30-09-2022: SKL Openingsbijeenkomst

Het programmeren, regisseren en realiseren van organisatieverandering.

Vrijdag 30 september gaat het 21 seizoen van SKL al weer van start.  Een seizoen zonder webinar Geek, ervan uitgaande dat we weer live kunnen blijven gaan. Een seizoen met interessante sprekers en boeiende bedrijfsbezoeken. Makkie Metsemakers trapt af met een top lezing/workshop over organisatieverandering, hoe dat in de huidige tijd aan te pakken. Makkie is adviseur/partner bij de toonaangevende ST-groep die bekend staat om zijn benadering vanuit de sociotechniek. In
een ver verleden heeft zijn collega Pierre van Amelsvoort ook een bijdrage gegeven aan onze kwaliteitskring. Zorg dat u erbij bent en gebruik de verkregen handvaten bij uw organisatieveranderingen in deze roerige tijden.

Het programmeren, regisseren en realiseren van organisatieverandering.

Door ontwikkelingen in de omgeving is het veranderen van organisaties bijna continu aan de orde. In de praktijk blijken ‘beproefde succes aanpakken’ van consultants of methoden voor ‘het verbinden met de onderstroom’ toch minder houvast te bieden dan verwacht.
Organisatieveranderingen verlopen niet volgens het boekje, waardoor het management in staat moet zijn om de gewenste verandering telkens zelf goed vorm te geven en daarbij goed aan te sluiten op de eigen actuele verandercondities. Men moet deze verandering goed kunnen programmeren, regisseren en realiseren.

In deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe een organisatieverandering aan te pakken vanuit een integraal perspectief en welke verandercondities hierbij kritiek zijn. Daarnaast zijn er telkens terugkerende basiskeuzes bij de invulling van een veranderactiviteit en worden er praktische handvatten aangereikt om tot een bewuste afweging en effectieve invulling te komen. Na een korte inhoudelijke inleiding worden de deelnemers telkens uitgenodigd om de aangereikte materie toe te passen op een actuele verandering in de eigen organisatie.

AGENDA
13.00 uur Ontvangst deelnemers
13.15 uur opening door Chretien Haenen (voorzitter SKL)
13.20 uur Interactieve workshop deel 1 door Makkie Metsemakers (St-groep)
14.45 uur Pauze
15.15 uur Interactieve workshop deel 2 door Makkie Metsemakers (St-groep)
16.20 uur Afsluiting
16.30 uur Borrel aan de bar

SPREKER
Makkie Metsemakers studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1990 begeleidt hij als organisatieadviseur organisaties bij veranderingsprocessen vanuit een sociotechnische invalshoek. Hij is voornamelijk betrokken geweest bij ingrijpende organisatieveranderingsprocessen, waar hij meestal de complexiteit van het veranderingsproces ontrafelde in een aantal duidelijke, logische programmalijnen om zo het gewenste organisatieontwikkelingsproces in beweging te krijgen en te houden. Hij is als partner/organisatieadviseur verbonden aan de Sociotechnische Organisatie Adviesgroep (ST-Groep). De ST-Groep is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van sociotechnische concepten en draagt bij aan de verdere theorievorming, zie ook www.st-groep.nl

Makkie heeft de afgelopen jaren diverse artikelen en boeken geschreven en ook als spreker op congressen en lezingen praktische inzichten verspreid over organisatievernieuwing. Als docent verzorgt hij colleges bij de Radbout Universiteit Nijmegen, AOG School of Management, SIOO, UMIO en Tranzo.

LOCATIE
Merode, Merodestraat 31, 6171 XM STEIN – Nederland

KOSTEN
Voor leden van SKL , studievereniging SKL, werkgroep food en relaties, zijn er geen kosten aan
deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij het programma aanbieden voor slechts €50,00. Deze kosten worden
in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden van SKL (zie voor meer
info www.skl.nl) (Kosten lidmaatschap € 199,– excl. btw / Studenten € 35, — per seizoen)

AANMELDEN (let op andere wijze van aanmelding)
Aanmelden door een email te sturen naar Kwaliteitskring.skl@gmail.com met vermelding van uw naam en organisatie of via de skl app (vanaf di 20 sept.)

5 maart 2021: Business continuity – Gert Kogenhop (webinar)

We zijn al weer toe aan het 2e programma van dit jaar en helaas wederom met enkel de webinar variant, maar dat mag de pret niet drukken. Dit keer een weerzien met Gert Kogenhop die ons meer gaat vertellen over zijn expertise Business Continuity Management oftewel BCM. Zeker in tijden als nu is het zeer belangrijk om BCM goed ingericht te hebben! Deze bijeenkomst is dan ook geen overbodige luxe. Meld u dan ook snel aan en leer hoe u met BCM verder voorbereid bent op de toekomst.

PROGRAMMA

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Dit is geen overbodige luxe anno 2021 hebben we kunnen constateren. Helaas denken veel organisaties onvoldoende na over hoe ze een calamiteit gestructureerd dienen aan te pakken en overleven, terwijl de risico’s zich voor menig sector in een ongunstige richting ontwikkelen. Dat is dan ook één van de redenen waarom BCM juist nu zo belangrijk is. Het gaat om de meerwaarde hiervan en de tegeltjeswijsheid “Voorbereiding is 90% van het resultaat”. We kijken naar de belangrijkste onderdelen van het managementsysteem en bespreken de link met Kwaliteitsmanagement en het samenspel met bijvoorbeeld Crisismanagement en BHV.

Kijk voor meer informatie op de site bcmplus.nl. Op de media pagina zijn diverse artikelen in pdf vorm beschikbaar voor download.

 

AGENDA

14.00 uur Openingswoord door Chretien Haenen (voorzitter SKL)

14.10 uur Webinar door Gert Kogenhop

15.40 uur Gelegenheid voor vragen via chat

15.50 uur Afsluiting en vooruitblik op volgende bijeenkomst door Chretien Haenen

16.00 uur Einde webinar

 

SPREKER

Gert Kogenhop is directeur van bcm+ (bcmplus.nl), een bedrijf dat is gespecialiseerd in training, consultancy en implementatie van Business Continuity Management Systemen conform de norm ISO 22301. Hij is voorzitter van Business Continuity Management en Crisismanagement normcommissie bij NEN en erelid van het Business Continuity Institute. Gert heeft een financieel economische achtergrond en is onder andere werkzaam geweest als Regional Finance Director Northern Europe bij DELL Technologies.

KOSTEN

Voor leden, relaties van SKL en studenten zijn er geen kosten voor deelname aan dit webinar verbonden.

AANMELDEN

Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/business-continuity-gert-kogenhop-skl-bijeenkomst

SKL Najaarsbijeenkomst 30 oktober 2020: Wat kan de kwaliteitsmanager leren van de COVID 19 pandemie?- Willy Vandenbrande (online)

Tot onze spijt hebben we de bijeenkomst met Wouter Hart moeten cancelen omwille van de coronamaatregelen. Op deze korte termijn hebben we toch een evenwaardig programma via Webinar kunnen regelen. Niemand minder dan Willy Vandenbrande, kwaliteitsprofessional in hart en nieren, zal een live webinar verzorgen voor de SKL leden over lessons learned van de COVID 19 pandemie, toegespitst op de kwaliteitsmanager. Dhr. Vandenbrande is een veel gevraagd spreker op grote congressen in binnen en buitenland. Zijn bijdrage is erop gericht kwaliteitsmanagers sterker te maken, want kwaliteit is meer dan een set technieken. Het is een streven naar verbetering, een manier van werken, een manier van met elkaar omgaan. De COVID 19 pandemie leent zich dan ook uitstekend om veel verbeteringen door te voeren.

Dhr. Vandenbrande zal een boeiend webinar verzorgen met mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens het webinar komen de volgende items aan bod:

  • Een les in nederigheid voor de mensheid.
  • Welke fouten werden gemaakt en welke lessen kunnen we daar als kwaliteitsprofes-sionals uit leren?
  • Hoe vinden we de balans tussen preventie en correctie: over brandende huizen en zwarte zwanen.
  • Het bouwen van robuuste systemen voor een onderling verbonden wereld

Deze bijeenkomst mag u gewoon niet missen. Schrijf u snel in voor deze speciale webinar en vermeld het emailadres (zakelijk of thuis) waarop u de link naar het webinar wilt ontvangen. Uiterlijk vrijdagochtend 30 oktober krijgt u de link doorgestuurd voor webinar Geek via het emailadres kwaliteitskring.SKL@gmail.com

AGENDA

14.00 uur Openingswoord door Chretien Haenen (voorzitter SKL)

14.05 uur Webinar door Willy Vandenbrande

14.45 uur Gelegenheid voor vragen

14.55 uur Afsluiting en vooruitblik op volgende bijeenkomst door Chretien Haenen

Spreker 

Willy Vandenbrande is zelfstandig consultant in kwaliteitsmanagement ( www.qsconsult.be ). Hij is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties (WCQI, EOQ, IAQ) en heeft talrijke artikelen geschreven over diverse aspecten van kwaliteit.

Willy is ingenieur en een Master in Total Quality Management. Hij heeft een Six Sigma Black Belt Certification van de American Society for Quality (ASQ). Willy is ASQ Fellow en Academician van de International Academy for Quality (IAQ). Binnen IAQ is hij co-chair van de Quality in Planet Earth Concerns Think Tank. In 2019 ontving hij de ASQ E. Jack Lancaster Medal voor uitmuntend leiderschap in het bevorderen van kwaliteit wereldwijd.

 KOSTEN

Voor leden van SKL en studenten zijn er geen kosten aan deelname aan dit webinar verbonden.

SKL openingsbijeenkomst 18 september 2020: Kwaliteitsprofessional klaar voor de toekomst? door prof. M. Weggeman

Terugblik openingsbijeenkomst met Mathieu Weggeman

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. De openingsbijeenkomst vond plaats in de Merode, maar ook via de Webinar-variant was de eerste bijeenkomst te volgen.

Mathieu Weggeman besprak met ons kenmerken van de kwaliteitscultuur van excellente professionele organisaties. Het ging daarbij over het durven differentiëren naar personeel met vakdeskundigheid als belangrijkste variabele. Tevens is het stellen van uitdagende en haalbare doelen door de medewerkers zelf heel belangrijk. Verder besprak hij de collectieve ambitie; de overlap tussen de ambitie van de werknemers en de organisatie. Bij deze collectieve ambitie moet er aandacht zijn voor de nieuwe generatie, die andere ambities heeft.

De middag bezorgde de aanwezigen weer de nodige ideeën en kennis om meteen de maandag te kunnen excelleren binnen hun eigen organisatie.

 

 

SKL Slot-bijeenkomst 19 juni 2020: Wat doet Covid-19 met u, nu en in de toekomst?

Op vrijdagmiddag 13:00 liepen een beperkt aantal leden de zaal in om de bijeenkomst fysiek te volgen, dit vanwege de corona-maatregelen. Een aantal andere leden hebben de bijeenkomst bijgewoond via Microsoft Teams of hebben via Zoom de mini-webinar gevolgd.

De mini-webinar van Ruud Veltenaar ging in op de actualiteit van COVID-19 en gaf een vooruitblik op zijn live-optreden op 22 januari 2021. Tijdens deze webinar ging het over thema’s als: de earth overshoot day, de ecologische footprint en de Sustainable Development Goals.

Vervolgens vonden er een speeddates plaats tussen tweetallen, zowel live als digitaal. Hierin werd ingegaan op de volgende drie vragen: Wat waren voor u de meest negatieve ervaringen in de corona crisis m.b.t. uw werk? Welke (grootste) bijdrage heeft u in de corona crisis kunnen bijdrage op / aan uw werk? Welke blijvende veranderingen verwacht u in uw werk als gevolg van de corona-crisis? Enkele uitkomsten van de speeddates worden hieronder weergegeven.

SKL Slotbijeenkomst 19 juni 2020: Wat doet COVID-19 met u?

Onze slotbijeenkomst op 19 juni kan met de nodige maatregelen doorgaan. Maximaal 30 personen (op volgorde van aanmelding) kunnen live deelnemen, mits geen coronaklachten en
met inachtneming van de coronamaatregelen.
Daarnaast gaan we proefdraaien met een webinar versie om zo de mogelijkheid te bieden de slotbijeenkomst bij te wonen vanuit thuis of vanaf de werkplek. Aan deze try-out kunnen
maximaal 25 personen deelnemen.

De oorspronkelijke bijeenkomst met Wouter Hart is verplaatst naar het komende seizoen en wel naar vrijdag 30 oktober. Met alle maatregelen is het op dit moment nog niet mogelijk om
deze bijeenkomst fysiek door te laten gaan voor een groot publiek.

Voor meer informatie en aanmelden, zie 20-06-19_uitnodiging SKL-slotbijeenkomst

Programma:

13.00 uur: ontvangst deelnemers (max. 30) bij Merode.
13.30 uur: Opening door Chrétien Haenen
13.45 uur: Live Webinar met Ruud Veltenaar (friskijker, dwarsdenker, filosoof en progressor).
Ruud zal met ons ingaan op de actualiteit van COVID-19 en alvast een vooruitblik geven op de live sessie die gepland staat op 22 januari 2021. Tijdens die bijeenkomst zal Ruud ons meenemen in zijn nieuwe boek ´Once upon a future´ (voormalig nr.1 managementboek).

Rond 14.20 uur: speeddate ´Wat doet COVID-19 met u? ‘
16.00 uur: Terugkoppeling uitkomsten/antwoorden speeddate .

16.45 uur: Afsluiting en vooruitblik nieuwe seizoen door Chrétien Haenen
17.00 uur: Korte coronaproof borrel.

Geplande bijeenkomsten op 24 april en 15 mei gecanceld i.v.m. corona virus

De regering heeft alle tot nu toe genomen maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verlengd tot en met 28 april 2020 . Dit betekent in ieder geval dat onze geplande activiteiten op 24 april en 15 mei helaas niet door kunnen gaan.

De slotbijeenkomst op 19 juni met Wouter Hart, auteur van ´Verdraaide organisaties´en `Anders vasthouden´ gaat (onder voorbehoud) wel door.  Mocht dit wijzigen door nadere besluiten van de overheid, dan zullen wij je vanzelfsprekend daarvan op de hoogte brengen.

Intussen zijn we ook weer bezig met het programma voor 2020 – 2021. Voor de agenda zie Aankomende Evenementen

SKL Bedrijfsbezoek 14 februari 2020: Workshop bij Canon Océ te Venlo

Op 14 februari waren we te gast bij Canon Océ in Venlo, samen met kwaliteitskring Kubizz (Oost-Brabant).

De middag begon om 13:00 met een workshop verzorgd door Q-consult: “Progress Management: Hoe realiseren we betere prestaties door mensen in beweging te brengen en meer acties af te ronden?”  Om een stap te zetten naar efficiënter werken en een hoger niveau van continu verbeteren, is bij Canon Océ een verbetertraject gestart. In het begin is het als een project aangepakt, maar langzaam is het onderdeel van de reguliere organisatie geworden. Het gaat om de juiste balans te vinden tussen passende methodieken en aandacht voor mensen. Progress Management brengt deze twee componenten bij elkaar en laat zien hoe je methodieken inricht om mensen te activeren en vooruitgang te boeken.

Na een korte inleiding konden we kiezen uit drie beschikbare deel-workshops met de volgende thema’s: situationeel leiderschap, management control and reporting system (MCRS) en hoe concrete doelstellingen te vertalen naar de werkvloer? Na afloop volgde een korte terugkoppeling per groep die had deelgenomen aan een sessie.

Om half 4 gingen we op weg naar een andere locatie, waar we een rondleiding en een presentatie kregen door vice president van Canon Océ. De rondleiding liet de apparatuur en de assemblage van de printers zien binnen het bedrijf, daarnaast werd duidelijk op welke manieren de organisatie bezig was met continu verbeteren, onder andere met verbeterborden. De presentatie stond in het teken van de organisatieontwikkelingen en het bezoek en ondersteuning van de Hayashi, de hoogste technisische adviseur en LEAN-goeroe van Toyota en de bereikte successen (met vallen en opstaan)..

Het was een unieke ervaring, waarbij een interactieve workshop gecombineerd werd met een bedrijfsbezoek. De leden hebben veel inspiratie kunnen opdoen rondom verbeteren.