SKL Nieuwjaars-bijeenkomst 17 januari 2020: De nieuwe EFQM-norm

Op vrijdag 17 januari was Ruud Stassen, directeur van INK, aan het woord tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van SKL over het nieuwe EFQM-model dat een week eerder werd gelanceerd.
Hij zorgde deze middag voor een goede balans tussen enerzijds zijn presentatie en anderzijds het interactief werken aan opdrachten door de deelnemers.
Ruud Stassen ging met zijn presentatie in op de voordelen, de pijlers en de belangrijkste veranderingen van het EFQM-model. Aan de hand van video’s en figuren werd zijn presentatie levendig voor de aanwezige deelnemers. Daarnaast stelde Ruud de vraag: ‘wat moet een organisatie doen om de omgeving bij te blijven?’
Met behulp van een groot praatpapier waarop de 8 grootste mega-trends c.q. uitdagingen van nu stonden gingen de deelnemers in groepjes informatie delen over hoe elke organisatie invulling geeft aan deze trends. Maar ook het maken van een contextanalyse hielp de vraag beantwoorden.
Het was een interessante middag waarbij er meer kennis is verkregen over het nieuwe EFQM-model en de veranderingen van INK in INK.next.