Terugblik SKL – Nieuwjaarsbijeenkomst – CO2 reductie? Hoe motiveer ik collega’s om er mee aan de slag te gaan?

Op vrijdag 19 januari was Elske van de Fliert aanwezig bij de SKL om een interactieve workshop te geven over het CO2 afslankprogramma. Hoe kun je iedereen enthousiast krijgen om groener te rijden en CO2 te reduceren?

Elske geeft als tip, maak gebruik van de mobiliteitsscan die word aangeboden door de lokale overheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zuid-Limburg bereikbaar. Door het uitvoeren van de gratis scan, kan het eerste onderzoek worden gedaan naar de stappen die de organisatie kan nemen.

Interactieve workshop, met korte momenten van toelichting

Dan is de grote vraag van deze dag, wat zegt de theorie? Zodat alle deelnemers naar huis kunnen met informatie en de benodigde stappen om zelf aan de slag te gaan met het reduceren van CO2 binnen hun organisatie. Om stappen te kunnen maken als organisatie is het noodzakelijk dat er overtuiging is. Hierbij is het noodzakelijk dat de “Waarom-vraag” voor iedere betrokkene te beantwoorden is.

Betrek hierbij de ambassadeurs die kunnen helpen om de doelstellingen te behalen. Begin met kleine doelstellingen om uiteindelijk de lange termijn visie te kunnen behalen. “We zijn er van overtuigd dat dit een goed idee is voor ons als organisatie.”

Door de inzet van de juiste tactieken kan het doel behaald worden. De tactieken die worden ingezet moeten passen bij de organisatie om het doel te kunnen behalen. Stel een goed plan op dat gevolgd kan worden. Welke tactieken worden waar, wanneer en hoe ingezet. Het doel van CO2 reductie projecten is het resultaat behalen door een juiste implementatie van het opgestelde plan.

Onderwerpen om over de tactieken over reductie binnen een organisatie na te denken:

  • Beleid
  • Mobiliteit (wanneer gaan we met de auto, denk ook aan het reiskostenbeleid)
  • Wagenpark (technische aspecten, type auto of brandstof)
  • Gedrag
  • Keten

Om het plan op een juiste manier te kunnen implementeren is het noodzakelijk dat er de wil is om vol te houden! Hiervoor geeft Elkse nog een mooi figuur weer op de flipover.

Denk als organisatie na over de stappen die nodig zijn om te commiteren, welke beloning van mensen er voor zorgt dat ze de tactieken willen volhouden, deel het resultaat met elkaar en monitor continu of je richting het doel gaat.

Aan het eind van de workshop kreeg de groep met het beste slogan voor het plan van de nieuwe week het boek van Elske mee naar huis. De winnende slogan was: “Wij gaan de directie overtuigen om duurzaamheid op te nemen in het beleid, door de inzet van het boek van het CO2 afslankprogramma, zodat duurzaamheid wordt gedragen door zowel directie als organisatie.”