Terugblik eerste bijeenkomst werkgroep food – 15 april 2022

15 april 2022: start werkgroep Food bij de SKL

Eindelijk, na bijna 2 jaar plannen te hebben gemaakt, is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Food een feit. Op het programma staat kwaliteit- en voedselveiligheidscultuur. Geert-Jan, senior Business Assurance consultant van KTBA, neemt de groep mee met een klein stukje achtergrondinformatie en theoretische kennis. Er wordt gezamenlijk gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen cultuur, kwaliteitscultuur en voedselveiligheidscultuur en het bijbehorende gedrag, maar vooral ook de samenhang tussen deze onderwerpen.

Uit de gedeelde ervaringen blijkt dat het vooral lastig kan zijn om het hoger management betrokken te krijgen bij de (kwaliteits)cultuur. Vanuit de kwaliteitsafdeling wordt het thema bespreekbaar gemaakt bij de directie omdat het een eis is vanuit diverse normen en wetgeving. Maar iedereen onderkent ook de winst van het juiste gedrag. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat het prioriteit krijgt binnen de organisatie en de kaders bepaald gaan worden door het hoger management?

Er volgt een levendig gesprek waarin de deelnemers tips uitwisselen en elkaar positief-kritische vragen stellen.

Al snel is duidelijk dat kwaliteitscultuur uit diverse aspecten bestaat en dat alle aspecten bespreekbaar gemaakt moeten worden om de juiste verbeteracties, om de kwaliteitscultuur naar een hoger niveau te krijgen, vast te stellen. Om vervolgens de verbeteracties ook om te zetten in (meetbare) resultaten is een volgende uitdaging.

Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de kennis en het (zelf)vertrouwen van de betrokken medewerkers. En op basis daarvan te bepalen hoe de verbeteracties worden uitgezet in de organisatie.

Aan het einde van de morgen blijkt dat  de groep behoefte heeft om het onderwerp kwaliteit- en voedselveiligheidscultuur nog concreter te maken. Daarmee staat meteen het programma voor de volgende bijeenkomst van de werkgroep Food op 24 juni 2022 vast. Van het meetbaar maken van de huidige kwaliteitscultuur, tot het bespreekbaar maken van deze resultaten met het hoger management, het vaststellen en oppakken van de juiste verbeteracties en uiteindelijk gerealiseerde verbeteringen. Aan de hand van een casus en vragen, die iedereen kan indienen, zal een verdere verdieping plaatsvinden.

Tijdens de afsluiting met een goed verzorgde lunch, waren alle deelnemers het erover eens dat we een inspirerende en leerzame ochtend hebben gehad, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ontmoeten-inspireren-excelleren => daar staat de SKL voor. Met de werkgroep food, bieden we een platform voor alle QA- verantwoordelijken binnen de voedingsmiddelenindustrie om een netwerk te bouwen, kennis te delen en in gesprek met elkaar te gaan.  Met als doel om met nieuwe inzichten en energie, vraagstukken binnen je eigen organisatie aan te pakken.

Dus ben erbij tijdens de volgende werkgroep Food op 24 juni 2022. Meer info en aanmelden kan via  www.skl.nl.

Tot gauw,

Kelly Kohlen

Regiomanager Zuid-Oost KTBA