SKL Slotbijeenkomst De AVG: Wat moet ik doen?

Op 22 juni vond alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen plaats met als thema: De AVG: Wat moet ik doen?

 

Zoals iedereen inmiddels weet, is op 25 mei jl. de Europese Privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het Maastricht UMC+ ons meegenomen hoe zij aan de slag zijn gegaan met deze nieuwe wetgeving.

In een duidelijke presentatie werd uitgelegd hoe het Maastricht UMC+ een en ander planmatig heeft aangepakt, van het opzetten van een privacyregister met duizenden registraties die continu wordt aangevuld, tot het uitwisselen van gegevens met diverse parijen en hoe daarmee om te gaan. Maar ook de bewustwording van medewerkers om goed om te gaan met alle privacygevoelige gegevens kwam aan bod. Daarbij kwamen ook dilemma’s en ethische vraagstukken ter sprake. Hoever reikt jouw informatieplicht, moet je iedere patient voorlichten? En stel iemand heeft een behandeling gehad, maar wil dat deze informatie verwijderd wordt (zgn. recht om vergeten te worden), wanneer is dan iets een “gerechtvaardig belang” om de gegevens toch te bewaren? En als je een behandeling in het ziekenhuis hebt gehad, dan is in elk geval ook de huisarts en jouw zorgverzekering hiervan op de hoogte.Tot hoeverre reikt jouw plicht als organisatie? Genoeg voer voor discussie; zeker ook voor juristen die er wel bij zullen varen, want lang niet alles is even duidelijk!

Wat wel duidelijk is, is dat de wetgeving veel extra werk oplevert en op sommige punten toch bureacratisch is. Het aantal specialisten dat zich bezig houdt met privacy en informatiebeveiliging binnen het Maastricht UMC+ is inmiddels gegroeid van 2 naar 7 personen! Uiteindelijk zijn dit kosten die wij allen zullen moeten opbrengen. Is onze privacy dat waard? Privacy is een belangrijk goed en met de nieuwe wetgeving is alles een stuk beter geregeld. Maar …. hoe ga je zelf om met jouw privacy? Deel je veel persoonlijke informatie op social media? Maak je gebruik van openbare WIFI? Gebruik je voor elke website een ander (veilig) wachtwoord….?

Al met al was het weer een boeiende, inspirerende afsluiting van een mooi SKL-seizoen. Tijdens de borrel werd nog uitgebreid nagepraat.

 

Ik wens iedereen, mede namens het bestuur van SKL, een fijne zomervakantie en hoop jullie weer te zien tijdens het nieuwe seizoen dat start op 14 september a.s.!

 

Ronald Gielissen