SKL Voorjaarsbijeenkomst 8-4-2016

Op vrijdag 8-4-2016 vond de Meet & Match bijeenkomst plaatst op het vertrouwde adres bij Merode in Stein. Het doel van de middag was elkaar te ontmoeten en te inspireren door de behandeling van diverse zoekvragen die door de deelnemers waren ingebracht.

Na de ontvangst met koffie en vlaai staken we van wal onder leiding van René Luijten en Bert Janssen van Business Sociëteit Morgen.

Eerst gingen we aan de hand van een formulier met vragen kijken welke raakvlakken we als deelnemer met elkaar hadden. We konden elkaar vragen stellen over gemeenschappelijke interesses als huisdieren, sport, vakantieland, vrijwilligerswerk etc.

Nadat we door deze laagdrempelige kennismaking wat meer over elkaar te weten waren gekomen begon de eigenlijke workshop.

Middels een kringgesprek werden eerst nog enkele zoekvragen vastgesteld. Een zoekvraag was hier een probleem waar iemand mee worstelde en nog geen oplossing voor gevonden had.

Middels twee gespreksrondes werden de zoekvragen in kleinere groepjes behandeld en kregen de indieners van de vragen tips en adviezen over hoe ermee om te gaan. Deze werden na een gespreksronde ook steeds plenair behandeld.

Op deze wijze werd voor het vinden van een oplossing van iedere zoekvraag de kennis en ervaring van de hele groep maximaal ingezet.

Tot slot werd als symbool van een geplante en verder uit te groeien kennisboom een appelboompje onder de aanwezige deelnemers verloot.

Al met al was dit een inspirerende middag!

Klik op de bijgaande link voor een fotocollage van deze middag.

Fotocollage 8 april 2016