Terugblik SKL-bijeenkomst: Corporate Sustainability Reporting – Gijsbert Bruijnes

10 December stond Duurzaamheidsrapportering op de agenda. Gijsbert Bruijnes van BDO nam ons via webinar mee in de nieuwe Europese wetgeving over Corporate Sustainability Reporting. Rapportering op Ecologisch, Sociaal en Governance gebied (ESG) die veelal overeenkomen met de elementen van de SDG´s. De accountant gaat steeds meer naar Integrated Reporting: een samenvattende rapportage over hoe duurzaam de organisatie is, hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren op de korte en lange termijn. Ook de jaarverslagen zullen steeds verder geintegreerd worden met veel aandacht voor duurzaamheid.

Tijd voor actie. Wijs een verantwoordelijke binnen het management aan en stel een werkgroep samen. De kwaliteitsmanager kan, met zijn kennis op het gebied van milieu, hier een grote rol in spelen. Definieer al KPI´s, evt. op de 17 SDG´s. Prioriteer (10 a 15 thema´s) waaraan gewerkt gaat worden, uiteraard afgeleid van de strategie die ook een duurzaamheidsupdate moet krijgen. De Europese standaarden zullen medio 2022 bekend worden voor zowel grote als kleine organisaties. Vanaf dan kan ook de verslaglegging en rapportage concreet ingevuld gaan worden voor 2023.

Het heeft even geduurd, maar duurzaamheid wordt nu echt geïntegreerd en de accountant en kwaliteitsmanager gaan elkaar steeds vaker ontmoeten. Het draait niet alleen meer om de ´knikkers´, maar steeds meer over de bijdrage aan de planeet voor de huidige en toekomstige generaties.