SKL bedrijfsbezoek bij Inalfa Roof Systems d.d. 19 mei 2017

Op 19 mei jl was SKL te gast bij Inalfa Roof Systems te Venray.

We werden hartelijk ontvangen in het indrukwekkende nieuwe gebouw van Inalfa gelegen aan de A73 in Venray. Na het nemen koffie en vlaai werd door dhr. Martien Reinders, Vice President Global Quality an Operational Excellence, een presentatie gegeven over de activiteiten van Inalfa en de daarbij behorende kwaliteitszaken.

Inalfa produceert schuifdaken in diverse uitvoeringen voor vrijwel alle A-merken personenauto’s en trucks. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord-Amerika, Mexico, Europa en China. Met name China is een groeimarkt. Inalfa werkt reeds tijdens de ontwikkeling van nieuwe schuifdaken nauw samen met de fabrikant. Dat de kwaliteitseisen daarbij zeer hoog  zijn moge duidelijk zijn. Het betreft niet alleen de kwaliteit van de schuifdaken zelf maar tevens zaken als levertijden etc.

Inalfa is gecertificeerd volgens diverse kwaliteits- en milieunormen zoals ISO/TS 16949 en ISO 14001. Naast audits door certificerende instanties zijn er ook veel audits van de autofabrikanten zelf.

Na de presentatie door dhr. Reinders volgde een rondleiding door de fabriek. We namen een kijkje bij de diverse klimaatruimtes waar schuifdaken getest worden op alle mogelijke klimatologische omstandigheden. Tevens bezochten we testruimtes voor testen m.b.t. waterdichtheid etc.

Aansluitend namen we een kijkje in de productiehal. Er waren diverse productielijnen voor verschillende merken. Het geheel maakte een gestroomlijnde en ordelijke indruk.

Tot slot was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen waarna de bijeenkomst werd afgesloten.

Al met al een zeer boeiend bedrijfsbezoek bij een bedrijf van wereldklasse.

Door de grote vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht van Inalfa t.a.v. hun klanten was het niet toegestaan foto’s te maken.

Even voorstellen: Marianne van Iersel

marianne-van-ierselEven voorstellen

Mijn naam is Marianne van Iersel. Ik ben 59 en sinds 2005 werkzaam bij de LWV. Eerst negen jaar in de functie van Bedrijventerreinmanager en sinds 1 september 2014 als projectmedewerker.

Ik werk twee dagen per week – meestal op woensdag en donderdag tenzij op andere dagen voor mij relevante vergaderingen/afspraken staan gepland. Buiten werkzaamheden voor SKL, ben ik tevens secretaris van Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO).

Mijn nummer één hobby is mijn paard Twiger. Twiger en ik rijden succesvol endurance wedstrijden – lange afstandswedstrijden waarbij het welzijn van het paard voorop staat. Inmiddels rijden we zgn. klasse 3 wedstrijden (tussen de 80-100 km; op één dag) waarbij het paard per wedstrijd vijf keer gekeurd wordt.

Buiten mijn paard heb ik veel plezier aan glas-in-lood, handwerken in de breedste zin van het woord, verre reizen maken en tuinieren.

Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!

SKL openingsbijeenkomst 9 september 2016

Op 9 september jl vond de SKL openingsbijeenkomst voor het seizoen 2016 – 2017 plaats in het Continium Discovery Center te Kerkrade.

Hoofdthema van de deze bijeenkomst was “Management in Singularity”. Er was eerst ruime gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie en vlaai informeel bij te praten over de vakanties en andere zaken. Dit alles in de stimulerende omgeving van het Continium Discovery Center. Een waardige en unieke locatie voor de opening van ons nieuwe seizoen.

Daarna werd afgetrapt door voorzitter Chrétien die met een openingswoord iedereen in het nieuwe seizoen welkom heette en werd gestart met het eerste deel van deze bijeenkomst nl de film “Zwart”.

De film Zwart gaf een intrigerend kijkje in de geschiedenis van Zuid-Limburg m.b.t. het mijnwerkersverleden. In de film werden authentieke historische beelden vertoond van de mijnen – niet alleen ondergronds maar tevens van de bovengrondse bedrijven – en er kwamen oud medewerkers aan het woord die een beeld schetsten van het werkzame leven in de mijnen.

Daarnaast ging de film ook in op de sociale aspecten. Duidelijk werd dat in die tijd – jaren 50/60 – zowel het dorps- als familieleven in het teken stond van de mijnen. De mijnen zorgden ook voor goed onderwijs, stimuleerden het verenigingsleven in de regio etc. Zuid Limburg was hierdoor welvarend, het was weliswaar hard werken maar de medewerkers hadden een goed inkomen.

In de jaren zestig konden de mijnen niet meer concurreren met kolen uit het buitenland en werden ze gesloten. Omdat dit toch nog vrij plotseling gebeurde was de impact op de samenleving groot. Er moest in vrij korte tijd vervangend werk komen voor veel arbeiders en dat was geen simpele opgave.

Momenteel ligt de nadruk op de verschillende High Tech campussen in de regio en daarmee is ook meteen de link gelegd tussen de “oude industrie” waarvan de mijnen een voorbeeld waren en de nabije toekomst met industrie 4.0 waarbij het “Internet of Things” een grote rol speelt.

Dit Internet of Things stond centraal in het tweede deel van de middag met als thema “Management in Singularity” door spreker Stephan van den Broek. Uitgangspunt voor de presentatie was het recent verschenen boek met deze titel van Stephan van den Broek, Tjeu Blommaert en Erik Kolthof.

Stephan gaf een bevlogen en inspirerende presentatie over de nabije toekomst zoals deze er mogelijk uit zal zien.

Talrijke innovaties passeerden de revue. Er werd ingegaan op de snelheid waarmee innovaties elkaar momenteel opvolgen (niet meer lineair maar exponentieel) en de impact die dit heeft op de wereldwijde samenleving. Er zal een moment komen dat kunstmatige intelligentie zelflerend is en zichzelf upgrade zonder dat hierbij nog een mens aan te pas komt. Dat moment is voorzien in 2035. Door Stephan werd ingegaan op de positieve gevolgen als ook de wellicht negatieve gevolgen daarvan. Met prikkelende uitspraken en stellingen werd het publiek uitgedaagd hierover mee te denken.

Zo kwamen vele toekomstige vernieuwingen voorbij waaronder de 3D printer en zelfs de 4D printer. Stephan gaf een voorbeeld van een fabriek waar nu al een 3D printer is opgesteld om “on demand” kapotte onderdelen te printen en te vervangen. Er kan tevens een chip mee geprint worden voor connectie met het internet om specifieke parameters van het materiaal te monitoren. Ook valt te denken aan toepassingen dichter bij huis. Bv een “slimme” melkpakdop die via de computer een bericht geeft als de melk zuur is of een “slim” deksel op een pillendoosje dat waarschuwt als het pillendoosje niet tijdig is geopend om de volgende pil te nemen.

Ook een tot de verbeelding sprekende toepassing is het plaatsen van een chip in het afvoerputje van de douche om weggespoeld lichaamszweet te analyseren. Dit verandert bij een besmetting al 14 dagen voordat de ziekte uitbreekt van samenstelling. Medicatie tegen de ziekte kan dus al online besteld worden bij de apotheek nog voordat je je ziek voelt.

Verder kwam de supercomputer van IBM, dr. Watson aan de orde. Deze kan nu al 200 miljoen bladzijden per seconde ´als mens´ lezen. D.w.z. hij interpreteert de gelezen tekst ook. Op iedere vraag kan hij door razendsnel het internet af te zoeken een antwoord geven. Voor een kleine 500 dollar is in de USA een robotje voor kinderen te koop die op dr. Watson aangesloten is om alle vragen die het kind stelt te kunnen beantwoorden. Er zijn zelfs mensen die een antwoord van Dr. Watson op een medische vraag betrouwbaarder vinden dan het antwoord van hun huisarts.

Ook de zelfrijdende auto – welke tegenwoordig al regelmatig in het nieuws is – passeerde de revue.

Als je bedenkt dat het bovenstaande slechts een kleine greep is van de voorbeelden die in hoog tempo langskwamen, dan is duidelijk dat er de komende jaren voor ieder van ons een uitdaging ligt om technologische vernieuwingen bij te houden en ermee om te gaan.

Allerlei beroepen die we nu nog kennen zullen verdwijnen maar daarnaast zullen er compleet nieuwe beroepen ontstaan waarvan we nu nog niet weten welke dat zijn. Dit geeft ook uitdagingen voor het onderwijs omdat deze beroepen uitgeoefend zullen worden door kinderen en studenten die nu nog op school zitten resp. een studie volgen. Maar hoe moet je een opleiding inrichten voor beroepen die nu nog onbekend zijn?

Ook werd ingegaan op de gevolgen die dit heeft voor kwaliteitsmanagement. De Deming cirkel zoals we die nu kennen zal niet meer toepasbaar zijn omdat ontwikkelingen elkaar te snel opvolgen. Plan – Do – Check – Act is niet meer relevant omdat een plan na invoer al meteen bijgesteld moet worden vanwege gewijzigde omstandigheden. Een plan maken heeft geen zin meer.

Waar het in de toekomst om zal gaan is het vermogen “connect” te zijn en je aan te kunnen passen aan nieuwe situaties – zowel persoonlijk als qua organisatie – om zodoende succesvol te zijn en te blijven.

Daar ligt een grote uitdaging voor zowel het individu als organisaties.

Al met al gaf deze middag een zeer interessant kijkje in het verleden én de nabije toekomst en gaf de deelnemers stof tot nadenken.

Als extraatje kregen alle deelnemers een ter plekke door Stephan gesigneerd exemplaar van het boek “Management in Singularity” mee naar huis.

Tot slot werd de middag zoals gebruikelijk afgesloten met een gezellige borrel en hapje.

Enkele foto’s van deze middag:

We nemen een kijkje in de mijn bij de film Zwartkijken-in-de-mijn-bij-de-film-zwart

Stephan van den Broek heeft de aandachtspreker-stephan-van-den-broek-heeft-de-aandacht

Stephan van den Broek aan het woordspreker-stephan-van-den-broek-aan-het-woord

Stephan van den Broek legt uitspreker-stephan-van-den-broek-legt-uit

Het boek Management in Singularity wordt na afloop gesigneerdhet-boek-management-in-singularity-wordt-gesigneerd