Nieuwsbrief januari 2022

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar ligt voor u klaar. Met in deze editie een vooruitblik op de bijeenkomst van aanstaande vrijdag (21 januari), een terugblik op de vorige bijeenkomst en we geven een terugblik over een spreker uit het verleden. Daarnaast kijken we naar thema’s die aansluiten op ons jaarthema: De Q in Duurzaamheid.

Veel leesplezier!

De Q in Duurzaamheid

Nieuwsbrief SKL Januari 2022

Beste lezer,
Inmiddels zitten we alweer in Januari en beginnen aan onze 2e seizoenshelft. Voorlopig nog even met webinars, maar we hopen u zo snel mogelijk weer Live te kunnen ontmoeten. In deze nieuwsbrief kijken we naar onze eigen bijeenkomsten, maar ook bespreken we relevante artikelen die passen bij het jaarthema: ‘De Q in Duurzaamheid’.
 Bijeenkomst vrijdag (21 jan): Circulaire Transitie – Schrijf je nog snel in!
Terugblik bijeenkomst (10 dec): Corporate Sustainabillity Reporting – Gijsbert Bruijnes (BDO)
 Hoe is het met … Noud van Koll – Meteq
SDG’s in het nieuwe regeerakkoord
Tony’s Chocolonely: Een Impactbedrijf
Laat u inspireren om te kunnen excelleren en hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel live! Veel leesplezier en stay save!       

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)
Circulaire Transitie – Danielle Twardy

Aankomende vrijdag staat een nieuwe online bijeenkomst op het programma via Teams. Dr. Danielle Twardy-Duisters, Senior onderzoeker circulaire economie: businessmodellen en de human capital agenda zal ons meenemen in de circulaire transitie en leert ons denken vanuit nieuwe kansen.

Circulaire transitie: Denken vanuit nieuwe kansen is het thema van onze SKL bijeenkomst. Dit onderwerp sluit mooi aan op onze duurzaamheidsverkenning en de vorige webinar bijeenkomst over de Europese wetgeving omtrent rapporteren over duurzaamheid. Bedrijven denken momenteel vooral vanuit de huidige processen. Ze houden in hun productieproces bijvoorbeeld veel plastic over en bedenken daar een technologische oplossing voor, omdat ze weten dat ze van de overheid circulair moeten gaan werken. Dit is al een stap in de goede richting, maar er moet meer gebeuren om die circulaire doelstelling van 2050 te bereiken en toekomstbestendig te zijn. Een omslag in het bedrijfsleven is nodig. Eigenlijk moet bij de ontwikkeling van een business model al circulair worden gedacht. Denk niet langer vanuit bestaande problemen, maar vanuit nieuwe kansen.

Stel jezelf als bedrijf de vragen:
•          Wat kan ons bedrijf doen om toekomstbestendig te zijn?
•          Welke meervoudige waarde en impact kunnen wij creëren?
•          Met welke samenwerkingspartners kunnen we dat bereiken?
•          Hebben we de juiste competenties in huis?

In deze bijeenkomst wordt besproken wat een circulaire economie nu eigenlijk is. Maar ook het belang en de uitdaging van samenwerken op ecosysteem niveau en de rollen van burgers, onderwijs, ondernemers en overheid.

Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/skl-bijeenkomst-circulaire-transitie-danielle-twardy
Na het aanmelden via WebinarGeek ontvangt u de Teams-link.

Terugblik: Corporate Sustainabillity Reporting 

10 december stond duurzaamheidsrapportering op agenda. Gijsbert Bruijnes van BDO nam ons via webinar mee in de nieuwe Europese wetgeving over Corporate Sustainabillity Reporting. Rapportering op Ecologisch, Sociaal en Governance gebied (ESG) die veelal overeenkomen met de elementen van de SDG’s.

Tijd voor actie. De kwaliteitsmanager kan, met zijn kennis op het gebied van milieu, hier een grote rol in spelen. Het heeft even geduurd, maar duurzaamheid wordt nu echt geïntegreerd en de accountant en kwaliteitsmanager gaan elkaar steeds vaker ontmoeten. Het draait niet alleen meer om de ‘knikkers’, maar steeds meer over de bijdrage aan de planeet voor de huidige en toekomstige generaties.

_______________________________________________________________

Hoe is het met… Noud van Koll

18 Oktober 2019 hadden we Noud van Koll van Meteq ( www.meteq.nl ) te gast. Noud ondersteunt veel bedrijven met diverse metingen van A t/m Z, zoals klanttevredenheid, medewerkers-tevredenheid, etc. Zijn jarenlange ervaring stonden garant voor vele praktische tips die hij ons ruim twee jaar geleden meegaf. Wellicht dat velen van u deze praktische tips nu nog hanteren.

Destijds heeft Noud ook al melding gemaakt van het Preventief Medisch Onderzoek PsychoSociale Arbeidsbelasting (PMO PSA) dat hij ondersteunt voor Q2Change (www.Q2Change.com). Toen stond het nog in de kinderschoenen, maar inmiddels is het onderzoek groots van opzet en ook absoluut noodzakelijk om psychische klachten (en hierdoor uitval) van medewerkers te voorkomen. Inmiddels is een ´corona-module´ toegevoegd´ om psychisch lijden op te sporen. Veel organisaties, onder andere in de zorg, gebruiken hun meetinstrument om vroegtijdig medewerkers ´at risk´ op te sporen en te begeleiden. Noud heeft dus niet stilgezeten in de corona-crisis, maar zijn expertise ten volle kunnen inzetten voor Q2Change. Kijk zeker eens naar hun website en misschien kunt u ook vroegtijdig uw medewerkers helpen.

SDG’s in het nieuwe regeerakkoord

Nationaal SDG-coördinator Sandra Pellegram heeft bekeken hoe de SDG’s terugkomen in het regeerakkoord. De SDG’s staan voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). Pellegram formuleert de 17 doelen in één zin als volgt: ‘ het is een plan voor een groene, inclusieve en rechtvaardige samenleving.’ Een snelle scan laat zien dat de SDG’s weinig voorkomen in het regeerakkoord. Maar als gekeken wordt naar prioriteiten, dan gaan die toch stevig in die richting. Alhoewel de SDG’s slechts één keer benoemd worden kan wel gesproken worden van een pakket waarin de SDG’s wel degelijk zijn verwerkt.

Komend kabinet wil werken aan een duurzaam land dat klimaatneutraal, fossielvrij en circulair is ingericht met schone energie en groene industriepolitiek (SDG 7, 9, 12, 13). Duurzame landbouw, natuurherstel, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit (SDG 2, 6 en 15) zijn prioriteiten. Net als verduurzaming van mobiliteit en transport (SDG 9). Er komt een flinke inzet op toegang tot wonen en op de inrichting van de ruimte (SDG 11). Een ondernemende, innovatieve en eerlijke economie is ook in de SDG’s terug te vinden (SDG 8, 9 en 10).

Lees het hele artikel op SDG Nederland

Tony’s Chocolonely: een Impactbedrijf

Tony’s Chocolonely is crazy about chocolate, maar ze zijn vooral serious about people. Het bedrijf is een impact bedrijf dat chocolade maakt en niet andersom. Ze gaan prangende maatschappelijke vraagstukken niet uit de weg. Het bedrijf is opgericht om uitdagingen in de cacao-industrie aan te pakken, zoals moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Onderstaand twee voorbeelden die bewijzen dat Tony’s Chocolonely een impactbedrijf is.

Het bedrijf pleit voor de invoering van de suikertax. Voor het bedrijf is tijdens de Covid pandemie gezondheid opnieuw topprioriteit geworden. Suiker is nu eenmaal het ingrediënt die het werk mogelijk maakt, dat kunnen ze niet negeren. Tony’s Chocolonely pakt haar verantwoordelijkheid door openlijk toe te geven dat ze deel uitmaken van het probleem. Het bedrijf zal proactief de labels aanpassen en campagne voeren waarbij ze chocofans helpen om gezondere keuzes te maken.

Ook heeft Tony’s Chcolonely ‘conversation bars’ op de markt gebracht. Het idee is dat verandering begint met een gesprek. De repen zijn gemaakt om te praten over serieuze issues, niet alleen in de chocolade industrie, maar over de hele wereld. De ‘conversation bars’ zullen gesprekken aanwakkeren over thema’s die overeenkomen met de SDG’s.

Neem een kijkje op de website van Tony Chocolonely of lees het hele interview over de suikertax.

_______________________________________________________________

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten.
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u informatie op: https://www.kwaliteitskringtwente.nl/index.mchil?id=1300

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

LinkedIn

Facebook

Nieuwsbrief gemaakt door Brian Haenen – Bestuurslid SKL

Copyright © 2022 SKL
All rights reserved.
Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.comYou can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*