Nieuwsbrief SKL april 2021

De 2e nieuwsbrief van het seizoen staat voor u klaar. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de webinar Business Continuity met Gert Kogenhop. Ook treft u de vooruitblik naar de komende bijeenkomst op 16 april met Wouter Hart. We blikken al kort vooruit op het 20-jarig jubileum van SKL. In de rubriek Wie-is-wie komen Elbert Joosten (SKL) en Brian Haenen (studievereniging SKL) aan het woord. Kijk ook naar het programmaoverzicht van SKL en de andere kwaliteitskringen.

Veel Leesplezier!


Nieuwsbrief SKL April 2021

Beste lezer,                                                                      
Voor u ligt alweer de 2e nieuwsbrief van het seizoen met een terugblik op business continuity van Gert Koggenhop. Een druk bezocht webinar waarbij ook meerdere leden van andere kwaliteitskringen hebben deelgenomen. Ook treft u de vooruitblik naar de komende bijeenkomst a.s. vrijdag. Aanmelden kan nog. Wouter Hart zal dan een webinar verzorgen. Kijk ook naar het programmaoverzicht van SKL en de andere kwaliteitskringen. Naast de SKL-marktplaats treft u ook de rubriek Wie-is-wie aan met aan het woord Elbert Joosten en Brian Haenen. Veel leesplezier en wellicht tot vrijdag.                                                                  
Chrétien Haenen – Voorzitter SKL

Terugblik SKL-bijeenkomst

Vrijdag 5 maart was Gert Kogenhop na 7 jaar weer terug voor een bijeenkomst van SKL. Deze keer zonder een stukje vlaai, maar online via WebinarGeek. De bijeenkomst stond in het teken van Business Continuity Management. Een belangrijk thema binnen elke organisatie, maar lang niet iedereen is er mee bezig. Een onderwerp dat een deelnemer vergeleek met een afspraak bij de tandarts ‘je moet er een keer aan beginnen, en regelmatig bijhouden. Maar uitstellen is ook makkelijk’.

Gert Kogenhop startte met het introduceren van Business Continuity: het vermogen van een organisatie om tijdens een verstoring producten en diensten met een vooraf vastgestelde capaciteit binnen aanvaardbare tijdskaders te blijven leveren. Hiervoor bestaan ISO-normen die geraadpleegd kunnen worden. Start met het stellen van simpele vragen: wat is belangrijk, waarom, wanneer wordt het een probleem etc. Vervolgens legde de directeur van BCMplus uit hoe een Business impact analyse en een risicoanalyse uit te voeren. Deze analyse geldt als basis voor het Business Continuity plan (BCP). Het is nu het moment om na te gaan denken over hoe business continuity management in uw organisatie ingericht kan worden. De bijeenkomst gaf daar genoeg handvaten voor om mee aan de slag te gaan. Meer informatie over BCM is te vinden op de website BCMplus.

Een leerzame vrijdagmiddag met informatie waar de eerst volgende werkdag meteen mee aan de slag kon worden gegaan. 

_______________________________________________________________

Wie is wie?
“Vraag het gewoon eens aan een collega. Daar wordt je allebei slimmer van!”
Kunt u zichzelf introduceren?
  • Professional op het gebied van Operational Excellence, Continuous Improvement en Customer Satisfaction & Quality in diverse bedrijfstakken en disciplines.
  • Momenteel werkzaam als Senior Lean Consultant bij Mercedes-Benz Customer Assistance Center in Maastricht. Doel: Customer Care als mede-onderscheidend criterium voor Mercedes-Benz als luxury brand.
Hoe bent u bij Kwaliteitskring SKL terecht gekomen? En hoelang bent u al lid van SKL?
Via Kwaliteitskring Noord-Limburg (lid sinds ongeveer 1995) bij SKL terecht gekomen. Was op zoek naar collega’s op het gebied van TQM om van te leren en kennis te delen.
Welke meerwaarde heeft het lidmaatschap van SKL voor u?
Door de combinatie van netwerken, kennisoverdracht/seminars, bedrijfsbezoeken en workshops op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Leren van anderen hoe alles wat met kwaliteit te maken heeft praktisch kan worden toegepast. Of juist niet. Eigen kennis klankborden en delen. Gebruik maken van kennis en inzichten van andere collega’s, bedrijven en bedrijfstakken.
 
Heeft uw oproep in de vorige nieuwsbrief tot het gewenste resultaat geleid?
Ja. Ik was op zoek naar een goede Lean Six Sigma Green Belt training voor 2 nieuwe collega’s. Vrij snel 2-3 reacties mogen ontvangen van collega-leden, die geleid hebben tot gesprekken, waarvan 1 goed aansluit bij de behoefte. Momenteel in gesprek over evt. vervolg.

_______________________________________________________________

20-jarig jubileum SKL
In 2001 voegde kwaliteitskring Zuid-Limburg zich samen met kwaliteitskring Midden- en Noord Limburg (die al eerder waren gefuseerd). SKL bestaat in september 20 jaar. 

Deze mijlpaal wil SKL niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Op 24 september organiseert SKL een 20-jarigbestaans symposium. Ruud Veltenaar is de eerste spreker die we alvast mogen onthullen. Verdere informatie volgt! 

_______________________________________________________________


Wie is wie bij Studievereniging SKL 
Momenteel ben ik 2e-jaars student aan de opleiding Business Studies te Zuyd Hogeschool met als afstudeerrichting bedrijfskunde. Naast school ben ik al 2 seizoenen lid van SKL en sinds dit seizoen ook bestuurslid met de pijler: Studievereniging. 
 
Via mijn vader Chrétien Haenen ben ik bij SKL terecht gekomen. Hij heeft me de kwaliteitskring laten zien en ik merkte al snel dat het een grote toegevoegde waarde voor mij is. Tijdens bijeenkomsten zag ik hoe door mij geleerde theorie in de praktijk werd toegepast. Ook kan ik met de opgedane kennis op school aan de slag gaan. Voor mij is SKL zeer leerzaam en een waardevol netwerk.
 
In het begin was ik de enige student bij SKL. Nu zet ik mij met Studievereniging SKL in om meer studenten te laten deelnemen aan bijeenkomsten. Het creëren van een wisselwerking tussen de studenten en de andere SKL-leden, is voor alle partijen zinvol.  

_______________________________________________________________

SKL-marktplaats  

 Heeft u of uw organisatie een aanbod of vraag voor studenten, mail deze dan naar studieverenigingskl@gmail.com. 

 

_______________________________________________________________

Vragenrubriek SKL-leden 

In deze rubriek kunnen we SKL-leden samenbrengen. Hierin kunnen vragen van leden terecht komen, maar bijvoorbeeld ook vacatures op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ook als u met een vraag zit rondom een kwaliteitsthema kunnen we u op deze manier samen brengen met een SKL-lid die met dat thema ook bezig is.
 

Heeft u een vraag, vacature of iets anders dat bij deze rubriek past? Mail dan naar kwaliteitskring.skl@gmail.com.

Agenda 

In deze rubriek worden geplande bijeenkomsten van SKL, maar ook van andere Nederlandse kwaliteitskringen getoond. Zo bent u altijd op de hoogte van aankomende activiteiten. 
Voor de activiteiten van andere Nederlandse kwaliteitskringen vindt u de links op de website.

Vooruitblik volgende bijeenkomst (a.s. vrijdag)

Meld u snel aan!
Vrijdag 16 April staat Wouter Hart op het programma. Na de bijeenkomst een aantal keren verplaatst te hebben vanwege alle coronamaatregelen, willen we jullie niet langer laten wachten.  De bijeenkomst in kortere vorm zal weer via Webinar Geek plaatsvinden. Tevens wordt dit een voorproefje op de live bijdrage die we met Wouter gepland hebben op Vrijdag 21 Januari 2022. Maar voor nu is het nog even volhouden en ons behelpen met Webinars.
 
Wouter is spreker en schrijven over het werken vanuit de bedoeling. Hij schreef de boeken ´Verdraaide organisaties´ en ´Anders Vasthouden´ waar al 100.000 boeken van zijn verkocht. In zijn zoektocht gaat het steeds over de vraag hoe je de kracht van professionals en de kracht van regels en systemen optimaal samen kunt laten gaan. En hoe je daarbij steeds de uiteindelijke bedoeling centraal kunt blijven houden.
 
Juist in het veld van het kwaliteitsmanagement is het steeds de vraag wat kwaliteit is en waar het een gevolg van is. Enerzijds gaat het om gestructureerd leren en goed ingerichte controls, anderzijds gaat het vooral om een kwaliteitscultuur waarin de klantwaarde steeds het uitgangspunt van het denken en de innovatie blijft. Hoe ga je daar als kwaliteitsmanager mee om?
Kijk voor meer informatie op www.verdraaideorganisaties.nl  en  www.andersvasthouden.nl

AANMELDEN
Aanmelden via de link: https://skl.webinargeek.com/skl-bijeenkomst-werken-vanuit-de-bedoeling-wouter-hart

 

Ontmoeten – Inspireren – Excelleren

Website

Facebook

Link

Copyright © 2021 SKL 
All rights reserved.

Ons E-mail adres is:
kwaliteitskring.skl@gmail.com

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*