Symposium: De Q in Duurzaamheid & viering 20 jarig bestaan SKL

Openingsbijeenkomst SKL

Symposium Duurzaamheid/MVO/SDG & viering 20 jarig bestaan SKL

Vrijdag 24 September 2021:  13.00-17.15 uur Merode te Stein

Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/skl-20-jarig-symposium-de-q-in-duurzaamheid

 

SKL bestaat 20 jaar in de huidige vorm en dat gaan we vieren op 24 september met een symposium over duurzaamheid. Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) en de SDG´s (Sustainable Development Goals) staan centraal tijdens het symposium en het hele seizoen. Wat betekend dit nu concreet, wat kun je zelf en wat kun je vanuit je organisatie hieraan bijdragen. (Voor meer info zie www.sdgnederland.nl/sdgs). Met het recente klimaatrapport, de watersnood, de vele bosbranden en tal van andere aanleidingen zal het voor iedereen duidelijk zijn dat het anders moet, maar HOE. Tijdens ons symposium gaan we daar uitgebreid op in. Schrijf u snel in want vol = vol. Vanwege de coronamaatregelen zullen het aantal plaatsen beperkt. Ook wordt het symposium online via Webinar Geek aangeboden.

 

 

Extra Ochtendprogramma enkel voor SKL leden en genodigden (apart aanvinken)

9.00 – 11.00 uur Verkenning Duurzaamheid/MVO/SDG´s in Limburg

Het SKL bestuur en Dhr. Huub Narinx (Directeur LWV Limburg) zullen samen met u de discussie aangaan omtrent: Wat is duurzaamheid – Wat staat er op de Limburgse agenda – Hoe kan de SKL en haar leden daar een bijdrage aan leveren?

Kunt u een actieve bijdrage leveren en wilt u graag deelnemen aan de verkenning, vink dit dan aan bij inschrijving voor deel 2.

 

11.00 Ontvangst deelnemers deel 3. Voorprogramma en viering 20-jarig bestaan Start 11.30 met presentatie Resultaten duurzaamheid uit de ochtend en om 12.15 uur zullen we samen de lunch nuttigen om ons 20 jarig bestaan te vieren.

 

AGENDA SYMPOSIUM (Programma onder voorbehoud)

Vanaf 13.00 ontvangst deelnemers jubileumsymposium

13.30 uur Opening door de dagvoorzitter: Chretien Haenen – voorzitter SKL

13.40 uur Duurzaamheid als aanjager voor innovatie en samenwerking

Jo Cox – Non-Executive member of the Smurfit Kappa Supervisory Board NL

Om te komen tot een maatschappij, waar in balans met onze omgeving op een  duurzame manier gebruik te maken van grondstoffen om voeding, materialen en energie te kunnen maken is de circulaire economie noodzakelijk. Gebruik maken van bestaande kennis in verschillende waardeketens en nieuwe verbindingen leggen moet de versnelling geven om de circulaire economie succesvol te maken. Daarom zijn partnerships en open innovatie zo belangrijk.

14.15 uur Statement vanuit de werkgevers

Huub Narinx – Directeur Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)

Duurzaamheid in de Limburgse bedrijven. Waar staan we en wat moet er nog gebeuren. Een warm pleidooi voor duurzaamheid, MVO en aandacht voor de SDG´s.

14.30 Interactieve sessie duurzaamheid

Voorbeelden duurzaamheid van de deelnemers in een open space sessie.

15.00 Pauze

15.30 uur Het is nu het moment voor “The great > Reset”.

Ruud Veltenaar – spreker, toekomstdenker, SDG-ambassadeur en auteur.

Onze wereld verkeert niet in een mondiale gezondheidscrises of economische recessie, maar in een transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. De corona pandemie heeft op schrijnende wijze duidelijk gemaakt dat onze huidige manier van leven niet aansluit op de gemeenschappelijke visie van gedeeld welzijn op een gezonde planeet. Het moet anders en het kan anders. Wat zijn de vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen? Een wereld waarin we leven binnen de grenzen van de planeet en met een regeneratieve meer inclusieve economie en maatschappij.

En wat betekent dit voor jou? Voor je leven en je werk? Voor je dromen en ambities? En wat kan jij bijdragen aan het creëren van een betere wereld?  Wat betekent de onver-mijdelijke en onomkeerbare omwenteling van onze instituten en systemen voor jou? 

16.30 uur The importance of Sustainability (Engelstalig)

Simon Gobert  – Sustainability Performance and Reporting Manager at DSM

The importance of continuously monitor and improve sustainability performance across the broader context of sustainability within  DSM’s businesses and the need for non-financial performance and reporting.

– Bestuurslid Mondiaal Maastricht / SDG House Maastricht

Who is Mondiaal Maastricht / SDG House Maastricht and how can they support the Limburg business with sustainability

17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter: Chretien Haenen – voorzitter SKL

17.15 uur Borrel

 

LOCATIE

Merode

Merodestraat 31

6171 XM  STEIN – Nederland

 

KOSTEN

Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.

Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00!

Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden (Kosten lidmaatschap € 165,– / Studenten € 35, — excl. btw, per seizoen)

 

AANMELDEN

Aanmelden via de link:

https://skl.webinargeek.com/skl-20-jarig-symposium-de-q-in-duurzaamheid

Heeft u goede voorbeelden of ideeën  in uw organisatie om in de open space sessie (30 min. aan een tafel met 2 geprinte powerpoint slides) met de deelnemers te discussiëren, geef dit onderaan op uw inschrijving aan. We nemen dan contact met u op.

Tot vrijdag 24 september, u bent er toch zeker ook!