SKL Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2019: Procesvariatie, kan ik er iets aan doen?

Ieder proces kent niet wenselijke variatie, kan ik er iets aan doen ?

door Marcel Logger van Holland Innovative        

Ieder proces heeft niet wenselijke variatie die het liefst geëlimineerd moet worden, omdat het geen waarde heeft voor de organisatie en niet voor de klant. De discussie die vervolgens ontstaat kan samengevat worden in een algemene vraag: “Waar moeten we beginnen?”.

Het eerste aanknopingspunt is de klant. Welke wensen heeft de klant en weten we of we aan de klantwensen voldoen. Daarvoor moeten we de interne (kritische) performance indicatoren weten, bemeten en hier iets van vinden. Maar voordat we iets kunnen vinden van de verzamelde data moeten we ons afvragen of we de data kunnen vertrouwen. Is de meetmethode gevalideerd zodat we zeker weten dat we de ook echt naar de procesvariatie kijken, het juiste meten. Daarna kun je met allerlei technieken een oorzaak-gevolg relatie gaan aantonen – niet wenselijke variatie ontdekken. Wanneer niet wenselijke variatie is ontdekt kun je weer met andere technieken proberen deze zo minimaal mogelijk te krijgen of het liefst helemaal wegnemen. Tijdens dit hele traject is het ontzettend belangrijk om beducht te zijn op risico’s. Risico’s worden typisch aangepakt middels Failure Mode and Effect Analyse activiteiten waarvan de doelstelling is om risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken en de impact hiervan op de gewenste performance te minimaliseren. Traditioneel gebeurt dit in een full-blown aanpak, echter, een nieuwe gezamenlijke norm van de AIAG en de VDA, zien we een efficiëntere en effectievere aanpak.

Kortom lean en six sigma om ongewenste variatie in ieder type bedrijf aan te pakken. Meten – weten – verbeteren zijn de sleutelwoorden deze middag waarin we op een actieve wijze leren van procesvariatie.

Daarnaast zal er voldoende gelegenheid zijn om de kwaliteits-nieuwjaars-wensen aan een ieder over te brengen. Schrijf u daarom snel in, want het nieuwe jaar staat alweer voor de deur.

Meer informatie over deze bijeenkomst treft u in bijgaand document aan: SKL-Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst procesvariatie – Holland Innovative – 11 Januari 2019