SKL Slot-bijeenkomst 19 juni 2020: Wat doet Covid-19 met u, nu en in de toekomst?

Op vrijdagmiddag 13:00 liepen een beperkt aantal leden de zaal in om de bijeenkomst fysiek te volgen, dit vanwege de corona-maatregelen. Een aantal andere leden hebben de bijeenkomst bijgewoond via Microsoft Teams of hebben via Zoom de mini-webinar gevolgd.

De mini-webinar van Ruud Veltenaar ging in op de actualiteit van COVID-19 en gaf een vooruitblik op zijn live-optreden op 22 januari 2021. Tijdens deze webinar ging het over thema’s als: de earth overshoot day, de ecologische footprint en de Sustainable Development Goals.

Vervolgens vonden er een speeddates plaats tussen tweetallen, zowel live als digitaal. Hierin werd ingegaan op de volgende drie vragen: Wat waren voor u de meest negatieve ervaringen in de corona crisis m.b.t. uw werk? Welke (grootste) bijdrage heeft u in de corona crisis kunnen bijdrage op / aan uw werk? Welke blijvende veranderingen verwacht u in uw werk als gevolg van de corona-crisis? Enkele uitkomsten van de speeddates worden hieronder weergegeven.