SKL bedrijfsbezoek bij Hotraco Group 26-2-2016

Hotraco

Op vrijdag 26-2 was SKL te gast bij Hotraco Group te Hegelsom (N-LB). De ontvangst was hartelijk en informeel met koffie en vlaai. Klokslag 14.00 uur stak Edwin van Rensch – directeur operationele zaken – van wal met een presentatie over het bedrijf.

Hotraco Group is met name bekend van besturingssystemen voor de agrarische sector. Al snel bleek echter dat Hotraco Group tegenwoordig actief is in veel meer sectoren. Men is tevens actief in industrie, waterbehandelingen en gebouwenbeheer. In feite in alle sectoren waar besturingssystemen worden toegepast. En niet alleen in Nederland maar wereldwijd zoals bv in China. Men is dus multinational.

De splitsing naar verschillende sectoren is vooral aanwezig voor de verkoop welke plaatsvindt vanuit verschillende BV’s. Voor wat betreft de productie van de besturingssystemen is dit onderscheid niet aanwezig.

Om van het “agro” imago af te komen dat met de naam Hotraco verbonden is heeft men de industriële activiteiten ondergebracht in de aparte organisatie HG Industrial.

Na de uitleg van dhr. Van Rensch over de organisatie van het bedrijf werd gestart met een rondleiding in drie groepen. Hierbij werd een kijkje genomen bij de afdelingen R&D, systeemontwikkeling en productie. Tevens werd de testafdeling bezocht en een ruimte welke fungeert als “kooi van Faraday” 1) welke gebruikt wordt voor het testen van producten voorafgaand aan de eventuele productcertificatie door Dekra.

Er waren ook op vrijdagmiddag nog veel medewerkers werkzaam dus er viel genoeg te zien. Het geheel maakte een zeer ordelijke indruk. Opvallend waren naast orde en netheid tevens het ontbreken van radio’s op de werkplekken. Ook bleek bij de rondleiding dat men bij verschillende processen diverse kwaliteitstechnieken gebruikt om zaken te beheersen en te optimaliseren.

Na de rondleiding werd gestart met de behandeling van een business case welke door dhr. Van Rensch werd ingeleid. De probleemstelling was als volgt: behalve dat er communicatie plaatsvindt tussen sales en klant vindt er bij HG Industrial in toenemende mate ook communicatie plaats tussen de medewerkers van de diverse andere afdelingen en de klant nadat het contract is afgesloten. Tijdens de realisatie van het product dus. Ook worden deze medewerkers door de sales mensen gevraagd om mee te gaan naar de klant.

In plaats van dat de medewerkers het verkochte product dus slechts hoeven te maken aan de hand van de ontvangen opdracht is er nu gedurende dat proces ook steeds interactie met de klant.

Dat vereist bepaalde communicatieve vaardigheden van de niet-sales medewerkers welke voorheen niet nodig waren en die bij de andere verkoop units ook niet nodig zijn. De niet-sales medewerkers stellen daarbij tevens de vraag hoe zij die uren intern moeten verantwoorden. Het betreft immers tijd die ze niet direct besteden aan de productie.

De vraag was hoe men hier het beste mee om kan gaan of hoe men hier de organisatie op in kan richten. Hierover ontstond met de SKL groep een boeiende discussie waarbij de organisatorische, communicatieve en ook de financiële kanten van de zaak de revue passeerden. Een standaard oplossing werd zo een-twee-drie niet gevonden. Wel kwamen er verschillende mogelijke oplossingen naar voren die in de praktijk zouden kunnen werken. Maar dat zou dan na invoering moeten blijken. In ieder geval werden HG Industrial de nodige handvaten aangereikt om hiermee verder te gaan.

Na de behandeling van de business case werd deze middag bij Hotraco Group nog afgesloten met een gezellige borrel.

Gerard Rutten en Wim Herings

 

  1. Een “kooi van Faraday” is een metalen kooi waarbinnen geen elektrisch veld aanwezig kan zijn. In dit geval is dat nodig om te voorkomen dat zo’n veld invloed heeft op het testen van apparatuur.