Nieuwsbrief SKL December 2021

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022. In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op de bijeenkomst met Gijsbert Bruijnes (BDO) over Corporate Sustainability Reporting en kijken we terug op het symposium: De Q in Duurzaamheid. In de rubriek ‘Wie is Wie’ stelt Nico Tegels zich voor, lid van het eerste uur. In de rubriek ‘Bedrijven aan het woord’ vertelt Holland Innovative over het MKB-kwaliteitsprogramma van het bedrijf. Zeker de moeite waard om te lezen deze nieuwsbrief!

Veel leesplezier!

 


De Q in Duurzaamheid

Nieuwsbrief SKL December 2021

Beste lezer,                                                                                                                                     
Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van het seizoen. Na een vliegende start in september met ons jubileumsymposium ´De Q in Duurzaamheid´ en de viering van ons 20 jarig bestaan, zijn de activiteiten nu weer getemperd vanwege de 4e coronagolf. Helaas geen bedrijfsbezoek en omwille van ieders veiligheid ook geen live bijeenkomsten. Per bijeenkomst zullen we kijken wat er mag en mogelijk is, in de hoop dat we in de 2e helft van het seizoen wel weer meer live activiteiten kunnen organiseren.

Komende vrijdag 10 december pakken we de draad weer op met een webinar Geek sessie van een uur door Gijsbert Bruijnes van BDO over de Europese wetgeving m.b.t. de verplichting om over duurzaamheid te rapporteren. Verder op in deze nieuwsbrief meer informatie en de link om in te schrijven, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Later in het seizoen gaan we hier nog dieper op in tijdens een live meeting.
Ook treft u een terugblik van ons symposium in september aan in deze nieuwsbrief. In de rubriek ´wie is wie´ komt ons aller bekende Nico Tegels uitgebreid aan het woord, lid van het eerste uur. In de rubriek ´bedrijven aan het woord´ laat Holland Innovative (waar ons lid Marcel Logger adviseur is) met haar MKB bedrijfsprogramma zien hoe ze MKB-Tech bedrijven kunnen ondersteunen om aan te sluiten bij de snelle ontwikkeling van hun grote klanten.

Tenslotte treft u de agenda van SKL en de andere kwaliteitskringen aan, maar uiteraard onder voorbehoud en telkens rekening houdend met de geldende coronaregels.
Namens het hele bestuur wensen wij jullie veel leesplezier en ontmoeten we elkaar komende vrijdag tijdens de webinar.
 
Chretien Haenen
                                          

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)
Corporate Sustainability Reporting – Gijsbert Bruijnes 

Meld u snel aan!

Recent hoorden we via een factsheet van BDO (BDO factsheet) dat er Europese wetgeving op komst is om te rapporteren op duurzaamheid. Gijsbert Bruijnes van BDO is dan ook bereid gevonden ons verder te informeren over deze aankomende wetgeving voor het boekjaar 2023. Dat betekent dat er voor 2022 al een stappenplan moet liggen om de organisatie in te richten zodat er gerapporteerd kan worden op duurzaamheid. Werk aan de winkel voor de kwaliteitsmanager, nu de accountant niet enkel naar de financiële cijfers komt kijken maar ook naar duurzaamheid. Ondanks dat het eerst voor grote organisaties gaat gelden, zullen de kleinere organisaties ook snel aan de beurt zijn. Een pro-actief beleid is dan ook geen overbodige luxe.

Aanmelden via de link: 
https://skl.webinargeek.com/skl-bijeenkomst-corporate-sustainability-reporting-gijsbert-bruijnes-bdo 

 

Terugblik Symposium: De Q in Duurzaamheid

Symposium ter ere aan het 20-jarig bestaan van SKL
24 September was het zo ver. Na een lange periode weer een live meeting, opening van het nieuwe seizoen en tevens viering van ons 20 jarig bestaan. Het hele symposium en seizoen staan in het teken van Duurzaamheid en de SDG´s. Dhr. Jo Cox liet zien hoe Smurfit Kappa al jarenlang met goede resultaten werkt aan duurzaamheid en een voorbeeld is voor vele bedrijven. Dhr. Huub Narinx van de Limburgse Werkgevers Vereniging ging flink is discussie met de kwaliteitsmanagers over hun rol en kansen om hun organisaties op sleeptouw te nemen om duurzaamheid goed op de agenda te krijgen. Als slot heeft inspirator en SDG Ambassadeur Ruud Veltenaar de deelnemers op een indringende wijze deelgenoot gemaakt van de situatie waarin onze planeet verkeerd. Voor een ieder is duidelijk dat actie vereist is en noodzakelijk. De earth-overshoot-day moet echt verder naar achter in het jaar komen te liggen. Kortom een inspirerende dag die nog de nodige vervolgbijeenkomsten zal kennen.

_______________________________________________________________


Wie is wie?
“Door mijn SKL-lidmaatschap heb ik veel kennis kunnen opdoen over, voor mij als Quality, Environmental, Health & Safety Manager, belangrijke en interessante onderwerpen. Het is een belangrijk netwerk dat ik graag en regelmatig raadpleeg.”
 
Kunt u zichzelf introduceren?
Na mijn werktuigbouwkundige en daarna bedrijfskundige studie in Eindhoven ben ik gaan werken bij een producent van uitlaatsystemen voor de automobielindustrie (OEM). Hier ben ik begonnen met het ontwikkelen van kennis over kwaliteit en kwaliteitsmanagement. In mijn loopbaan heb ik gewerkt voor veel verschillende en internationale bedrijven, die hun activiteiten hebben in metaal, automotive, gieterijen, medische hulpmiddelen, hoge precisie verspaning, assemblage en mechatronica, kunststof spuitgieten, elektronica, logistiek en machinebouw.
 
Naast kennis en kunde over kwaliteitsmanagement ontwikkelde ik dit ook op de gebieden van Arbo en Milieu. Mijn passie voor deze vakgebieden, creativiteit en pragmatische aanpak kenmerken mijn methode van werken.
 
Sinds 1 mei 2021 werk ik vier dagen in de week als Quality, Environmental, Health & Safety Manager bij VDL Konings in Swalmen. Als machinefabriek ontwerpen en produceren we componenten, samenstellingen en systemen, turnkey projecten, inclusief installatie en onderhoud, voor de duurzaamheids-, medische, high-tech en defensie markten.
 
Het is interessant om een nieuw bedrijf en nieuwe collega’s te leren kennen. Als MT-lid leid ik workshops over missie, visie, beleid en strategie. Dit begint steeds meer content te krijgen en hiermee leggen we een stevige basis voor strategische beslissingen en de toekomst.
 
Dit is ook een essentiële pijler van het managementsysteem en dit grijpt mooi in elkaar. Want het in kaart brengen, stroomlijnen en vereenvoudigen van processen en de kennis op een pragmatische wijze beschikbaar stellen is mijn doel. Daarom ben ik gestart met het herstructureringsproject van het huidige management systeem. Een managementsysteem moet pragmatisch en non-bureaucratisch zijn. Collega’s moeten er graag mee willen werken dus moet het begrijpelijk en gebruikersvriendelijk zijn.
 
En de vijfde dag werkt ik bij Dr. Jekill & Mr. Hyde in Belfeld. Na een succesvol certificeringsproject voor kwaliteitsmanagement (ISO 9001) ben ik nu bezig met een certificeringproject voor Milieumanagement (ISO 14001). Tot het eind van dit jaar werk ik hieraan voor één dag in de week.

 

Hoe bent u bij Kwaliteitskring SKL terecht gekomen? En hoelang bent u al lid van SKL?
In 1988 ben ik als jongste lid opgenomen in de Kwaliteitskring Noord-Limburg. Hier hebben we vaak met studiegroepjes relevante kwaliteit gerelateerde onderwerpen uitgediept en lezingen en bedrijfsbezoeken verzorgd. Na fusie met Midden Limburg en uiteindelijk ook met Zuid-Limburg is mijn lidmaatschap overgegaan naar SKL. Ik begrijp dat ik hierdoor tot een van de langstzittende leden behoor.

Welke meerwaarde heeft het lidmaatschap van SKL voor u?

De meerwaarde is het delen van kennis met gelijkgestemden en nieuwe vakgenoten in contact komen. Het netwerken is voor mij een manier van kennis delen (brengen en halen) en mijn netwerk uitbreiden. Via het SKL gaat dat op een laagdrempelige manier.
 
 

LinkedIn pagina SKL
Stichting Kwaliteitskring Limburg (SKL) is nu ook als pagina actief op LinkedIn.

Volg de LinkedIn-pagina van SKL om op de hoogte te blijven van bijeenkomsten, terugblikken, nieuws en meer!

Volg de SKL-pagina op SKL: SKL-LinkedIn

_______________________________________________________________

Holland Innovative

MKB-kwaliteitsprogramma – nieuw in portfolio Holland Innovative
Holland Innovative is toonaangevend in consultancy en training in Reliability, Quality en Productontwikkeling. We willen ons aanbod graag uitbreiden met een maatwerk programma voor MKB tech bedrijven. Met name binnen het MKB zien we doelgerichtheid, no-nonsense en écht ondernemen. Juist deze aspecten willen wij met onze kennis en ervaring uitbouwen en versterken.
 
Ontwikkelingen

  • Grotere bedrijven stellen steeds hogere eisen: kwaliteit, kosten en doorlooptijd staan onder druk. Van MKB wordt verwacht dat zij steeds kunnen voldoen aan alle requirements. Dit vraagt nogal wat van de organisatie en van de medewerkers.
  • Om de mensen in je team weerbaar én wendbaar te maken zien we een toenemende behoefte aan ontwikkeling van standaard tools en methoden. Hiermee leren zij dezelfde taal te spreken als de opdrachtgevers en partners in de keten. Meebewegen en toch stevig in je schoenen staan!
  • Termen als Six Sigma, FMEA, 8D, PPAP, Data Science etc. hoeven niet af te schrikken; deze methoden zijn ook vereenvoudigd te gebruiken voor hele praktische toepassingen.

Wat kun je ermee bereiken?

  • Een organisatie met meer kennis zorgt voor een verbeterde concurrentiepositie én voor een beter rendement als gevolg van lagere kosten van falen (non-quality)
  • Een professioneel en competent team zorgt ook voor een betere uitstraling van de eigen identiteit en daarmee een grotere volwassenheid als toeleverpartner
  • Een meer op feiten gebaseerde aanpak in plaats van sturen op onderbuikgevoel
  • Feiten zorgen voor een betere risicobeheersing (en daarmee ook beter onderbouwd besluit voor het accepteren van een bepaald risico). Risico’s zijn daarmee ook beter financieel te maken.
  • Betere en bredere spreiding van competenties maakt een organisatie sterker, geeft de ondernemer meer vrijheid en maakt daardoor het bedrijf robuuster (aanpassingsvermogen).
  • Uiteraard kijken we samen naar zoveel mogelijk (her)gebruik van processen en naar het integreren van methoden die al bij jullie ‘in place’ zijn.

Herken je dit? Dan gaan we graag met je in gesprek. Door een maatwerk aanpak met focus op de tools die voor jullie belangrijk zijn kunnen wij jullie helpen om nog succesvoller te zijn.
Succes betekent hierin de continuïteit van de onderneming, betere resultaten, grotere weerbaarheid en meer plezier en voldoening uit je werk.
 
Plan direct een kennismaking via deze link:
https://meetings.hubspot.com/cindy-camp
Kijk gerust op bijgaande introductievideo: https://vimeo.com/555398532 
of neem even contact op voor meer informatie of een afspraak bij jullie op locatie
 

www.holland-innovative.nl
 

_______________________________________________________________

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten. 
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u de links op de website.

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

LinkedIn

Facebook

Copyright © 2021 SKL 
All rights reserved.

Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.com

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*