SKL Voorjaarsbijeenkomst SKL 2.0, We maken het samen!

Op 20 april vond de SKL voorjaarsbijeenkomst plaats SKL 2.0 met als thema:

Haal meer uit de kwaliteitskring voor u en uw organisatie!

 

Het bestuur presenteerde het beleidsplan 2018-2020 Samen Kwaliteit Leveren, waarin onder andere de nieuwe missie en visie van SKL, de SWOT-analyse en de nieuwe ambites op diverse terreinen aan bod kwamen. Ook werd aandacht geschonken aan zaken die al gerealiseerd zijn, zoals de samenwerkingsverbanden met bijv, Allanta en andere kwaliteitskringen, de nieuwe protomotiefilm en andere communicatiemiddelen die al in gebruik zijn.

Na deze presentatie gingen we in 5 groepen, telkens in wisselende samenstelling, aan de slag rond 5 thema’s die centraal stonden:

  1. Beleid voor de komende jaren
  2. Opleiding en training
  3. Programmering
  4. Communicatie
  5. Nieuwe leden werven

Per onderwerp werd steeds 15 minuten gediscussieerd, aan de hand van de ambities en een aantal concrete vragen die het bestuur wilde voorleggen aan de leden. Na 15 minuten werden er gewisseld per groep / onderwerp zodat iedereen zijn inbreng kon geven aan alle bovenstaande thema’s. DIt leverden enkele inspirerende en boeiende discussies en ideeën op.

Zo kwam onder andere naar voren dat niet iedereen bekend was met onze SKL groep op LinkedIn, werd duidelijk dat er vooral behoefte is aan een makelaarsfunctie t.a.v. trainingen en opleidingen maar SKL dit niet zelf trainingen moet gaan verzorgen. Ook zijn er diverse ideeën en suggesties gedaan om SKL-activiteiten nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de leden. Verder bleek dat er geen behoefte is aan een uitgebreide nieuwsbrief of folder, maar wel aan korte, heldere (sexy) en tijdige informatie over relevante zaken. Tot slot zijn er diverse voorstellen gedaan om nieuwe leden te kunnen werven en de naamsbekendheid van SKL te verbeteren.

Alle ideeën en voorstellen zijn verzameld en worden door het bestuur meegenomen om het beleid, de actviteiten en de interne en externe communicatie voor de komende jaren goed aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van onze (huidige en toekomstige) leden. SKL is immers HET kwaliteitsnetwerk van professionals in Limburg met een levendig ledenbestand en dient dat in de toekomst ook te blijven!

 

Business Improvement Manager van het jaar 2018

Ons lid Rob Schoenmakers van Nova-Ratio BW is genomineerd voor de titel “Business Improvement Manager van het jaar 2018” bij het NNK. Helaas werden er op dezelfde dag filmpjes opgenomen in Apeldoorn die op de website van het NNK worden geplaatst om te kunnen stemmen. Daardoor was Rob niet in de gelegendheid om ons alvast een voorproefje geven waarom hij onze kanshebber is, maar dit houden we nog van gem tegoed.

Inmiddels is het filmpje wel te zien op http://www.nnk.nl/bimaward2018 en nodigen we iedereen uit om op Rob te stemmen.  We wensen hem veel succes! Op 14 juni vindt de verkiezing van de BIM award en de Publieksprijs plaats.