Nieuwsbrief SKL Juni 2021

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen. In de nieuwsbrief kijken we terug op een voornamelijk online seizoen waarbij maar 2 bijeenkomsten op locatie (zijn) doorgegaan. Alle bijeenkomsten waren via webinar te volgen. Daarnaast kijken we ook al uit naar het nieuwe seizoen. De voorbereiding voor het 20-jarig symposium is in volle gang. Het thema wordt:´De Q in duurzaamheid´. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover. De volgende nieuwsbrief: jubileum-special zal dan ook in het teken staan van het 20 jarig jubileum van SKL.

Inhoud Nieuwsbrief Juni:

 • Terugblik: KTBA- Leiderschap
 • Wie is Wie?
 • Opleiding Allanta: Risicoanalyse als tool voor jouw organisatie
 • terugblik seizoen 20-21
 • Kwaliteitsmodellen: PDCA-cyclus
 • Vooruitblik volgende bijeenkomst: Renco Bakker- Procesmanagement

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief SKL Juni 2021

Beste lezer,                                                                     
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen. In de nieuwsbrief kijken we terug op een voornamelijk online seizoen waarbij maar 2 bijeenkomsten op locatie (zijn) doorgegaan. Alle bijeenkomsten waren via webinar te volgen. Daarnaast kijken we ook al uit naar het nieuwe seizoen. De voorbereiding voor het 20-jarig symposium is in volle gang. Het thema wordt:´De Q in duurzaamheid´. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover. De volgende nieuwsbrief: jubileum-special zal dan ook in het teken staan van het 20 jarig jubileum van SKL.
Veel leesplezier!
Chrétien Haenen – Voorzitter SKLInhoud Nieuwsbrief Juni:

 • Terugblik: KTBA- Leiderschap
 • Wie is Wie?
 • Opleiding Allanta: Risicoanalyse als tool voor jouw organisatie
 • terugblik seizoen 20-21
 • Kwaliteitsmodellen: PDCA-cyclus
 • Vooruitblik volgende bijeenkomst: Renco Bakker- Procesmanagement
                                              

Terugblik SKL-bijeenkomst 21 mei 2021

 ´Kwaliteitscultuur, als belangrijk onderdeel in ISO- en voedselveiligheidsnormen´ – door KTBA

Het was de beurt aan Geert-Jan Rens, samen met Kelly en Karin om ons meer te vertellen over Leiderschap. Zichtbaar Leiderschap als belangrijk onderdeel binnen meerdere normen. Niet alleen geldend voor het topmanagement maar voor alle leidinggevenden in de organisatie. Tijdens de webinar kwam het verschil tussen een ´manager´ en een ´leider´ naar voren waarbij deze laatste meer een people-manager is voor zijn team. Ook Covey´s 7 eigenschappen van effectief leiderschap kwamen aan bod evenals het meten van leiderschap. Het werd duidelijk dat Cultuur en Leiderschap sterk met elkaar verbonden zijn. KTBA heeft Cultuur opgedeeld in 6 dimensies: Betrokkenheid, Leiderschap, Communicatie, Inzet, Middelen en Risicobewustzijn. Ook kwamen enkele casussen en voorbeelden aan bod om cultuur en leiderschap te verbeteren. De geslaagde webinar werd afgesloten met de spreuk van Ken Blanchard;  ´Leadership is not about you; it´s about investing in the growth of others.

_______________________________________________________________

 

Wie is wie?
“SKL is een prachtig netwerk, wat ook voor de starter op de arbeidsmarkt van grote toegevoegde waarde kan zijn.”
Kunt u zichzelf introduceren?
Nikita Westmaas (29 jaar) en inmiddels ruim 2,5 jaar werkzaam bij SCM Diensten te Roermond. Gestart als adviseur KAM systemen voor diverse normen en inmiddels doorgegroeid tot projectleider. Hierbij werk ik nog steeds voor diverse organisatie binnen heel Nederland als adviseur. Voor al op het gebied van kwaliteit, milieu en duurzaamheid adviseur ik diverse bedrijven bij het behalen en onderhouden van diverse certificeringen. Het opstellen van diverse rapportages en het uitvoeren van interne audits hoort hier ook bij. Daarnaast behoud ik overzicht van de diverse projecten die wij hebben binnen de organisatie en stuur hier aan waar nodig is.

 

Hoe bent u bij Kwaliteitskring SKL terecht gekomen? En hoelang bent u al lid van SKL?
Inmiddels al weer een aantal jaar geleden was ik student bij de opleiding People and Business Management. Gedurende mijn studie heb ik gekozen om een specialisatie minor te volgen op het gebied van kwaliteitsmanagent. Hier ben ik in aanraking gekomen SKL. Tevens met dank aan het netwerk heb ik mijn afstudeerstage kunnen volgen bij Bruynzeel Storage Systems op de kwaliteitsafdeling. Inmiddels ben ik al weer 5 jaar zelf lid.
Opleiding Allanta – uitgelicht 
“Risicoanalyse als tool voor jouw organisatie” 

Dit is een praktijkgerichte workshop waar de deelnemers aan de hand van aangeleerde technieken meteen tijdens de workshop zelf aan de slag gaan met een risico analyse op één van de eigen processen.  Deze workshop wordt aangeboden zowel in open kalender als bedrijfsintern op maat van de organisatie.

Het is belangrijk de risicoanalyse op een pragmatische manier te integreren in de dagelijkse werking van jouw organisatie. Op basis van een correct uitgevoerde risicoanalyse vergaart jouw organisatie namelijk heel wat waardevolle inzichten. Word er met deze analyse niets nuttigs gedaan, dan bestaat het gevaar dat deze verkregen data op zichzelf geen toegevoegde waarde met zich meebrengt. En dat is jammer! Een correcte risicoanalyse beïnvloedt welke maatregelen jouw bedrijf moet ondernemen die risico’s beperken en kansen grijpen. Daarbovenop volg en verifieer je deze acties ook makkelijk doodmiddel van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Voor meer informatie over de workshop: opleiding Allanta – Risicoanalyse
Kijk voor een gedeelde ervaring op: LinkedIn- ervaring

_______________________________________________________________

Terugblik seizoen 20-21

Ondanks Corona hebben we u toch een gevarieerd programma kunnen aanbieden op een veilige manier. Het hele seizoen hebben we Webinar Geek ingezet ook als de bijeenkomst Live was zoals onze openings- en slotbijeenkomst. Een achttal sprekers waaronder Ruud Veltenaar, Mathieu Weggeman en Wouter Hart passeerden de revue. Kortom toch een geslaagd seizoen met veel inspiratie en stof om met uw organisatie te excelleren, ook in coronatijden. Zowel Wouter Hart als Ruud Veltenaar komen het volgende seizoen terug voor een live bijdrage. Hou onze website goed in de gaten. Wij hopen jullie dan ook allen weer te mogen begroeten tijdens onze fysieke bijeenkomsten die we voorlopig ook via webinar geek blijven aanbieden.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kwaliteitsmodellen

PDCA staat voor Plan – Do – Check – Act en is een structurele, cyclische aanpak veelgebruikt in continu verbetertrajecten. De PDCA-cirkel draagt bij aan het structureel oplossen van problematiek.

Plan
In de eerste fase dienen de problemen geïdentificeerd te worden alvorens een plan kan worden opgesteld. Wat is het probleem? Na de probleemdefinitie dient er een plan opgesteld te worden waarin onder andere de doelstellingen en verbetermaatregelen worden behandeld. Wat dient er te worden bereikt?

Do
Nadat de basis is gelegd dienen de acties uitgevoerd te worden. Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van een gecontroleerde testomgeving om verbetermaatregelen allereerst kleinschalig te introduceren. Zorg er altijd voor dat de uitvoering plaatvind met alle betrokkenen.

Check
Welke targets stonden gepland en wat is er daadwerkelijk gerealiseerd? In deze fase worden de uitgevoerde activiteiten geëvalueerd in relatie tot de gemaakte plannen. Het is hiervoor noodzakelijk goede en betrouwbare data over de activiteiten te vergaren. De uitkomst van deze fase zal bepalen welke aspecten moeten worden bijgestuurd.

Act
Op grond van de analyses en resultaten uit de voorgaande fasen kunnen er besluiten worden genomen of eerdere maatregelen en plannen moeten worden bijgestuurd. Daarnaast is het essentieel de behaalde resultaten te borgen en zodoende zeker te stellen voor de toekomst op de korte én lange termijn.

Leaninfo (z.d.). PDCA- plan do check act. via https://www.leaninfo.nl/pdca-plan-do-check-act/

_______________________________________________________________

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten.
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u de links op de website.

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)

Meld u snel aan!

De laatste bijeenkomst van het seizoen staat al weer voor de deur. Dit keer kunnen we weer met max. 50 personen samenkomen bij Merode in Stein, mits geen klachten, 1,5 m afstand en mondkapje meenemen. Ook wordt de bijeenkomst weer gestreamd via Webinar Geek vanaf 13.30 uur. Maak uw keuze bij de inschrijving. Onze slotbijeenkomst staat in het teken van procesmanagement, met een terugblik naar het verleden, een kijk in het heden en de toekomst. Niemand minder dan Renco Bakker zal deze sessie verzorgen. Renco heeft al meerdere managementboeken over procesmanagement geschreven en wellicht dat u een van deze bekende werken al in uw kast heeft staan. Meld u dan ook snel aan en ervaar hoe uw processen klaar zijn voor de toekomst.

PROGRAMMA

We starten met de evolutie van de procesarchitectuur met een korte terugblik naar de ontwikkeling vanaf 1990 en de vraag waar uw organisatie momenteel staat. Vervolgens zal Renco ingaan op de klantbetrokkenheid bij processen en de klantreis. In hoeverre is de klant onderdeel van uw procesontwerp? Heeft u de touchpoints in beeld en de communicatiekanalen richting de klant? Weet u ook op welk niveau van emoticons de klantreis wordt beleeft? En is Customer Delight al een doelstelling binnen uw organisatie? Kortom de klant mag niet ontbreken in uw processen. Daarna gaat Renco in op het BPM Maturity Model waarbij de aandacht uitgaat naar de opgave die u heeft om bij de tijd te zijn anno 2020.
En wellicht dat Renco ook ingaat op zijn laatste boek (verschenen in november 2020) Procescanvas. Hierbij wordt vanuit problemen gekeken naar de processen en het herontwerp. Het boek kunt u met 10% korting kopen tijdens onze slotbijeenkomst. Indien u hier interesse in heeft geef dit aan bij uw aanmelding. Meer informatie: managementboek – procescanvas-renco-bakker

Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/skl-bijeenkomst-procesmanagement-renco-bakker

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

Facebook

Link

Copyright © 2021 SKL
All rights reserved.
Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.com

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*