Masterclass CSRD/ Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt een steeds groter begrip, maar hoe kun je hier in de praktijk vorm aan geven? Zeker nu de Europese wetgeving CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) eraan komt. Organisaties moeten zich, naast de financiële verantwoording, steeds meer gaan verantwoorden, o.a. over hun rol op het gebied van energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Oftewel Environmental, Social & Governance (ESG). Wat is uw impact en waar liggen uw risico’s? Wat zijn uw (lange termijn) doelstellingen en hoe bewaakt u de voortgang?

Of u nu als organisatie verplicht wordt om wettelijk hierover te rapporteren (de accountant komt het controleren) of dat uw klant u vraagt om over duurzaamheid te rapporteren. Voor elke organisatie is duurzaamheid van  belang en een ‘must’ voor de lange termijn.

Wilt u echter over 2025 kunnen rapporteren volgens wetgeving, dan zult u in 2024 ‘duurzaamheid’ wel moeten inrichten in uw bedrijfsvoering. Ook als u vragen vanuit de keten krijgt over duurzaamheid, pak dan nu de lead bij het bepalen van de impactvolle duurzaamheidsthema’s en neem de benodigde acties hierop binnen je organisatie.

Geen makkelijke opgave, daarom ondersteunt kwaliteitskring SKL, samen met enkele deskundige partners  u hiermee middels een interactieve Masterclass. Vorm uw team en schrijf u snel in om samen ‘duurzaamheid’ in te richten binnen uw organisatie. Noteer de Masterclass dagen alvast in uw agenda.

Kwaliteitsmanagers, Financials, HRM managers, directieleden en andere geïnteresseerden, grijp uw kans om gezamenlijk kennis op te doen en klaar te zijn voor de toekomst onder het motto van SKL: ‘Ontmoeten – Inspireren – Excelleren, in kwaliteit en duurzaamheid’.

PROGRAMMA:

Dag 1 Do 25 april ’24 15.00 – 19.15 uur1.           Introductie duurzaamheid De rol van de onderneming in de maatschappij Duurzaamheid integreren in (kwaliteits)managementsystemen GedragsstandaardenHistorisch perspectiefOntwikkeling verslaggevingSpecifieke aandacht voor SDG’s en IIRCWorkshop: Kennis van je eigen organisatieWorkshop: IIRC model uitwerkenBetrokkenheid organisatie, stel je team samen‘Uitvragen uit de keten, wat dan?’Relatie naar certificeringen (diverse branches, o.a.foodsector)Huiswerk voor de volgende sessie (o.a. team samenstelling)
Dag 2 Do 13 juni ‘24 – 19.15 uur  2. Stakeholderdialoog & Materialiteitsanalyse Terugkoppeling dag 1Overzicht Europese duurzaamheidsrapportage standard (ESRS) en koppeling DSDDD  volgens  CSDDD (doorlopend onderzoek duurzaamheidseffecten van de organisatie) Workshop: Sustainability Swot analyseWorkshop: Stakeholders & MaterialiteitsanalysePrioritering ESG onderwerpen die de grootste impact op duurzaamheid hebben. Huiswerk voor de volgende sessie  
Dag 3 Do 26 sept. ‘24 15.00 – 19.15 uur  3. Management: inbedding van en sturen op duurzaamheid in de organisatie. Aandacht voor de component Social. Terugkoppeling dag 2Workshop:  inbedding in de organisatie (Beleid en doelstellingen, processen, audits en control, verbeteren en opleiden)ESRS S1 (rapporteren over eigen medewerkers en veiligheid)Inbedding in personeelsbeleidHuiswerk voor de volgende sessie  
Dag 4 Do 17 okt. ‘24 15.00 – 19.15  4. KPI & Deep dive klimaat Terugkoppeling dag 3ESRS E1 (rapporteren over CO2) Andere rapportages, afhankelijk van belang deelnemersSturen op consistente dataFootprint van uw organisatie (scope 1 , 2 en 3), bepalen hotspots en reductiestrategieHuiswerk voor de volgende sessie  
Dag 5 Do 21 nov. ‘24 15.00 – 19.15 uur    5. Governance, rapporteren en assurance / digitale inbedding Terugkoppeling dag 4ESRS G1 Governance: de governance processen, controles en procedures die worden gebruikt om impact, risico’s en kansen te monitoren en te beheren.Verankeren en Verbeteren van duurzaamheidscultuur.Verankering in (digitaal)(kwaliteits)managementsysteem => beleid, doelstellingen , actieplan, PDCA cyclusKlaar om te rapporteren (en controleren door uw accountant)Beantwoorden vragen van klanten, invullen klantportals Vooruitblik naar de terugkomdag op 30 Januari 2025  
Terugkomdag Do 30 jan. ‘25 15.00 – 19.15 uur  Gezamenlijke afsluiting Masterclass, laat zien wat je bereikt hebt Iedere deelnemende organisatie presenteert de stand van zaken en laat zien (bestuursverslag / verslag op website / rapportage aan afnemers / etc.) wat er bereikt is.Feedback van de andere deelnemers en deskundigen.Uitreiking certificaat van deelnameBesluit over SKL werkgroep duurzaamheid voor continuering van de Masterclass.  

(onderwerpen kunnen per sessie wijzigen en worden afgestemd op de deelnemers)

AGENDA

14.30 uur         Ontvangst met koffie/thee en vlaai

15.00 uur         Deel 1

16.50 uur         Warme maaltijd / buffet

17.30 uur         Deel 2

19.15 uur         Afsluiting aan de bar

20.00 uur         Einde

 SPREKERS / DEELNEMENDE PARTNERS

SKL, Stichting Kwaliteitskring Limburg is een kwaliteitskring voor en door leden met het oogmerk om kennis te delen middels lezingen, workshops, bedrijfsbezoeken, werkgroepen en masterclasses. SKL bied haar leden een plek om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te excelleren in persoon en organisatie op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid in de meest brede zin des woords. Het secretariaat van SKL wordt gevoerd door de Limburgse Werkgevers Vereniging LWV. Meer informatie: www.skl.nl  
Afbeelding met schermopname, zwart

Automatisch gegenereerde beschrijvingQconcepts is een accountantskantoor met een focus op audit en duurzaamheid. Bij ons werken ervaren professionals voor klanten in groot MKB, Healthcare, Woningcorporaties en Non-profit. We leveren hoge kwaliteit, zijn sectorspecialist en hebben een passie voor ons vak. We ontwikkelen onze mensen tot accountants van de toekomst: autonome, ondernemende en betrokken professionals die regie durven nemen over hun carrière en hun klanten mee kunnen nemen in alle ontwikkelingen rondom o.a. fraude, continuïteit en duurzaamheid. www.qconcepts.nl     
KTBA, a Mérieux NutriSciences Company is een ambitieus bedrijf. Best in class, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vastberaden om klanten, binnen de foodsector, naar een hoger niveau te tillen. Met onze brede ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid, werken we aan ons doel: Better Food, Better Health, Better World. www.ktba.com  
    Fully In Control is een organisatie met een modulaire en volledig configureerbare cloud oplossing die afgestemd kan worden op de behoeften en processen van een organisatie. Of het nu om de hele organisatie, een programma of een project gaat, FullyInControl levert het gereedschap dat je werkelijk helpt om zo snel mogelijk In Control te zijn. Binnen het GRC, KAM, een ISMS of bijvoorbeeld Risk Based Performance Management. Momenteel is Fully In Control ook een duurzaamheids-module aan het ontwikkelen om ook hiermee Fully In Control te zijn. www.fullyincontrol.nl   

LOCATIE

Zalencentrum Merode

Merodestraat 31

6171 XM  STEIN – Nederland

KOSTEN

SKL wil deze workshop kostendekkend aanbieden aan haar leden en belangstellende contacten van de partners.

De totale kosten voor de gehele masterclass, inclusief eten en drinken bedraagt € 1.000,- excl. btw voor de eerste deelnemer van de organisatie. De 2e deelnemer betaald € 750,– excl. btw. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om naast de verantwoordelijke voor de duurzaamheidsrapportage ook de HRM manager, directielid of financieel manager mee te nemen. Afhankelijk van het onderwerp mag de 2e deelnemer ook wisselen.

AANMELDEN

Aanmelden voor de masterclass en/of infosessie kan via een email aan het SKL secretariaat: skl@lwv.nl

Bij inschrijving voor de Masterclass vermeld:

Organisatie:                                              ____________________________________________________

Naam, functie en tel.nr. deelnemer 1:            ____________________________________________________

Naam en functie evt. deelnemer 2:            ____________________________________________________

Factuuradres:                                           ____________________________________________________

(evt. verdere informatie voor op de factuur vermelden i.v.m. vlotte financiële afhandeling)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SKL:

Telefoon: (0475) 35 26 00

Email: skl@lwv.nl

Meld u tijdig aan voor de Masterclass want vol = vol