Bedrijvenbeurs Venlo in business – Bezoek SKL

SKL staat op de bedrijvenbeurs in Venlo – Kom jij een kijkje nemen!?

Ben jij ondernemer of ondernemende professional en ben je op zoek naar een dag vol ontmoetingen met krachtige bedrijven, lezingen met impact en wil jij zien wat de ondernemende regio in zijn mars heeft? Dan mag jij niet ontbreken als bezoeker op Venlo in Business. Een bomvolle eventdag in de sfeervolle en activerende setting van het compleet vernieuwde Van der Valk Venlo.


Wil jij langskomen bij SKL op de beurs en tal van andere bedrijven ontmoeten. Meld je dan aan via: https://www.ticketcrew.nl/tickets/venlo-in-business

Terugblik SKL-nieuwjaarsbijeenkomst – GAIA ZOO

Vrijdag 20 Januari stond in het teken van een bedrijfsbezoek aan GAIA Zoo in Kerkrade, mainstream thema: MVO en duurzaamheid.

Helaas waren de weersomstandigheden ons niet gunstig gezind, vanwege extreme sneeuwbuien waren in totaal 12 deelnemers van de oorspronkelijk aangemelde 29 mensen in staat de reis naar Kerkrade zonder kleerscheuren te voltooien.

Lunch

Na een smakelijke lunch konden de deelnemers zich gaan opmaken voor een interessante en leerrijke middag, geleid door Hoofd Educatie & Natuurbehoud bij GaiaZoo, Hanneke de Boer.

GAIAZoo is geen dierentuin

Hanneke wist in een uitermate boeiende, inspirerende en bevlogen presentatie een prachtig beeld te schetsen van de weg die GaiaZoo door de jaren heeft afgelegd om te komen tot het zeer vooruitstrevend bedrijf op het vlak van duurzaamheid dat men vandaag de dag is.

Het is gewoon indrukwekkend om te zien hoe duurzaamheid inmiddels tot in alle genen van deze organisatie is doorgedrongen en verankert !

GAIA Zoo heeft dan ook een duidelijke Visie en Missie, de missie is zelfs voor duurzaamheid uitgebreid naar een Groene Missie:

Groene missie

GaiaZOO gelooft dat we afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen van planeet Aarde. GaiaZoo ziet het als hun taak om deze te behouden voor alle levende wezens nu en voor toekomstige generaties, waarbij duurzaamheid waar mogelijk wordt doogevoerd in de eigen bedrijfsvoering. Men wil hierbij het goede voorbeeld geven aan alle gasten. Bewustwording over de rol die bezoekers zelf spelen en hen inspireren om ook in hun eigen leven duurzame stappen te zetten is hierbij het doel.

De groene missie luidt dan ook:

Door unieke ervaringen en ontmoetingen met dier en natuur te faciliteren, kan bij onze gasten liefde en respect voor de natuur groeien. We laten zien wat wij zelf doen voor duurzaamheid en natuurbehoud. Op deze manier inspireren we onze bezoekers om de natuur te behouden en beschermen.

Duurzaamheid zit in de genen

Hoe deze groene missie in de praktijk wordt ingevuld, werd snel in al zijn facetten duidelijk, een aantal voorbeelden werden door Hanneke aangehaald:

> GaiaZoo is een moderne dierentuin met aandacht voor dier, park en bezoeker.

> Er worden geen dieren uit het wild gehaald, wordt er niet gehandeld in dieren en staat dierenwelzijn voorop.

> Om dit te realiseren doet GaiaZoo mee met diverse (internationale) management programma’s zoals EEP en EAZA.

> CO2 uitstoot verminderen door ondermeer te werken met lokale ondernemers die voorzien in het kweken van voedsel voor diverse dieren en het reduceren of helemaal weglaten van verpakkingsmaterialen.

> Er wordt geinvesteerd in natuurbehoud via projecten over de hele wereld (denk in het kader van bedreigde dieren aan herstel van leefgebied, educatie lokale bevolking, onderzoek met cameravallen etc.)

> Gebruik van duurzame materialen voor eigen gebouwen en faciliteiten op het park (denk aan waterbesparende kranen, C2C toiletpapier, werkkleding etc.)

GaiaZoo en MVO

Verder is GaiaZoo actief maatschappelijk betrokken met diverse vrijwilligers bij diverse lokale ondernemers, Stichting Radar, Social Sofa, maar ook onderwijsinstellingen als Vista & YuVerta College. Bewustwording kweken bij mensen is een doel !

Energiecrisis ?

Zeker actueel is het actieve beleid dat GaiaZoo voert om het energieverbruik structureel blijvend te reduceren, men heeft hier recent grote stappen gemaakt door ondermeer aanpassingen te maken door introductie LED verlichting, (na-) isolatie, introductie van tijdschakelaars & aanwezigheidmelders, installeren van Infrarood panelen en warmtepompen. Het monitoren van energieverbruik is geen overbodig luxe, maar een standaard activiteit met als doel ingrijpen en corrigeren indien noodzakelijk.

Al met al een inspirerende dag, GaiaZoo is voor veel van onze bedrijven een goed voorbeeld hoe duurzaamheid op een functionele en efficiente manier kan worden geintegreerd in onze bedrijfsvoering.

Ik zou zeggen: Goed voorbeeld doet volgen !

20 januari 2023: SKL nieuwjaarsbijeenkomst – Duurzaamheid en MVO bij GAIA Zoo

Beste SKL leden,

Op de eerste plaats de beste wensen voor 2023 en weer veel kwaliteit en duurzaamheid. Heeft u trouwens uw jaarplannen al klaar voor 2023? In hoeverre is het thema duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daarin opgenomen?  En kunnen uw SKL collega’s u hierbij nog inspireren? Hanneke de Boer van Gaia Zoo gaat ons in ieder geval inspireren met hun wereldreis in duurzaamheid. Kortom weer een vol jaar van ontmoetingen, inspiratie en kansen om met uw organisatie te excelleren. We zien u graag op 20 januari in Gaia Zoo, schrijf u snel in want het aantal plaatsen is beperkt.

ONTMOETEN

De bijeenkomst start met een gezamenlijke lunch om het jaar goed te beginnen en uw SKL collega’s te ontmoeten. Tijd om even bij te praten tijdens de lunch, het voorbije jaar door te nemen en uw plannen voor 2023 alvast te ontvouwen.

INSPIREREN

Daarna zal Hanneke de Boer van Gaia Zoo ons meenemen op wereldreis. De reis die Gaia Zoo heeft gemaakt (en nog maakt) op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat zijn hun duurzaamheidsthema´ s voor mens en dier. Hoe is het doorgevoerd in alle disciplines? Wat doet hun Green Team en welk internationaal keurmerk wordt gevoerd m.b.t. duurzaamheid? Beleid, doelstellingen, acties en realisaties op het gebied van duurzaamheid komen aan bod. Kortom hoe veranker je duurzaamheid in je bedrijfsvoering, bij je medewerkers en je klanten. Hanneke zal u zeker inspireren!

EXCELLEREN

Na de inspiratiesessie gaat u zelf aan de slag om samen met collega’s te sparren over de eigen kwaliteitsplannen voor 2023. In 3 x 25 minuten kunt u telkens met een ander SKL lid van gedachten wisselen over uw jaarplannen. In hoeverre zit duurzaamheid hierin verwerkt? Sparren met collega SKL leden betekend kennis delen, tips geven en krijgen en wellicht ook nieuwe contacten leggen om op een later moment verder te kunnen sparren.

Ontdek GaiaZoo vanaf 10.00 uur

Vanaf 12.45 uur ontdekken we Gaia Zoo enkel vanuit het Gaia Event Center. Wilt u de Zoo zelf ook echt beleven laat ons dit dan weten. Vanaf 10.00 uur gaat het park open en mag u het park tot aan de bijeenkomst bezoeken, maar dit dient u bij uw aanmelding wel nadrukkelijk aan te geven.  

AGENDA

12:45 uur Ontvangst Gaia Event Center, zaal Magnolia. Gratis parkeren op P3, Brughofweg 25

Kerkrade, tegenover Kasteel Erenstein. Door de poort rijden en rechts parkeren (zie bijlage)

13.00 uur Opening nieuwjaarsbijeenkomst en gezamenlijke lunch.

14.00 uur Inspiratiesessie door Hanneke de Boer: Welke route heeft GaiaZOO bewandeld om te komen tot de duurzame organisatie die het nu is.

15.00 uur Pauze

15.30 uur 3x 25 minuten spar-sessies met collega SKL leden over uw kwaliteit- en duurzaamheid-jaarplannen.

16.45 uur  Afsluiting door de voorzitter (Chretien Haenen)

17:00 uur Borrel met borrelhapjes om het nieuwe jaar in te luiden.

18.00 uur Einde programma

SPREKER

Hanneke de Boer is hoofd educatie & natuurbehoud bij GaiaZOO. Als eerste medewerker kreeg zij eind 2002 de unieke kans om de educatie, de dierinhoudelijke communicatie, de vrijwilligersorganisatie en de natuurbehoud stichting van een nieuwe dierentuin op te zeten en vorm te geven. In de loop der jaren heeft zij vele activiteiten mogen ontwikkelen om mens, dier en natuur dichter bij elkaar te brengen. Vele veranderingen en continu inspelen op actualiteiten maken haar werk uitdagend. Hanneke is doctorandus in de Biologie, afgestudeerd aan de Universiteit in Utrecht.

LOCATIE GaiaZOO Kerkrade

Gratis parkeren op P3, Brughofweg 25 Kerkrade, tegenover Kasteel Erenstein.

AANMELDEN

Aanmelden bij voorkeur voor 13 januari via de SKL app of stuur een email naar: skl@lwv.nl met vermelding van uw naam en organisatie.  Vermeld separaat indien u de dierentuin vanaf 10.00 uur wilt bezoeken. Voor deze bijeenkomst geld een maximum van 40 deelnemers.

Tot ziens op vrijdag 20 Januari bij Gaia Zoo

Terugblik openingsbijeenkomst SKL – Programmeren, regisseren en realiseren van organisatieverandering (Makkie Metsemakers)

Het nieuwe seizoen is afgetrapt met Makkie Metsemakers van de ST groep. Maar liefst 21 deelnemers waren aanwezig om kennis te vergaren over hoe een organisatieverandering  te programmeren, regisseren en uiteindelijk te realiseren vanuit de sociotechniek. Eerst werd de legitimiteit van de verandering bekeken vanuit externe en interne drang, daarna  werd ingegaan op de missie en visie van de organisatie en organisatiegedrag. Hieronder liggen 4 pijlers, mensen, cultuur, structuur en systemen. Voor een goede organisatieverandering moet je aan alle 4 de pijlers werken; een integrale aanpak. Verder werd het krachtenveld van de organisatie bekeken en konden we aan de hand van een meetinstrument de verandercondities scoren (waarom, wat, hoe en waarmee) zodat een ieder zicht kreeg of de condities van zijn organisatieverandering voldoende waren voor een succesvolle verandering. Ook kwamen de ‘open kraantjes’ en ‘hefbomen’ aan bod. Uiteindelijk doorloopt iedere medewerker bij een organisatieverandering 4 kamers: 1. Tevreden met de oude situatie, 2. Ontkenning van de verandernoodzaak, 3. Verwarring, in het dal zitten en berusting en 4. Vernieuwing, opbouwen, kansen en mogelijkheden. Kortom een geslaagde middag. 

Op naar het volgende bedrijfsbezoek op 4 november!

Terugblik eerste bijeenkomst werkgroep food – 15 april 2022

15 april 2022: start werkgroep Food bij de SKL

Eindelijk, na bijna 2 jaar plannen te hebben gemaakt, is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Food een feit. Op het programma staat kwaliteit- en voedselveiligheidscultuur. Geert-Jan, senior Business Assurance consultant van KTBA, neemt de groep mee met een klein stukje achtergrondinformatie en theoretische kennis. Er wordt gezamenlijk gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen cultuur, kwaliteitscultuur en voedselveiligheidscultuur en het bijbehorende gedrag, maar vooral ook de samenhang tussen deze onderwerpen.

Uit de gedeelde ervaringen blijkt dat het vooral lastig kan zijn om het hoger management betrokken te krijgen bij de (kwaliteits)cultuur. Vanuit de kwaliteitsafdeling wordt het thema bespreekbaar gemaakt bij de directie omdat het een eis is vanuit diverse normen en wetgeving. Maar iedereen onderkent ook de winst van het juiste gedrag. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat het prioriteit krijgt binnen de organisatie en de kaders bepaald gaan worden door het hoger management?

Er volgt een levendig gesprek waarin de deelnemers tips uitwisselen en elkaar positief-kritische vragen stellen.

Al snel is duidelijk dat kwaliteitscultuur uit diverse aspecten bestaat en dat alle aspecten bespreekbaar gemaakt moeten worden om de juiste verbeteracties, om de kwaliteitscultuur naar een hoger niveau te krijgen, vast te stellen. Om vervolgens de verbeteracties ook om te zetten in (meetbare) resultaten is een volgende uitdaging.

Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de kennis en het (zelf)vertrouwen van de betrokken medewerkers. En op basis daarvan te bepalen hoe de verbeteracties worden uitgezet in de organisatie.

Aan het einde van de morgen blijkt dat  de groep behoefte heeft om het onderwerp kwaliteit- en voedselveiligheidscultuur nog concreter te maken. Daarmee staat meteen het programma voor de volgende bijeenkomst van de werkgroep Food op 24 juni 2022 vast. Van het meetbaar maken van de huidige kwaliteitscultuur, tot het bespreekbaar maken van deze resultaten met het hoger management, het vaststellen en oppakken van de juiste verbeteracties en uiteindelijk gerealiseerde verbeteringen. Aan de hand van een casus en vragen, die iedereen kan indienen, zal een verdere verdieping plaatsvinden.

Tijdens de afsluiting met een goed verzorgde lunch, waren alle deelnemers het erover eens dat we een inspirerende en leerzame ochtend hebben gehad, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ontmoeten-inspireren-excelleren => daar staat de SKL voor. Met de werkgroep food, bieden we een platform voor alle QA- verantwoordelijken binnen de voedingsmiddelenindustrie om een netwerk te bouwen, kennis te delen en in gesprek met elkaar te gaan.  Met als doel om met nieuwe inzichten en energie, vraagstukken binnen je eigen organisatie aan te pakken.

Dus ben erbij tijdens de volgende werkgroep Food op 24 juni 2022. Meer info en aanmelden kan via  www.skl.nl.

Tot gauw,

Kelly Kohlen

Regiomanager Zuid-Oost KTBA

SKL start met werkgroep Food

Binnen de SKL wordt samen met KTBA een werkgroep food opgericht, die vier keer per jaar voorafgaand aan de reguliere SKL bijeenkomsten bij elkaar komt. De focus ligt op kwaliteits-verantwoordelijken uit de voedingsmiddelen industrie en aanverwante branches. Vakgenoten ontmoeten, inspirerende sessie volgen en de kennis benutten om verder te excelleren binnen uw organisatie. Daar staat SKL voor.

15 April start de werkgroep Food. Het doel van de werkgroep food is om kennis in de regio te delen binnen de food sector, een regionaal platform te bieden om te sparren en discussiëren over actuele thema’s.

Graag nodigen wij u bij deze uit om met de werkgroep Food van SKL een interessante bijeenkomst bij te wonen. We zijn met een select gezelschap die allen een link hebben met de voedingsindustrie, zo kunnen we onze ervaringen nog beter delen.

PROGRAMMA
Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur is tegenwoordig een hot topic. Er is steeds meer aandacht voor het gedrag van medewerkers en de invloed die dat gedrag heeft op kwaliteit en voedselveiligheid.

In een ronde tafel setting gaan we vanuit de wettelijke en klant-eisen onderzoeken hoe we de cultuur binnen een organisatie kunnen beïnvloeden en verbeteren. We delen onze ervaringen en sparren over vraagstukken, zodat je naar huis gaat met concrete handvatten om met voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur (verder) aan de slag te gaan.

Nieuwsbrief April 2022

De nieuwsbrief van april ligt voor u klaar. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over SKL, een uitgelichte opleiding van onze partner Allanta en kijken we naar een artikel over duurzaamheid.

Veel leesplezier!


De Q in Duurzaamheid

Nieuwsbrief SKL April 2022

Beste lezer,                                                                                             
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van april 2022. We hebben het moment bereikt dat we weer live bijeenkomsten mogen organiseren en dat gaan we ook zeker doen. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van nieuwtjes rondom SKL. In het bijzonder mogen we de nieuwe SKL-app presenteren en de opstart van de werkgroep Food. 
 Bijeenkomst vrijdag (15 april): Kwaliteit en Duurzaamheid; werken vanuit de bedoeling – Thom Verheggen – Schrijf je nog snel in!
Terugblik bijeenkomst (21 januari en 4 maart): Circulaire Transitie – Danielle Twardy & Let’s Connect- SKL app
 Start werkgroep food: Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur
SKL-app
Opleiding Allanta: 8D-probleemoplossende techniek
Limburgse Circulaire Innovatie top 20

Laat u inspireren om te kunnen excelleren en hopelijk ontmoeten we elkaar op 15 april in de Merode! Veel leesplezier!       

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)
Kwaliteit en duurzaamheid; werken vanuit de bedoeling

Op 15 april staat de volgende fysieke bijeenkomst op de planning met Thom Verheggen. Thom neemt ons mee in werken vanuit de bedoeling. De bedoeling van goede kwaliteit leveren enerzijds, maar anderzijds ook vanuit de duurzaamheidsgedachte om te kunnen overleven op de lange termijn. Welke rol kan de kwaliteitsmanager hierin spelen en kan hij zich overbodig maken.

Kortom een boeiende interactieve workshop waarbij Thom zal putten uit zijn eigen werk ´Ontmanagen voor managers´ en de werken van Wouter Hart, ´Verdraaide organisaties´ en ´Anders vasthouden´.

AGENDA
13.00 uur Ontvangst deelnemers
13.30 uur opening door Chretien Haenen (voorzitter SKL)
13.40 uur Interactieve workshop deel 1 door Thom Verheggen
15.00 uur Pauze
15.30 uur Interactieve workshop deel 2 door Thom Verheggen
16.50 uur Afsluiting
17.00 uur Borrel aan de bar

Aanmelden via de link of via de SKL-app: https://skl.webinargeek.com/kwaliteit-en-duurzamaheid-werken-vanuit-de-bedoeling-thom-verheggen 

Terugblikken SKL-bijeenkomsten

Circulaire economie- Danielle Twardy

Op 21 januari nam Danielle Twardy-Duisters ons mee met een inspirerend verhaal over de circulaire transitie. Duurzaamheid begint bij circulair denken door de hele keten heen. Het draait om de betekenis economie waarin bedrijven meervoudige waarde creëren en niet alleen maar ‘aandeelhouderswaarde’. Het business model vandaag de dag moet een maatschappelijke impact genereren. Vele organisaties zijn bezig met de draai te maken naar duurzaamheid, sommige voor de schijn, maar steeds meer ook vanuit hun intrinsieke motivatie, door circulair te denken bij het ontwerpen van hun processen.

Deze bijeenkomst heeft de deelnemers handvaten geboden en aan het denken gezet. Reacties van deelnemers waren onder andere: ‘circulair is hot’ en ‘niet meedoen zou geen optie meer mogen zijn’.

 

Let’s connect – SKL-app

Eindelijk was er weer eens een fysieke netwerkbijeenkomst op onze vaste, vertrouwde locatie De Merode, voor een gezellige middag met actuele onderwerpen.

De eerste kennismaking met onze nieuwe, eigen communicatie-app van Bundeling stond centraal. Na een live-demo van de app kon iedereen aan de slag. Onze verwachting is dat deze app de communicatie tussen leden gaat verbeteren. Het is een beloftevolle uitdaging om de app zo goed mogelijk in te zetten.

Vervolgens zijn we verder ingegaan op ons jaarthema Duurzaamheid en SDGs en hoe je daar zelf in jouw bedrijf/instelling een begin mee zou willen maken aan de hand van indicatoren.

_______________________________________________________________

Start werkgroep food binnen SKL

Binnen de SKL wordt samen met KTBA een werkgroep food opgericht, die vier keer per jaar voorafgaand aan de reguliere SKL bijeenkomsten bij elkaar komt. De focus ligt op kwaliteits-verantwoordelijken uit de voedingsmiddelen industrie en aanverwante branches. Vakgenoten ontmoeten, inspirerende sessie volgen en de kennis benutten om verder te excelleren binnen uw organisatie. Daar staat SKL voor.
 
15 April start de werkgroep Food. Het doel van de werkgroep food is om kennis in de regio te delen binnen de food sector, een regionaal platform te bieden om te sparren en discussiëren over actuele thema’s.
 
Graag nodigen wij u bij deze uit om met de werkgroep Food van SKL een interessante bijeenkomst bij te wonen. We zijn met een select gezelschap die allen een link hebben met de voedingsindustrie, zo kunnen we onze ervaringen nog beter delen.
 
 
PROGRAMMA
Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur is tegenwoordig een hot topic. Er is steeds meer aandacht voor het gedrag van medewerkers en de invloed die dat gedrag heeft op kwaliteit en voedselveiligheid.
 
In een ronde tafel setting gaan we vanuit de wettelijke en klant-eisen onderzoeken hoe we de cultuur binnen een organisatie kunnen beïnvloeden en verbeteren. We delen onze ervaringen en sparren over vraagstukken, zodat je naar huis gaat met concrete handvatten om met voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur (verder) aan de slag te gaan.

Inschrijven via de volgende linkhttps://skl.webinargeek.com/werkgroep-food-skl-kwaliteit-en-voedselveiligheidscultuur-1
 

SKL-app

Met trots presenteren wij u in samenwerking met Bundeling® de nieuwe app. De app verbindt leden 365 dagen per jaar en brengt u via een mobiel platform dichter bij elkaar.

We zijn ervan overtuigd dat de app u een extra verdiepingsslag zal geven. Wij kijken er naar uit om de app samen met u ten volste te benutten.

Heeft u de app nog niet geïnstalleerd!? Doe dat dan snel!

Opleiding Allanta:
8D-probleemoplossende technieken

In het kader van de samenwerking tussen SKL en Allanta lichten we wederom een opleiding uit van Allanta. SKL-leden volgen opleidingen bij Allanta aan hetzelfde Allanta-ledentarief zoals vermeld op de desbetreffende webfiche. In deze nieuwsbrief is de opleiding 8D- probleemoplossende technieken aan de beurt.

8D is een kwaliteitstechniek waarmee je gestructureerd terugkomende afwijkingen in processen opspoort. Elke organisatie ondervindt wel eens technische knelpunten, interne afwijkingen, capaciteitsproblemen, maar ook klachten en kwaliteitsproblemen. In deze opleiding leer je in 8 stappen problemen definiëren, analyseren en ga je doelgericht opzoek naar de grondoorzaak. Deze gedefinieerde grondige aanpak maakt van 8D een alomvattend en efficiënt instrument in continue verbeteren.

Kijk voor meer informatie op de opleidingspagina van Allanta.

_______________________________________________________________

Limburgse Circulaire Innovatie top 20 
Op vrijdag 11 februari vond de finale plaats van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20. De Limburgse Circulaire Innovatie top 20 is een initiatief van de Limburgse Werkgevers Vereniging, in samenwerking met LIOF, Provincie Limburg en Rabobank. Het doel is om te laten zien wat de regio Limburg te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties. Expertisemanager Duurzaamheid en Innovatie Sonja Demandt wil met dit initiatief innovaties op de kaart zetten, ze structureel in beeld houden en elkaar inspireren.

Op de finaledag presenteerde de beste vijf hun innovatie aan de hand van een korte pitch. De winnaars van deze dag waren Looop en Cooloo. De winnaar van de juryprijs was Cooloo, het bedrijf ontwikkelt en produceert duurzame meubeltechnieken en materialen op basis van lokale afvalstromen en circulaire strategieën. Cooloo won een bedrag van €3.000,-.

De publieksprijs van €1.000,- ging naar Looop. Looop houdt zich bezig met het opwaarderen van organische co-productie afkomstig uit de levensmiddelen en fermentatie industrie.

Volgend jaar zal dit evenement wederom plaatsvinden in dezelfde periode als dit jaar. Heeft u of uw bedrijf een circulair innovatief idee? Meld deze dan aan via de website.

Neem een kijkje op de website van Limburgse Circulaire Innovatie voor informatie of voor het terugkijken van de finale!

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten. 
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u informatie op: https://www.kwaliteitskringtwente.nl/index.mchil?id=1300

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

LinkedIn

Facebook

Nieuwsbrief gemaakt door Brian Haenen – Bestuurslid SKL

Copyright © 2022 SKL 
All rights reserved.

Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.com

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*


Terugblik SKL 21 januari: Circulaire Transitie

Op 21 januari nam Danielle Twardy ons mee met een inspirerend verhaal over de circulaire transitie. Duurzaamheid begint bij circulair denken door de hele keten heen. Het draait om de betekenis economie waarin bedrijven meervoudige waarde creëren en niet alleen maar ‘aandeelhouderswaarde’. Het business model vandaag de dag moet een maatschappelijke impact genereren. Vele organisaties zijn bezig met de draai te maken naar duurzaamheid, sommige voor de schijn, maar steeds meer ook vanuit hun intrinsieke motivatie, door circulair te denken bij het ontwerpen van hun processen.

Deze bijeenkomst heeft de deelnemers handvaten geboden en aan het denken gezet. Reacties van deelnemers waren onder andere: ‘circulair is hot’ en ‘niet meedoen zou geen optie meer mogen zijn’.

Nieuwsbrief januari 2022

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar ligt voor u klaar. Met in deze editie een vooruitblik op de bijeenkomst van aanstaande vrijdag (21 januari), een terugblik op de vorige bijeenkomst en we geven een terugblik over een spreker uit het verleden. Daarnaast kijken we naar thema’s die aansluiten op ons jaarthema: De Q in Duurzaamheid.

Veel leesplezier!

De Q in Duurzaamheid

Nieuwsbrief SKL Januari 2022

Beste lezer,
Inmiddels zitten we alweer in Januari en beginnen aan onze 2e seizoenshelft. Voorlopig nog even met webinars, maar we hopen u zo snel mogelijk weer Live te kunnen ontmoeten. In deze nieuwsbrief kijken we naar onze eigen bijeenkomsten, maar ook bespreken we relevante artikelen die passen bij het jaarthema: ‘De Q in Duurzaamheid’.
 Bijeenkomst vrijdag (21 jan): Circulaire Transitie – Schrijf je nog snel in!
Terugblik bijeenkomst (10 dec): Corporate Sustainabillity Reporting – Gijsbert Bruijnes (BDO)
 Hoe is het met … Noud van Koll – Meteq
SDG’s in het nieuwe regeerakkoord
Tony’s Chocolonely: Een Impactbedrijf
Laat u inspireren om te kunnen excelleren en hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel live! Veel leesplezier en stay save!       

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)
Circulaire Transitie – Danielle Twardy

Aankomende vrijdag staat een nieuwe online bijeenkomst op het programma via Teams. Dr. Danielle Twardy-Duisters, Senior onderzoeker circulaire economie: businessmodellen en de human capital agenda zal ons meenemen in de circulaire transitie en leert ons denken vanuit nieuwe kansen.

Circulaire transitie: Denken vanuit nieuwe kansen is het thema van onze SKL bijeenkomst. Dit onderwerp sluit mooi aan op onze duurzaamheidsverkenning en de vorige webinar bijeenkomst over de Europese wetgeving omtrent rapporteren over duurzaamheid. Bedrijven denken momenteel vooral vanuit de huidige processen. Ze houden in hun productieproces bijvoorbeeld veel plastic over en bedenken daar een technologische oplossing voor, omdat ze weten dat ze van de overheid circulair moeten gaan werken. Dit is al een stap in de goede richting, maar er moet meer gebeuren om die circulaire doelstelling van 2050 te bereiken en toekomstbestendig te zijn. Een omslag in het bedrijfsleven is nodig. Eigenlijk moet bij de ontwikkeling van een business model al circulair worden gedacht. Denk niet langer vanuit bestaande problemen, maar vanuit nieuwe kansen.

Stel jezelf als bedrijf de vragen:
•          Wat kan ons bedrijf doen om toekomstbestendig te zijn?
•          Welke meervoudige waarde en impact kunnen wij creëren?
•          Met welke samenwerkingspartners kunnen we dat bereiken?
•          Hebben we de juiste competenties in huis?

In deze bijeenkomst wordt besproken wat een circulaire economie nu eigenlijk is. Maar ook het belang en de uitdaging van samenwerken op ecosysteem niveau en de rollen van burgers, onderwijs, ondernemers en overheid.

Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/skl-bijeenkomst-circulaire-transitie-danielle-twardy
Na het aanmelden via WebinarGeek ontvangt u de Teams-link.

Terugblik: Corporate Sustainabillity Reporting 

10 december stond duurzaamheidsrapportering op agenda. Gijsbert Bruijnes van BDO nam ons via webinar mee in de nieuwe Europese wetgeving over Corporate Sustainabillity Reporting. Rapportering op Ecologisch, Sociaal en Governance gebied (ESG) die veelal overeenkomen met de elementen van de SDG’s.

Tijd voor actie. De kwaliteitsmanager kan, met zijn kennis op het gebied van milieu, hier een grote rol in spelen. Het heeft even geduurd, maar duurzaamheid wordt nu echt geïntegreerd en de accountant en kwaliteitsmanager gaan elkaar steeds vaker ontmoeten. Het draait niet alleen meer om de ‘knikkers’, maar steeds meer over de bijdrage aan de planeet voor de huidige en toekomstige generaties.

_______________________________________________________________

Hoe is het met… Noud van Koll

18 Oktober 2019 hadden we Noud van Koll van Meteq ( www.meteq.nl ) te gast. Noud ondersteunt veel bedrijven met diverse metingen van A t/m Z, zoals klanttevredenheid, medewerkers-tevredenheid, etc. Zijn jarenlange ervaring stonden garant voor vele praktische tips die hij ons ruim twee jaar geleden meegaf. Wellicht dat velen van u deze praktische tips nu nog hanteren.

Destijds heeft Noud ook al melding gemaakt van het Preventief Medisch Onderzoek PsychoSociale Arbeidsbelasting (PMO PSA) dat hij ondersteunt voor Q2Change (www.Q2Change.com). Toen stond het nog in de kinderschoenen, maar inmiddels is het onderzoek groots van opzet en ook absoluut noodzakelijk om psychische klachten (en hierdoor uitval) van medewerkers te voorkomen. Inmiddels is een ´corona-module´ toegevoegd´ om psychisch lijden op te sporen. Veel organisaties, onder andere in de zorg, gebruiken hun meetinstrument om vroegtijdig medewerkers ´at risk´ op te sporen en te begeleiden. Noud heeft dus niet stilgezeten in de corona-crisis, maar zijn expertise ten volle kunnen inzetten voor Q2Change. Kijk zeker eens naar hun website en misschien kunt u ook vroegtijdig uw medewerkers helpen.

SDG’s in het nieuwe regeerakkoord

Nationaal SDG-coördinator Sandra Pellegram heeft bekeken hoe de SDG’s terugkomen in het regeerakkoord. De SDG’s staan voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). Pellegram formuleert de 17 doelen in één zin als volgt: ‘ het is een plan voor een groene, inclusieve en rechtvaardige samenleving.’ Een snelle scan laat zien dat de SDG’s weinig voorkomen in het regeerakkoord. Maar als gekeken wordt naar prioriteiten, dan gaan die toch stevig in die richting. Alhoewel de SDG’s slechts één keer benoemd worden kan wel gesproken worden van een pakket waarin de SDG’s wel degelijk zijn verwerkt.

Komend kabinet wil werken aan een duurzaam land dat klimaatneutraal, fossielvrij en circulair is ingericht met schone energie en groene industriepolitiek (SDG 7, 9, 12, 13). Duurzame landbouw, natuurherstel, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit (SDG 2, 6 en 15) zijn prioriteiten. Net als verduurzaming van mobiliteit en transport (SDG 9). Er komt een flinke inzet op toegang tot wonen en op de inrichting van de ruimte (SDG 11). Een ondernemende, innovatieve en eerlijke economie is ook in de SDG’s terug te vinden (SDG 8, 9 en 10).

Lees het hele artikel op SDG Nederland

Tony’s Chocolonely: een Impactbedrijf

Tony’s Chocolonely is crazy about chocolate, maar ze zijn vooral serious about people. Het bedrijf is een impact bedrijf dat chocolade maakt en niet andersom. Ze gaan prangende maatschappelijke vraagstukken niet uit de weg. Het bedrijf is opgericht om uitdagingen in de cacao-industrie aan te pakken, zoals moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Onderstaand twee voorbeelden die bewijzen dat Tony’s Chocolonely een impactbedrijf is.

Het bedrijf pleit voor de invoering van de suikertax. Voor het bedrijf is tijdens de Covid pandemie gezondheid opnieuw topprioriteit geworden. Suiker is nu eenmaal het ingrediënt die het werk mogelijk maakt, dat kunnen ze niet negeren. Tony’s Chocolonely pakt haar verantwoordelijkheid door openlijk toe te geven dat ze deel uitmaken van het probleem. Het bedrijf zal proactief de labels aanpassen en campagne voeren waarbij ze chocofans helpen om gezondere keuzes te maken.

Ook heeft Tony’s Chcolonely ‘conversation bars’ op de markt gebracht. Het idee is dat verandering begint met een gesprek. De repen zijn gemaakt om te praten over serieuze issues, niet alleen in de chocolade industrie, maar over de hele wereld. De ‘conversation bars’ zullen gesprekken aanwakkeren over thema’s die overeenkomen met de SDG’s.

Neem een kijkje op de website van Tony Chocolonely of lees het hele interview over de suikertax.

_______________________________________________________________

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten.
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u informatie op: https://www.kwaliteitskringtwente.nl/index.mchil?id=1300

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

LinkedIn

Facebook

Nieuwsbrief gemaakt door Brian Haenen – Bestuurslid SKL

Copyright © 2022 SKL
All rights reserved.
Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.comYou can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*

 

Terugblik SKL-bijeenkomst: Corporate Sustainability Reporting – Gijsbert Bruijnes

10 December stond Duurzaamheidsrapportering op de agenda. Gijsbert Bruijnes van BDO nam ons via webinar mee in de nieuwe Europese wetgeving over Corporate Sustainability Reporting. Rapportering op Ecologisch, Sociaal en Governance gebied (ESG) die veelal overeenkomen met de elementen van de SDG´s. De accountant gaat steeds meer naar Integrated Reporting: een samenvattende rapportage over hoe duurzaam de organisatie is, hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren op de korte en lange termijn. Ook de jaarverslagen zullen steeds verder geintegreerd worden met veel aandacht voor duurzaamheid.

Tijd voor actie. Wijs een verantwoordelijke binnen het management aan en stel een werkgroep samen. De kwaliteitsmanager kan, met zijn kennis op het gebied van milieu, hier een grote rol in spelen. Definieer al KPI´s, evt. op de 17 SDG´s. Prioriteer (10 a 15 thema´s) waaraan gewerkt gaat worden, uiteraard afgeleid van de strategie die ook een duurzaamheidsupdate moet krijgen. De Europese standaarden zullen medio 2022 bekend worden voor zowel grote als kleine organisaties. Vanaf dan kan ook de verslaglegging en rapportage concreet ingevuld gaan worden voor 2023.

Het heeft even geduurd, maar duurzaamheid wordt nu echt geïntegreerd en de accountant en kwaliteitsmanager gaan elkaar steeds vaker ontmoeten. Het draait niet alleen meer om de ´knikkers´, maar steeds meer over de bijdrage aan de planeet voor de huidige en toekomstige generaties.