Workshop Agile & Scrum in de praktijk 1 december 2017

Afgelopen vrijdag werd een leuke en mooie workshop Agile en Scrum in de praktijk verzorgd

door Remko Tieman en Bianca Dorré van Q-Consult Progress Partners.

 

Na een korte inleiding over de Lean- en Agile-filosofie kregen we in een vrij snel tempo uitgelegd wat Agile & Scrum nu precies inhouden.

Het idee van Scrum is eigenlijk vrij simpel: in plaats van een lang, complex verbeter- of innovatietraject op te starten, deel je het project op in kleine stukjes met een korte doorlooptijd, die echter wel een duidelijk einddoel kennen. Dit worden zogenaamde “sprints” genoemd die je samen met een multidisciplinair team doorloopt. Het resultaat van elke sprint dient een werkend product of concept te zijn dat in de volgende sprint verder verbeterd, vervolmaakt, of qua functionaliteit uitgebreid wordt. Elke Sprint wordt door zowel het team zelf als met de klant (productowner) geëvalueerd. Dit zorgt voor de juiste focus en voor een grote betrokkenheid van alle deelnemers.

Om een goed beeld te krijgen hoe dit in de praktijk werkt, moesten we in groepjes van circa 5 personen aan de slag met de opdracht: Het maken van de ultieme Resort Brochure. Er werd een Scrum-team onder leiding van een Scrum Master benoemd dat aan de slag ging om een mooie brochure te maken die volledig voldeed aan de wensen van de opdrachtgever. Maar … die had zelf ook nog niet exact het eindproduct voor ogen (het moet wel leiden tot een volgeboekt resort…)! Na de 1e sprint moest er al  een bruikbare versie zijn, na de 2e sprint moest het af zijn!

Binnen het team waarvan ik deel uitmaakte was de eerste sprint nogal onwennig: De tijd leek veel te kort om alle fases goed te doorlopen, de rollen waren niet helemaal duidelijk en het leverde de nodige stress en hilariteit op. In de 2e sprint was het team duidelijk beter op elkaar ingespeeld. De doelen waren helder, er was een goede focus, en taken en rollen waren veel beter op elkaar afgestemd. Aan het eind van de rit mocht de product owner het resultaat presenteren. Geen vaag concept of plan van aanpak, maar een heuse kant-en-klare full-color brochure waar hij / zij trots op kon zijn!

Ronald Gielissen

De Scrum simulatie voor het maken van een Resort Brochure brengt naast knippen & plakken veel hilariteit.

 

Heb jij deze workshop gemist? Maar je wil je wel als SKL-lid snel een beeld vormen van wat Agile & Scrum is en wat dit dat kan betekenen voor jouw organisatie? Dan verzorgt Q-Consult graag gratis en vrijblijvend een Agile/Scrum workshop van 45 minuten in-company.

Voor meer informatie, zie Agile Scrum workshop SKL hand-out