Terugblik SKL-openingsbijeenkomst – Web3 en AI, kansen voor kwaliteitsmanagers? – Techonomy

Op 29 september 2023 is het nieuwe seizoen van SKL van start gegaan met een bijzonder boeiende en inspirerende openingsbijeenkomst. Wederom is SKL erin geslaagd een zeer actueel thema als ‘AI’, ofwel ‘Artificial Intelligence’, op een pragmatische en vooral toegankelijke manier uit de doeken te doen en bespreekbaar te maken.

Er is heden ten dage waarschijnlijk niemand die nog niet van de term AI heeft gehoord. Maar wat betekent deze term, die vaak met termen als blockchain, web-3, Chat-GPT, NFT etc., wordt genoemd.

Het digitale tijdperk evolueert als nooit tevoren met een snelheid die veel mensen nauwelijks voor mogelijk houden. Willem van Boekholt en Tomas Overhof hebben ons de wereld getoond achter de meest actuele digitale ontwikkelingen. Beide heren vertegenwoordigen Techonomy uit Eindhoven. Techonomy is een marketing organisatie die bedrijven helpt om samen te leren, ontwikkelen, designen, bouwen, met als doel het bereiken van mooie resultaten in marketing en sales. Techonomy is gespecialiseerd in het direct inspelen op de meest actuele digitale ontwikkelingen.

De impact van AI, Web 3.0 en chatbots, zoals GPT (3.0, 4.0), op het bedrijfsleven in Nederland kan aanzienlijk zijn en zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Enkele mogelijke effecten en verwachtingen werden in een boeiende presentatie uit de doeken gedaan:

Automatisering en efficiëntie: AI-systemen, waaronder chatbots zoals GPT-3, GPT-4, kunnen repetitieve taken automatiseren. Bedrijven in Nederland kunnen hierdoor kosten besparen en efficiënter werken. Klantenservice kan bijvoorbeeld worden verbeterd met AI-aangedreven chatbots die 24/7 beschikbaar zijn voor klanten.

Data-analyse: AI kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het genereren van waardevolle inzichten binnen steeds kortere tijdsbestekken. Dit kan bedrijven in staat stellen om betere strategische beslissingen te nemen en hun marktpositie te versterken.

Personalisatie: Door AI kunnen bedrijven gepersonaliseerde aanbiedingen en content aan klanten leveren, wat de klantbetrokkenheid en loyaliteit kan vergroten. Dit kan relevant zijn voor zowel e-commercebedrijven als dienstverleners.

Web 3.0 en blockchain: Web 3.0 introduceert nieuwe manieren van het organiseren van data en interacties op het internet, en blockchain-technologie speelt hierin een belangrijke rol. Dit kan transparantie en beveiliging in de supply chain, financiële transacties en andere bedrijfsprocessen in Nederland bevorderen. We bevinden ons nu in een overgangsfase van Web 2.0 naar Web 3.0.

Digitalisering van processen: De voortdurende digitalisering van bedrijfsprocessen zal zich naar verwachting versnellen. Dit omvat zowel interne bedrijfsprocessen als klantinteracties. Bedrijven in Nederland moeten zich aanpassen om concurrerend te blijven.

Ethiek en regelgeving: Met de toename van AI en gegevensverwerking zullen er waarschijnlijk strengere ethische en wettelijke normen komen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze regelgeving en ervoor zorgen dat ze aan deze normen (gaan) voldoen.

Arbeidsmarkt: De inzet van AI kan leiden tot veranderingen in de arbeidsmarkt, met sommige banen die verdwijnen en andere die ontstaan. Het is belangrijk dat bedrijven in Nederland investeren in bijscholing en omscholing van hun werknemers om hen voor te bereiden op veranderingen in de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

In het 2e deel van de bijeenkomst werd in een interactieve discussie over deze onderwerpen van gedachten gewisseld. In het bijzonder de manier waarop AI is in te zetten voor een duurzame samenleving en economie. In het algemeen zullen AI, Web 3.0 en chatbots zoals GPT-3, de manier waarop bedrijven opereren in Nederland veranderen en nieuwe kansen creëren. Het is echter belangrijk om met de juiste strategieën en ethische overwegingen rekening te houden om de voordelen van deze technologieën te maximaliseren en mogelijke nadelen te minimaliseren. Om AI effectief in te zetten voor een duurzame samenleving, is samenwerking tussen overheden, bedrijven en de academische wereld essentieel. Het is ook van cruciaal belang om ethische en privacy kwesties in acht te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van AI-systemen voor duurzaamheidsdoeleinden.

Gezien de exponentiële snelheid waarmee deze ontwikkelingen gepaard gaan, werd het zeker zinvol geacht deze sprekers over 12 maanden opnieuw aan de tand te voelen ! Onder het genot van een borrel werd na afloop nog enthousiast nagepraat. Wordt vervolgd bij SKL !

Laat geen kansen liggen, blijf bij met alle actuele ontwikkelingen, sluit je aan bij SKL en kom direct naar onze eerstvolgende bijeenkomst om te ontmoeten, te inspireren en daardoor te excelleren!