In Memoriam: Jacqueline van der Kolk

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Jacqueline van der Kolk op 20 juli 2014 overleden is. Met haar verliezen we een belangrijk boegbeeld van SKL en een van haar voorgangers KKZL. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar grote inzet voor de kwaliteitskring en de jarenlange fijne samenwerking. Zij heeft vele programma’s en bedrijfsbezoeken neergezet. Ook haar bestuurlijke inbreng was altijd fantastisch. Nooit 100% inzet, maar 200%. De tijd van ‘klanten klagen nooit, zij zappen’ zullen we niet snel vergeten. Mede door haar inzet is de kwaliteitskring op de kaart gezet in Limburg en ver daarbuiten. Jacqueline was een vrouw waar je altijd op kon rekenen. We zijn trots dat we haar zoveel jaren in ons midden mochten hebben.

Jacqueline had zich nog aangemeld voor onze slotbijeenkomst op 20 juni j.l. We waren zeer verheugd met haar aanmelding, maar ’s ochtends moest ze toch afzeggen omdat het niet meer ging. We zijn dan ook trots dat we haar daarna konden melden dat de prijs voor het beste verbeterteam, die we ’s middags voor de eerste keer gingen uitreiken, de ‘Jacqueline van der Kolk Verbeterprijs’ ging heten. Een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan het beste verbeterteam. Dit hebben we haar dan ook meteen laten weten, waarop zij ons de volgende reactie gaf:

Beste, nee lieve, leden van SKL: een prijs naar mij noemen is veel te veel eer. Desalniettemin aanvaard ik dit gebaar met de grootste bescheidenheid en met lichte trots. Het feit dat het een prijs betreft voor het ‘beste verbeterteam’ maakt het alleen maar meer bijzonder voor mij. Want dat zijn toch de woorden die mijn missie in het leven uitdrukken. Team, verbeter, beste. In die volgorde wat mij betreft. Het is niet altijd eenvoudig om naar die maatstaven te leven, want ons mens zijn speelt ons parten om de beste te zijn. Leren van fouten en die herkennen en erkennen is geen makkelijke opgave. Ik ben ervan overtuigd dat jullie jaarlijks uit jullie midden een talentvol team kiezen die de vaandel van ‘beste verbeterteam’ met geheven hoofd weer doorgeeft aan het volgende team…

Laat deze prijs een stimulans zijn om al vanaf vandaag die uitdaging aan te gaan, want verbeteren kan niet wachten tot morgen.

 

Was geschreven, Obbicht, 20.06.2014
Jacqueline van der Kolk

Vanaf deze plek wensen wij haar man Erik, haar zonen, familie en verdere bekenden veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.

Namens het bestuur SKL,
Chretien Haenen