30-09-2022: SKL Openingsbijeenkomst

Het programmeren, regisseren en realiseren van organisatieverandering.

Vrijdag 30 september gaat het 21 seizoen van SKL al weer van start.  Een seizoen zonder webinar Geek, ervan uitgaande dat we weer live kunnen blijven gaan. Een seizoen met interessante sprekers en boeiende bedrijfsbezoeken. Makkie Metsemakers trapt af met een top lezing/workshop over organisatieverandering, hoe dat in de huidige tijd aan te pakken. Makkie is adviseur/partner bij de toonaangevende ST-groep die bekend staat om zijn benadering vanuit de sociotechniek. In
een ver verleden heeft zijn collega Pierre van Amelsvoort ook een bijdrage gegeven aan onze kwaliteitskring. Zorg dat u erbij bent en gebruik de verkregen handvaten bij uw organisatieveranderingen in deze roerige tijden.

Het programmeren, regisseren en realiseren van organisatieverandering.

Door ontwikkelingen in de omgeving is het veranderen van organisaties bijna continu aan de orde. In de praktijk blijken ‘beproefde succes aanpakken’ van consultants of methoden voor ‘het verbinden met de onderstroom’ toch minder houvast te bieden dan verwacht.
Organisatieveranderingen verlopen niet volgens het boekje, waardoor het management in staat moet zijn om de gewenste verandering telkens zelf goed vorm te geven en daarbij goed aan te sluiten op de eigen actuele verandercondities. Men moet deze verandering goed kunnen programmeren, regisseren en realiseren.

In deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe een organisatieverandering aan te pakken vanuit een integraal perspectief en welke verandercondities hierbij kritiek zijn. Daarnaast zijn er telkens terugkerende basiskeuzes bij de invulling van een veranderactiviteit en worden er praktische handvatten aangereikt om tot een bewuste afweging en effectieve invulling te komen. Na een korte inhoudelijke inleiding worden de deelnemers telkens uitgenodigd om de aangereikte materie toe te passen op een actuele verandering in de eigen organisatie.

AGENDA
13.00 uur Ontvangst deelnemers
13.15 uur opening door Chretien Haenen (voorzitter SKL)
13.20 uur Interactieve workshop deel 1 door Makkie Metsemakers (St-groep)
14.45 uur Pauze
15.15 uur Interactieve workshop deel 2 door Makkie Metsemakers (St-groep)
16.20 uur Afsluiting
16.30 uur Borrel aan de bar

SPREKER
Makkie Metsemakers studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1990 begeleidt hij als organisatieadviseur organisaties bij veranderingsprocessen vanuit een sociotechnische invalshoek. Hij is voornamelijk betrokken geweest bij ingrijpende organisatieveranderingsprocessen, waar hij meestal de complexiteit van het veranderingsproces ontrafelde in een aantal duidelijke, logische programmalijnen om zo het gewenste organisatieontwikkelingsproces in beweging te krijgen en te houden. Hij is als partner/organisatieadviseur verbonden aan de Sociotechnische Organisatie Adviesgroep (ST-Groep). De ST-Groep is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van sociotechnische concepten en draagt bij aan de verdere theorievorming, zie ook www.st-groep.nl

Makkie heeft de afgelopen jaren diverse artikelen en boeken geschreven en ook als spreker op congressen en lezingen praktische inzichten verspreid over organisatievernieuwing. Als docent verzorgt hij colleges bij de Radbout Universiteit Nijmegen, AOG School of Management, SIOO, UMIO en Tranzo.

LOCATIE
Merode, Merodestraat 31, 6171 XM STEIN – Nederland

KOSTEN
Voor leden van SKL , studievereniging SKL, werkgroep food en relaties, zijn er geen kosten aan
deelname aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor niet-leden kunnen wij het programma aanbieden voor slechts €50,00. Deze kosten worden
in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden van SKL (zie voor meer
info www.skl.nl) (Kosten lidmaatschap € 199,– excl. btw / Studenten € 35, — per seizoen)

AANMELDEN (let op andere wijze van aanmelding)
Aanmelden door een email te sturen naar Kwaliteitskring.skl@gmail.com met vermelding van uw naam en organisatie of via de skl app (vanaf di 20 sept.)