Terugblik SKL event VertrouwenspersoonSKL event Vertrouwenspersoon

Onder leiding van Harry van Dreumel en Ardie van Halen van Vertrouwensband werd op 14 april een inspirerende en interactieve manier kennisgemaakt met de wereld van de vertrouwenspersoon. Op een luchtige en speelse manier werden de SKL’ers uitgedaagd ook zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Voor de pauze kwam ongepast gedrag aan de orde (grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie). Gedrag waarvan niet altijd duidelijk is waar de grenzen liggen. Dat verschilt per persoon, per bedrijf, per branche en zeker ook voor verschillende culturele achtergronden. De beleving van de melder staat centraal. Die moet vaak allerlei drempels over om de als onveilig ervaren werkomgeving aan te kaarten. Melder betekent trouwens niet automatisch slachtoffer, ook daders en organisaties kunnen om ondersteuning vragen. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkomgeving. De Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag (VPO) kan hierin de melder ondersteunen door de mogelijkheid te bieden verhaal te doen, door de melder in zijn kracht te zetten en zelf in actie te komen. Na de pauze werden issues rond integriteit verder uitgediept. Ook hier kwam weer een breed scala aan mogelijk kwalijke zaken aan bod (corruptie, diefstal, fraude, belangen verstrengeling, afspraken niet nakomen, bedrog etc).

Bron: Noord Limburg Business Magazine