Slotbijeenkomst SKL ´Kwaliteitszorg, Kwaliteit van zorg´ meer dan geslaagd!

21 Juni 2019 vond al weer de laatste bijeenkomst van het seizoen plaats in de Merode te Stein.

Prof. Kris Vanhaecht tijdens boekpresentatie ´Mangomoment´

Een trilogie van 3 Vlaamse sprekers. Op 17 Mei liet Martine van Remoortele ons kennismaken met ´Visual Harvesting´ zodat we voortaan de boodschap in een kernachtig plaatje krachtig kunnen neerzetten. 20 September gaat Jan Vermeiren de trilogie afsluiten met zijn inzichten uit zijn laatste boek ´The Compassionate Leader´. Hiermee krijgen we inzicht hoe verbeterprojecten wel kunnen slagen en de kans op succes en well-being elkaar continu kunnen versterken. De tweede Vlaamse spreker, die overigens ook in Nederland al veel bekendheid geniet, was prof. Kris Vanhaecht. Prof in kwaliteits-management aan de KU Leuven – Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid.

Kris nam ons mee in de wereld van de patiëntenzorg die al snel ook vertaalbaar bleek te zijn naar andere sectoren en naar ieders eigen ervaring als patiënt. Binnen enkele minuten rolden de boodschappen van de kwaliteits-goeroe´s als Crosby en Deming over de bühne, die overigens nog een verdieping verdienen omdat velen enkel de PDCA cyclus kenden. Kris gaf een ´college kwaliteitszorg´ waarin uitgebreid de 6 dimensies van kwaliteit van zorg gepresenteerd werden (veiligheid, effectiviteit, efficiency, toeganke-lijkheid & tijdigheid, gelijkheid en klantgerichtheid) en hoe deze ´aan bed´ en binnen de organisatie toe te passen. Hierbij gaf Kris de nodige voorbeelden; ook eigen voorbeelden als ´ambetante´ patiënt. Ook incidenten in de zorg en de impact hiervan op de zorgverlener zelf kwamen aan bod. Meerdere slides (te weinig tijd om ze allemaal door te nemen) passeerden de revue, doorspekt met onderzoeksresultaten en veel kennis.

De deelnemers weten nu exact waarop ze moeten letten als ze voor een operatie naar het ziekenhuis gaan en zo min mogelijk risico willen lopen. Bij voorkeur overdag, niet in weekenden en vakantie-perioden, behandeld door een vrouwelijke arts die in de voorafgaande twee jaren geen incident heeft meegemaakt.

Kris eindigde met een klein gebaar naar warmere zorg: ´Mangomoment´. Een dwarsdoorsnede uit zijn net verschenen boek werd met het publiek gedeeld. Na de video van Viviane & Annemie viel een ijzige stilte en meteen was duidelijk hoe klein de gebaren ook, deze toch van grote betekenis kunnen zijn voor de patiënten. Gebaren die de zorg menselijk en warm maken en betekenis aan het leven van de zieke patiënt geven. Meer aandacht aan ´Mangomomentjes´ is niet alleen in de zorg maar ook in ieders dagelijks leven een grote meerwaarde. Voordat een ieder er erg in had, zat de middag en het seizoen er weer op. Na de netwerkborrel met bitterballen en ´prikkertjes´ keerde iedereen huiswaarts met veel stof tot nadenken. Wellicht heeft dat nog geleid tot ´Mangomomentjes´ in het weekend. Namens de SKL ook een groot woord van dank aan prof. Kris Vanhaecht voor deze inspirerende en boeiende middag.

We wensen een ieder een prettige vakantie en zien jullie graag terug op 20 September voor de opening van het nieuwe seizoen.

Namens het SKL bestuur
Chretien Haenen (voorzitter)