in het kweken van voedsel voor diverse dieren en het reduceren of helemaal weglaten van verpakkingsmaterialen.

> Er wordt geinvesteerd in natuurbehoud via projecten over de hele wereld (denk in het kader van bedreigde dieren aan herstel van leefgebied, educatie lokale bevolking, onderzoek met cameravallen etc.)

> Gebruik van duurzame materialen voor eigen gebouwen en faciliteiten op het park (denk aan waterbesparende kranen, C2C toiletpapier, werkkleding etc.)

GaiaZoo en MVO

Verder is GaiaZoo actief maatschappelijk betrokken met diverse vrijwilligers bij diverse lokale ondernemers, Stichting Radar, Social Sofa, maar ook onderwijsinstellingen als Vista & YuVerta College. Bewustwording kweken bij mensen is een doel !

Energiecrisis ?

Zeker actueel is het actieve beleid dat GaiaZoo voert om het energieverbruik structureel blijvend te reduceren, men heeft hier recent grote stappen gemaakt door ondermeer aanpassingen te maken door introductie LED verlichting, (na-) isolatie, introductie van tijdschakelaars & aanwezigheidmelders, installeren van Infrarood panelen en warmtepompen. Het monitoren van energieverbruik is geen overbodig luxe, maar een standaard activiteit met als doel ingrijpen en corrigeren indien noodzakelijk.

Al met al een inspirerende dag, GaiaZoo is voor veel van onze bedrijven een goed voorbeeld hoe duurzaamheid op een functionele en efficiente manier kan worden geintegreerd in onze bedrijfsvoering.

Ik zou zeggen: Goed voorbeeld doet volgen !