Voorjaarsbijeenkomst 2014

Op 28 maart was er een reguliere SKL bijeenkomst in de gemeente Stein in de Café-brasserie Merode.
Het onderwerp van deze bijeenkomst was de continuïteit van het bedrijf in geval er zich een noodsituatie voordoet.  Het was een interessante middag met twee sprekers te weten Ursula Looman van KWA bedrijfsadviseurs en Gert Kogenshop van BCM+.

foto1_0

 “Het gaat nog al eens mis”

Er werd kort gerefereerd aan de van toepassing zijnde High level norm ISO 22301. Een aantal voorbeelden van bedrijven waar het mis ging werden gepresenteerd. Het gaat nog al eens mis in bedrijven. Met de wetenschap dat vier van de 5 bedrijven in zwaar weer terecht komen als de twee belangrijkste klanten van het bedrijf wegvallen is business continuity een beleidsterrein dat voldoende aandacht verdiend.

foto2_0

Uit de sessie vrijdagmiddag kwam naar voor dat het goed is voorbereid te zijn op calamiteiten, en om ten aanzien van alle bedrijfsprocessen zicht te hebben op de potentiele risico’s. Risico’s als  single sourcing, single point of failure en single point of knowledge werden aangehaald als voorbeelden. Ook zicht hebben op wat er bij de buurbedrijven voor potentiele risico’s zijn is bij het voorbereid zijn op noodsituaties een niet te vergeten factor. Het weten waar risico’s zijn in de organisatie maakt dat je als organisatie niet voor verassingen komt te staan en dat je beter in staat bent de noodsituatie onder controle te houden. Uit de casussen die besproken werden is gebleken dat een van de belangrijkste aspecten in geval van een noodsituatie de communicatie in dit proces is. Communicatie niet alleen ten tijde van de noodsituatie maar vooral ook vooraf tijdens de inventarisatie van de risico’s en bij het opheffen van die bedreigingen.

foto3_0

Uiteraard vergt het inventariseren van mogelijke bedreigingen en het implementeren van de norm een inspanning zowel fysiek als financieel. Deels kunnen de kosten die dat met zich meebrengt worden terugverdiend door verlaagde verzekeringspremies. Ook werd genoemd dat een klant niet vanwege risicospreiding een tweede leverancier hoeft te zoeken als er een goede uitwijk mogelijkheid is in geval van nood. Bovenal zal een goede implementatie in geval van nood leiden tot continuïteit van de organisatie en dat is precies het doel waar het deze middag om ging in Stein.

Ed Vossen