SKL bijeenkomst 23 november 2018

AVG, een half jaar na de invoering!

Het is nu precies 6 maanden na de invoering van AVG. We horen er steeds minder over, maar is iedere organisatie nu ook AVG proof? Tim Florack van Cuccibu uit Eindhoven, gespecialiseerd in informatiebeveiliging, privacy, cyber security en audit/compliance neemt ons mee in de wereld van AVG.

Wat loopt er goed in de praktijk en wat niet! Welke vragen heeft u nog nu AVG operationeel is? Hierbij zal Tim vanuit zijn ervaring vertellen en wordt u uitgenodigd om ook uw ervaring te delen. Hij zal ook ingaan op uw specifieke vragen die er momenteel nog bij u leven rond de invoering van AVG.

Meer informatie over deze bijeenkomst treft u in bijgaand document aan: 18-11-23_Uitnodiging Najaarsbijeenk AVG-Cuccibu